Bitcoin buldrer frem: Fem grunner til en stigende bitcoin-kurs i 2021

Av Utgitt: 7. januar 2021

Halvannen uke før jul braste bitcoin-kursen gjennom 20 000 dollar. I løpet av nyårets første dager ble også 30 000 dollar-nivået knust. Grunnene er flere til at en realistisk bitcoin-kurs ligger langt over 50 000 dollar.

Mange tradere og investorer ergrer seg over ikke å være med på de seneste ukers bitcoin-rush. I vår introduksjonsartikkel til kryptovaluta snakkes det om at kryptovalutaen kan stige til 100 000 dollar. Den seneste utviklingen har gjort dette mer sannsynlig.

Seneste aktør på banen med en spenstig spådom om fremtidig bitcoin-pris er den amerikanske storbanken JPMorgan. De sammenligner aktivumet med gull og mener at en fremtidig bitcoin-kurs på 146 000 dollar er realistisk. Kursmålet er oppsiktsvekkende, all den tid JPMorgen og andre banker for ikke lenge siden mente bitcoin var noe de aller fleste burde holde seg unna.

Hadde du kjøpt bitcoin (BTC) for kun fire måneder siden, ville du ha tredoblet investeringen din i dag. Hvis du ikke har handlet kryptovaluta enda, men vil med på toget, kan du investere i digitale valutaer hos nettmeglere som Markets.

Hvorfor skal bitcoin-kursen videre opp?

Mange tror at himmelferden til bitcoin nærmer seg slutten, men det finnes fortsatt flere grunner til at kryptovalutaen skal fortsette å stige, selv om du også må regne med en volatil bitcoin-kurs i tiden som kommer.

Du kan handle bitcoin og andre kryptovalutaer hos Markets Klikk her

1. Bitcoin-tilbudet er på sitt laveste nivå på to år

Ifølge analyseselskapet Glassnode finnes det på nåværende tidspunkt 2,4 millioner bitcoin tilgjengelig på de store kryptovalutabørsene. Dette tallet har ikke vært lavere på to år. Tidlig i 2020 var det nesten tre millioner bitcoin tilgjengelig på de samme børsene. Dette betyr at ca. 600 000 enheter er fjernet, kryptovaluta til en verdi av godt over 100 milliarder kroner. Det lave tilbudet korrelerer omvendt med prisen, så jo færre tilgjengelige bitcoin, jo mer har prisen steget. Du kan se utviklingen på grafen nedenfor.

bitcoin-kurs og etterspørsel

Etter den siste bitcoin-halveringen i mai 2020 lages det nå 900 bitcoin daglig. Lavere produksjon medfører at det kommer færre nye bitcoin i omløp og dette har, som forventet, presset prisen ytterligere opp.

2. Stigende etterspørsel er lik stigende bitcoin-kurs?

Den senere tid har vi sett en stigende etterspørsel på flere nivåer. Størst innflytelse på prisen har store fond og virksomheter som har begynt å investere tresifrede millionbeløp (i dollar) i kryptovalutaen. Deres inntreden har ført til at markedet i det seneste halve året har blitt støvsugd for tilgjengelige bitcoin.

De største aktørene som nylig har investert i bitcoin er:

  • Ruffer Investment Management – plasserte 745 millioner dollar i kryptovalutaen i november. Totalt utgjør dette ca. 2,7 % av fondets samlede aktiva.
  • Massachusetts Mutual Life Insurance Company – like før jul kom det frem at det amerikanske forsikringsselskapet hadde plassert 100 millioner dollar i BTC-investeringer. Selskapets totale investeringer utgjør ca. 235 milliarder dollar.
  • Microstrategy – det Nasdaq-noterte business intelligence-selskapet eier bitcoin for 900 millioner dollar. De har også avslørt at de har planer om å kjøpe for ytterligere 400 millioner dollar. Statens pensjonsfond utland (populært kalt Oljefondet) har gjennom sin eierandel i Microstrategy indirekte investert i bitcoin.

Parallelt med dette har verdens største kryptovaluta også blitt blåstemplet ved at flere kjente investorer og tradere har investert i bitcoin. Mest iøynefallende er det kanskje at trading-legendene Stanley Druckenmiller og Paul Tudor Jones begge har uttalt at de har verdens største kryptovaluta i porteføljene sine.

