Kobberprisen mot nye høyder: En supersyklus har startet

Utgitt: 17. april 2021

Kobberprisen falt da Covid-19 rammet finansmarkedene, men den har i ettertid tatt seg opp kraftig. I dag handles kobber vesentlig over nivåene vi så i månedene før pandemien. Årsakene er forventninger om kraftig vekst i etterspørsel kombinert med problemer på tilbudssiden.

Av Tor Klaveness

Alt ligger til rette for en supersyklus i kobber, og for den langsiktige investor står toget ennå på perrongen.

Kobberprisen opplevde en kraftig stigning i løpet av februar, men siden har prisen ligget forholdsvis stille. Mye tyder på at det er et tidsspørsmål før kobberet skal videre opp.

For interesserte tradere og investorer har vi tidligere sett på det generelle råvaremarkedet.

Daytrader.no anbefaler AvaTrade for lynrask handel med olje, valuta og aksjer Klikk her

Kobberprisen dundrer videre

Det er en sterk sammenheng mellom prisen på kobber og svingninger i den globale økonomien.

Grafen under viser kobberprisen de siste 50+ årene, og de grå feltene representerer (amerikansk) resesjoner. Som vi ser fikk prisen på kobber seg en knekk da markedene ble rammet av Covid-19. Fallet var imidlertid langt mindre enn ved tidligere resesjoner, og oppturen i etterkant har vært voldsom.

Kobber handles dags dato til godt over fire dollar per pund. Dette er vesentlig over prisintervallet på 2,50-3,00 dollar fra månedene før pandemien rammet oss.

Det er flere forhold som har bidratt til den betydelige oppgangen.

2021 i ubalanse

Mange analytikere ser for seg at markedsdynamikken endrer seg i 2021, og at etterspørselen etter kobber i løpet av året vil vokse seg større enn tilbudet.

Når dette skjer vil vi se lagertrekk, og det er verd å merke seg at lagrene allerede er relativt lave. I det korte bildet er etterspørselen fra Kina viktig, men en svekket dollar trekkes også frem som noe som støttet kobberprisen.

Hvis vi ser på tilbudssiden så har nøkkelprodusenter i Chile, Peru og Mexico hatt operasjonelle problemer. Disse skyldes i stor grad Covid-19. Chile, verdens klart største produsent med en årlig produksjon på oppunder seks millioner tonn (verdensmarkedet er estimert til rundt 25 millioner tonn i 2021), hadde i februar en produksjon på kun 430 000 tonn. Mengden tilsvarer ca. 10 % mindre enn normalproduksjonen.

stigning i kobberprisen er attraktivt for gruvene
Escondida i Chile er verdens største kobbergruve. Bilde: BHP

Ledende analyseselskaper og investeringsbanker har selvsagt fått med seg utviklingen. Blant annet har Goldman Sachs flere ganger de siste månedene økt sitt prisestimat for kobber. Bankens rykende ferske estimat er en gjennomsnittspris på 4,90 dollar per pund (11 000 dollar per tonn) de neste tolv månedene.

Det forventes altså ny all time high med god margin.

Banken trekker frem at kobber er kjernen i det grønne skiftet. De peker samtidig på at etterspørselsveksten vil være langt større i vesten enn i Kina. Begge deler er svært interessant, og leder oss inn på årsakene til at kobber er på vei inn i en supersyklus.

Etterspørsel fra elektriske biler

Elektriske biler har utvilsomt fått sitt gjennombrudd, og en rekke store bilprodusenter har lagt konkrete planer om utfasing av bensin- og dieselbiler. Ved utgangen av 2019 var det ifølge International Energy Agency, IEA, produsert rundt syv millioner elektriske biler.

Veksten vil imidlertid fortsette. I sitt base-case-scenario («stated policies») ser IEA for seg at det vil være produsert (akkumulert) 140 millioner biler i 2030.

Dette høres voldsomt ut, men bilprodusentenes konkrete planer, kombinert med initiativer som bl.a. president Joe Bidens infrastruktursatsing, gjør estimatet realistisk. Kanskje kan anslaget til og med være i den konservative enden når vi vet at det i dag ser det ut til at 174 milliarder dollar øremerkes til elektrifiseringen av den amerikanske bilparken.

Hvis vi imidlertid skal klare å nå målene i Paris-avtalen, ser IEA for seg at det må produseres hele 245 millioner elektriske biler (scenariet refereres til som «sustainable development»).

el-biler bidrar til økning i kobberprisen
Elektrifiseringen av bilparken kommer til å bidra til økt etterspørsel etter kobber.

