Coinbase på børsen: – Tårnhøy risiko og latterlig verdsetting

Coinbase er klar for Nasdaq-børsen i USA, og debuten er forbundet med store forventninger. Analytikere ser imidlertid flere grunner til at selskapet ikke forsvarer verdsettingen og advarer investorer mot å kaste seg over børsnoteringen.

Til tross for en enorm omsetningsvekst det seneste året, ser analytikere det som usannsynlig at Coinbase kan leve opp til forventningene. Selskapet går på børs 14. april til en anslått markedsverdi på 100 milliarder dollar. Det har fått analytikere til å slå på varsellampene og kalle verdsettingen «latterlig».

coinbase børsnotering
Coinbase har mange trappetrinn å forsere for å kunne forsvare den luftige verdsettingen, i følge analytikere. Foto: Coinbase.com

David Trainer, Kyle Guske II og Matt Schuler er henholdsvis administrerende direktør og aksjeanalytikere i det amerikanske analysefirmaet New Constructs. Sammen ser de for mange skjær i sjøen til at Coinbase virker som attraktivt å plassere penger i. Analytikerne mener nedsiden i Coinbase kan være over 80 %.

– Kryptomarkedet er stadig ungt, og vi venter at flere aktører kommer til i kampen om inntjening og markedsandeler. Det betyr at marginen og inntjeningen til Coinbase vil falle dramatisk, skriver de i en kommentar på Marketwatch.

Analytikerne peker på flere høyrisikofaktorer for potensielle investorer.

Du kan handle bitcoin og andre kryptovalutaer hos MarketsX Klikk her

Uforsvarlig verdsetting

Marginene er fortsatt høye for Coinbase og andre kryptobørser. Likevel venter New Construct-analytikerne at et av de viktigste inntjeningsområdene, gebyrer og avgifter, vil falle de kommende årene.

– Etter hvert som konkurransen øker vil trolig transaksjonsgebyrene falle ned mot null. Det samme har vi sett skje i sammenlignbare bransjer, eksempelvis på de mer alminnelige handelsplattformene, hevder de tre analytikerne

Den forventede verdsettingen til Coinbase ved børsnotering antar at selskapet i lang tid fremover kan generere inntekter som er 50 % høyere enn Nasdaq Inc. og Intercontinental Exchange – til sammen.

Nasdaq Inc. er aksjeselskapet som eier og driver NASDAQ-børsen i USA og åtte andre børser i Europa, mens Intercontinental Exchange står bak finansmarkeder som Euronext og NYSE Group.

Markedsverdien og de enorme kravene til fremtidig inntjening henger, i New Constructs-analytikernes øyne, ikke sammen med virkeligheten.

Administrerende direktør i Coinbase, Brian Armstrong, skal jobbe hardt for å forsvare selskapets verdsetting.

Lønnsomheten forsvinner når markedet modner

Coinbase opererer i dag med spreads (forskjell mellom kjøps- og salgspris) og gebyrer som ikke er bæredyktige, hevder New Constructs.

I 2020 hadde Coinbase transaksjonsinntekter på 1,1 milliard dollar. Disse tallene betyr at hver transaksjon er forbundet med gjennomsnittlige avgifter og gebyrer på 0,57 %. Til sammen utgjorde dette området 86 % av selskapets samlede inntjening i fjor. Med utgangspunkt i Coinbases egne forventinger til første kvartal i 2021, vil totale transaksjonsomkostninger utgjøre 0,46 % av hver handel.

Dette er usannsynlig høye tall, mener New Construct. Analytikerne antar at konkurrenter som Kraken, Binance etc. fremover vil tilby langt lavere transaksjonsomkostninger for å stjele markedsandeler.

Et hav av nettmeglere tilbyr handel hvor du ikke eier kryptovaluta direkte, men spekulerer i det underliggende aktivumet gjennom CFD-kontrakter.

Også mer tradisjonelle meglerhus kan utgjøre en risiko for inntjeningen til Coinbase. Dersom denne typen meglere med tiden tilbyr handel i kryptovaluta, vil selskapets spreads og inntjeningspotensial settes under ytterligere press.

Hos tradisjonelle meglerhus er omkostningene noen ganger så lave som 0,01 %. Med slike tall ville Coinbases forventede inntjening i årets første kvartal hete 35 millioner dollar i stedet for 1,5 milliarder dollar.