I tillegg til at flere tunge, institusjonelle aktører gjør sin krypto-inntreden, ser vi også en stigende etterspørsel fra «vanlige» forbrukere. En rask titt på antall Google-søk på «bitcoin» avslører at søkevolumet mot slutten av 2020 lå på sitt høyeste i løpet av hele året. Historisk har det vist seg å være en korrelasjon mellom antall Google-søk og prisutviklingen.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe – Norske daytradere.Klikk her

3. Økt tilgjengelighet

Bitcoin blir stadig lettere tilgjengelig for den alminnelige trader/investor. Dette gjør kryptovalutaen til et yndet investeringsobjekt for (særlig) den yngre generasjon. Blant annet har betalingstjenesten PayPal offentliggjort at de vil tillate brukerne deres å veksle og benytte kryptovaluta til kjøp i begynnelsen av 2021.

Den noe mindre kjente betalingstjenesten Square muliggjorde krypto-betalinger allerede i 2018, og det går nå rykter om at Visa har sjøsatt en lang rekke kryptovalutarelaterte prosjekter. Til Yahoo Finance sier Visa at selskapet «arbeider aktivt med mer enn 25 selskaper som fokuserer på digitale valutaer med henblikk på bitcoin-relaterte produkter og tjenester, deriblant et betalingskort». Visa understreker at selskapet også foretar økt due dilligence på virksomhetene som tilbyr fordeler gjennom en krypto-wallet.

4. Makroøkonomisk medvind for bitcoin

Det er vind i bitcoin-seilene i disse dager.

De makroøkonomiske forholdene gir drahjelp til både bitcoin-kurs og -omtale. Tilbudet av nye dollar, euro og andre valutaer steg kraftig i 2020, og seddelpressene gikk vare hos de aller fleste sentralbankene.

For bitcoin går det derimot motsatt vei. En lavere produksjon fører til at mange ser på kryptovalutaen som en mulig hedge mot inflasjon. Gull har tidligere hatt, og har stadig, denne funksjonen.

– Det nåværende makroøkonomiske miljøet er perfekt for et aktivum som blander fordelene til moderne teknologi og gull. Negative renter, en ekstrem pengepolitikk, kraftig stigende offentlig gjeld og misnøye med regjeringer er alle omstendigheter som gir bitcoin medvind, sier en talsmann for Ruffer Investment sier til Coindesk.

5. Viktig støttenivå brutt

Bitcoin brøt endelig gjennom taket på 20 000 dollar i desember, etter å ha kjempet mot en stor mengde salgsordre i dette prisnivået i flere uker. Da kursen først passerte 20 000 ble en flodbølge av kjøpsordre utløst, og prisen steg nesten umiddelbart videre til 24 000 dollar.

– Det store prishoppet fjernet et hav av salgsordre fra børsene. Nå befinner vi oss i et uberørt pristerritorium, og derfor ser vi at likviditeten på salgssiden er mye tynnere enn hos kjøperne. Det betyr at prisen kan fortsette å gå, vurderer Andrew Tu fra Efficient Frontier.

Du kan handle bitcoin og andre kryptovalutaer hos Markets Klikk her

Risiko og potensial

Disse fem faktorene gjør det vanskelig å få øye på hva som skal stanse en videre stigning. Et kursmål på 50 000 dollar i løpet av 2021 virker realistisk (der har vi allerede vært), kanskje til og med konservativt. Med hensyn til både tilbud, etterspørsel og utbredelse ser det ut til at de nåværende tendensene kan fortsette i lang tid.

At pilen kommer til å peke rett nordover er likevel urealistisk. Du kan være rimelig trygg på at det kommer store korreksjoner på veien. Vær derfor oppmerksom på at du kan se et (urealisert) tap på 30-40 % eller mer hvis du kommer inn i markedet på feil tidspunkt.

En av de største risikoene for den uerfarne trader/investor er at BTC er vanskelig å handle. Dette skyldes både volatiliteten og tendensen som kryptovalutaen har til å utvikle boblelignende prisstrukturer. Det er sannsynlig at vi igjen kommer til å se at det går hull på en «bitcoin-boble», og det er derfor utfordrende for alminnelige investorer å time handlene og sikre gevinst.

Likevel kan bitcoin fortsatt være en god, asymmetrisk investering hvor du kan se en mangedobling av prisen de neste år. Det betyr at det er potensial til 2-400 % avkastning uten at risikoen overstiger 100 %.

Husk å ta hensyn til dette hvis du investerer i bitcoin.

Del denne artikel