Bitcoin-aksjer på opptur – Slik kommer du med

For mange investorer er bitcoin interessant, men de kan enten mangle mandat til å investere direkte i kryptovaluta eller være avventende til slike direkteinvesteringer. Da kan indirekte investeringer fremstå som spennende alternativer.

Av Tor Klaveness

Denne artikkelen ser nærmere på tre alternative muligheter til å investere i bitcoin – to aksjer og ett fond – og noen av fordelene og ulempene ved dette. Begge disse produktene har opplevd forholdsvis kraftige stigninger i kjølvannet av bitcoins store opptur. Dersom prisstigningen på kryptovalutaen fortsetter, er det opplagt å tro at også de indirekte investeringsmulighetene i bitcoin får del av oppturen.

Du kan handle bitcoin og andre kryptovalutaer hos MarketsX Klikk her
Det finnes alternativer til deg som ikke vil eksponeres direkte mot bitcoin, men likevel vil ha en fot med i kryptoverdenen.

Hos nettmegleren Markets kan du handle ett av selskapene vi omtaler i denne artikkelen, Microstrategy, både som vanlig aksje (MarketsI) og CFD (MarketsX). Husk at Microstrategy korrelerer med bitcoin-kursen. Dersom du handler CFD-en skal du være oppmerksom på at dette skjer med en gearing på fem ganger. Denne løsningen er derfor til den risikovillige trader som er glad i volatilitet.

Les mer om gearing, CFD-handel og risiko.

Gearing og volatilitet betyr at den potensielle avkastningen kan bli stor, men risikoen for tap er tilsvarende høy.

Les mer om hvorfor bitcoin kan fortsette å stige også i 2021.

Behovet for indirekte investeringsmuligheter i bitcoin

Det er få institusjonelle aktører som faktisk har mandat til å investere i bitcoin. Vårt eget oljefond er et eksempel på dette. Til gjengjeld eier Statens Pensjonsfond utland (som det offisielt heter) kryptovalutaen gjennom aksjeinvesteringer i Square og MicroStrategy (begge notert i USA).

I tillegg har mange institusjonelle investorer ganske vide mandater til å investere i fond. Dermed kan fond som f.eks. Grayscale Bitcoin Trust bli et alternativ for mange aktører.

Noen investorer er også bekymret for om en investering i verdens største kryptovaluta faktisk er sikker. Datainnbrudd og hacking har stjålet flere overskrifter de siste årene. Derfor er det forståelig at noen investorer føler det er tryggest å overlate forvaltningen til spesialiserte fond og selskaper.

Ytterligere fordeler og ulemper

Bitcoin har vært svært volatil de siste årene. Volatilitet anses ofte som attraktivt for tradere, men for investorer som tenker mer langsiktig kan det være plagsomt. Det er gjerne lavere volatilitet i kursene til selskaper/fond som har investert i bitcoin enn i selve kryptovalutaen.

Et annet moment man skal vurdere er i hvilken grad aksjen/fondsandelene prises til en premie sammenlignet med underliggende verdier. Grafen under viser verdien av bitcoin-beholdningen til MicroStrategy, Galaxy Digital Holdings og Grayscale Bitcoin Trust sammenlignet med markedsverdien av nevnte selskaper/fond:

Kilde: finance.yahoo.com, daytrader.no
Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her

Som vi ser av grafen utgjør bitcoin-verdiene i Grayscale Bitcoin Trust rundt 70 % – 90 % av markedsverdien til fondet. Fondet har ingen andre eiendeler, og dermed handles fondsandelene til en «premie». Som investor er jeg selvsagt lite begeistret for å betale en premie. På den annen side har premien vært stabil det siste året, og det er lite som taler for at den vil minke fremover, snarere tvert imot. Årsaken er at det trolig er mer institusjonelle penger som skal inn i kryptovaluta enn det er seriøse forvaltere.

Av grafen kan det også se ut til at MicroStrategy handles til en premie. Dette selskapets primære virksomhet er imidlertid «business intelligence», og hvis man justerer for verdien av dette så er verdsettingen sannsynligvis fair (bunnlinjen vokser så jeg antar en P/E multippel på 30 for 2022-estimatet er hentet fra www.wsj.com).

Galaxy Digital Holdings handles også til en høyere kurs enn hva bitcoin-beholdningen deres skulle tilsi. Når det er sagt, så er dette et spennende selskap som definerer seg som «a diversified financial services and investment management innovator in the digital asset, cryptocurrency, and blockchain technology sector». Det er ikke all verdens informasjon på selskapets hjemmeside, så det er vanskelig å si så mye om verdsettingen.

Tradingmuligheter

For langsiktige investorer som ønsker en eksponering mot bitcoin fremstår MicroStrategy som en interessant mulighet. Jeg ser ingen grunn til å investere i Grayscale Bitcoin Trust så lenge man kan kjøpe MicroStrategy uten premie. Galaxy Digital Holdings er interessant, men det er enn så lenge litt lite informasjon tilgjengelig.

Du kan handle bitcoin og andre kryptovalutaer hos MarketsX Klikk her

Kursene på grafen ser ut til å være «mean reverting». Det betyr at de har en tendens til å trekke mot et gjennomsnitt. Dermed, hvis man har en (long) posisjon i bitcoin som man ønsker å beholde, så kan det tenkes at man kan skape verdi ved å redusere denne og heller ta en posisjon i et av de nevnte instrumentene. Deretter kan man balansere porteføljen ved å øke/minske posisjonen i aksjen/fondet alt ettersom hvordan premien til bitcoin er (man holder hele tiden den totale eksponeringen mot bitcoin stabil).

Del denne artikel

Kommentarer

  • Relatert
  • Seneste
  • Populære