Det kreves langt mer kobber for å produsere elektriske biler enn vanlige bensin- og dieselbiler. I følge Copper Development Association kreves det 183 pund kobber å produsere en elektrisk bil. Til sammenligning trengs 18-49 pund for en diesel- eller bensinbil. Dermed kan man regne seg frem til at verden frem til 2030 trenger mellom 9 og 16 millioner ekstra tonn kobber grunnet økt etterspørsel fra bilindustrien. Dette blir i snitt over én million i året, noe som er svært mye for et marked på 25 millioner tonn i året.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe – Norske daytradere.Klikk her

Etterspørsel fra fornybar energi

På samme måte som med de elektriske bilene, kreves det mer kobber for å sette opp en sol- eller vindpark versus et kullkraftverk.

Ifølge analyseselskapet Wood Mackenzie kreves det 2000 kilo per MW for et kullkraftverk. Oppføringen av vind- og solparker legger beslag på hele 5000-5500 kilo per MW.

International Renewable Energy Agency estimerte for nylig at i 2030 må fornybare energikilder utgjøre 57 % av installert produksjonskapasitet dersom vi skal nå målene i Paris-avtalen. Rundt 60 % ventes å komme fra solparker, mens resten ventes å bli fra vindparker.

Dette betyr at investeringstakten de neste ti årene må mer enn dobles, noe jeg tror vil skje. En back-of-the-envelopeberegning tilsier at dette vil kreve 13-14 millioner tonn kobber over en tiårs periode. Igjen, dette er grove estimater, men det er likevel liten tvil om at dette er svært store mengder i kobbermarkedet.

Fremtidig markedsbalanse er godt nytt for kobberprisen

Forbruket av kobber øker stadig. Viktige bidragsytere er boligbygging, utbygging av infrastruktur og telecom samt generell økonomisk vekst. Dette kommer på toppen av den nevnte etterspørselsveksten fra bilindustrien og fornybar energi.

Konklusjonen blir dermed at det er stor fare for tilbudsunderskudd. Råvarekjempen Trafigura estimerte nylig at underskuddet kan nå ti millioner tonn i året i 2030, hvis det ikke investeres tungt i sektoren.

Kobber er en resirkulerbar råvare. Jeg tviler imidlertid på at vi får mer hjelp av resirkulering fremover. De elektriske bilene skal tross alt gå en del år, og sol- og vindparkene vil stå enda lenger.

Hvis vi titter over til oljemarkedet, så har høye priser alltid trigget økt leteaktivitet og teknologisk innovasjon. Dette har igjen bidratt til nye/utvidede reserver og økt produksjon. Vi har ikke sett det samme i kobberindustrien.

I en analyse ser S&P Global på signifikante kobberfunn i perioden 1990-2019. De identifiserer 224 funn som til sammen utgjør 1,08 milliarder tonn (gjennomsnittlig 36 millioner tonn/år). Dette gir et reserve/replacement-forhold på langt over 100 %.

So far, so good.

De kommende år kan by på travle dager i kobbergruvene.

Problemet er imidlertid at kun 16 av de 224 funnene har blitt gjort de siste ti årene. Og i løpet av de siste fem, er det bare gjort ett eneste funn, til tross for at leteaktiviteten ble opprettholdt! Dette er tankevekkende, og et bevis på at gruveindustrien har plukket de lavthengende fruktene.

Det er selvsagt utvidelsesmuligheter i eksisterende gruver, og det er mange funn som ennå ikke er utviklet. Fellesnevneren er imidlertid meget høye kostnader. Eksempelvis så vi at chilenske Codelco (statlig eid og verdens største kobberprodusent) i 2019 kuttet investeringsbudsjettet for det neste tiåret med 20 %. Dette til tross for forholdsvis høye kobberpriser i årene 2017-2019.

Akselerere investeringen? Se sertifikater fra en av Norges ledende utstedere Klikk her

Hva betyr dette?

Etter min mening taler svært mye for at kobber står foran en supersyklus.

Etterspørselen er sterkt økende, mens aktørene har vansker med å øke produksjonen. Det er heller ingen ledig kapasitet som vi ser i eksempelvis olje- og gassmarkedene. Nye aktører, som plutselig kan komme på banen (jmf. Iran i oljemarkedet), står heller ikke og banker på dørene.

Kort fortalt: Dette blir et meget stramt marked, og jeg ser lite som kan ødelegge festen.

Skal man ta derivatposisjoner i kobber vil timingen være viktig, og man kan gjerne støtte seg til teknisk analyse. Er man på jakt etter større posisjoner, bør man vurdere å bygge opp denne over tid. Har man som investor en tanke om å sitte på kobberposisjonen i en lengre periode, er det en god idé å sørge for at kostnadene er akseptable.

Enkeltaksjer innenfor kobberbransjen er også interessante, og jeg vil se nærmere på dette i en senere artikkel.

Hos nettmegleren Markets kan du spekulere i kobberprisen gjennom lange og korte posisjoner. Du kan også handle en lang rekke andre råvarer.

Husk at hvis du investerer i råvarer hos Markets, så foregår dette gjennom såkalte CFD-er. Les mer om CFD-handel her.

Del denne artikel