Også økte salgs- og markedsføringsutgifter vil legge en demper på lønnsomheten. Disse vil stige som en naturlig følge av økt konkurranse, påstår New Constructs.

Kryptomarkedet er fortsatt en nisje

I sin søknad til børsnotering skriver Coinbase at kryptovaluta kan bli revolusjonerende og med potensial til å bli like integrert i samfunnet som internettet er i dag. At store prisstigninger og lengre varende lockdowns det seneste året har trukket flere brukere til kryptovalutamarkedet er det ingen tvil om.

Stadig flere globale, verdensledende selskaper har også begynt å implementere kryptovaluta i sine løsninger, og media blir stadig mer interessert i de virtuelle fenomenene.

kryptovaluta investering
Stadig flere legger kryptovaluta i investeringskurven.

Analytikerne i New Constructs lar seg imidlertid ikke imponere av flotte ord. Samtidig påpeker de at virkeligheten ikke stemmer overens med «hypen» som kryptomarkedet kan gi inntrykk av.

– Ifølge en undersøkelse fra CivicScience, som blant annet analyserer forbrukertrender i USA, er nesten to av tre amerikanere (66 %) «ikke interessert» i kryptovaluta. I tillegg viser det seg at 18 % «aldri hørt om det», hevder de.

Lignende temperaturmålinger i den amerikanske befolkningen viser riktignok at stadig flere amerikanere investerer i kryptovaluta. I dag anslås det at ni prosent av den voksne befolkningen i USA eier en eller annen form for virtuell valuta. Det er likevel langt opp til internettbruken, som Coinbase hevder at kryptovaluta i fremtiden kan sammenlignes med. Undersøkelser anslår at ni av ti amerikanere brukte internett aktivt i 2019.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her

Enorme forventninger

Coinbase økte omsetningen med 139 % i 2020. Dermed skiller selskapet seg fra mange andre børsnoteringer ved at det faktisk tjener penger.

Av den grunn har New Constructs ingen problemer med å kalle Coinbase for et veldrevet selskap. Det er imidlertid ikke det samme som å mene at aksjen er et godt kjøp.

Faktisk påstår analytikerne at Coinbase-aksjen er voldsomt overpriset. Dersom verdsettingen på 100 milliarder dollar skal kunne forsvares må selskapet:

  • Opprettholde en margin på 25 % på netto driftsinntekter (etter skatt).
  • Øke inntektene med 50 % årlig i de neste syv årene.

Du kan se utregningene som New Constructs-analytikerne har brukt her.

Klarer Coinbase å oppfylle de ovenforstående kravene, vil de tjene 21,3 milliarder dollar i 2027. Det er til sammenligning nesten dobbelt så mye som det amerikanske multinasjonale finanstjenesteselskapet Charles Schwabs inntekter i 2020.

Du kan handle bitcoin og andre kryptovalutaer hos MarketsX Klikk her

Med transaksjonsgebyrer på samme nivå som i dag, betyr dette et samlet handelsvolum på Coinbase-plattformen på 4,6 billioner dollar i 2027. Det tilsvarer 97 % av all handel med kryptovaluta i 2020.

New Constructs har gjort en lignende utregning som ovenstående hvis Coinbase opplever fallende lønnsomhet som følge av sterkere konkurranse og lettere tilgjengelig krypto-trading. Her er forutsetningene at marginen på netto driftsinntekter ligger på 23 % og at inntektene kun øker med 25 % årlig de neste ti årene.

Med utgangspunkt i disse mer realistiske antagelsene (ifølge analytikerne), er Coinbase «kun» verdt 18,9 milliarder dollar.

Eller 81 % under markedsverdien som selskapet forventes å børsnoteres til.

Coinbase har i skrivende stund ca. 56 millioner verifiserte brukere.

>>> Hvis du interesserer deg for kryptovaluta, kan vi anbefale artikkelen vår om hvordan du kan forutsi pristoppen i bitcoin.

>>> Litt kjedeligere, men like viktig, er det å ha styr på hvilke skatteregler som gjelder for deg som handler krypto.

Del denne artikel

Kommentarer

  • Relatert
  • Seneste
  • Populære