Råvarer foran stor opptur – hvordan kjøper du gull, ris og kakao til trading?

Utgitt: 17. februar 2021

Du har sikkert lagt merke til det. Oljeprisen er igjen på nivåer vi ikke har sett siden før korona. Siden bunnen i april har prisen steget med mer enn 200 %. Gjetordene om råvarer har gått en stund allerede. Nå spår også storbanken JPMorgan at råvaremarkedet står foran en årelang supersyklus.

Oljeprisen har lagt 60-dollaren bak seg og klatrer i disse dager forsiktig videre mot 65 dollar. Det «svarte gullet» ser ut til å gjøre et reelt comeback etter det som kunne ligne dødsstøtet for et snaut år siden.

Det virkelige gullet har også steget kraftig de seneste årene, selv om det har falt noe tilbake fra toppen i fjor høst. Samme utvikling har vi sett i sølvprisen. For kun få uker siden ble det spekulert i en «sølvskvis» som ville sende prisen enda høyere. Og i forrige uke var det platina som stjal rampelyset da det litt «ukjente» metallet steg til sitt høyeste nivå på mer enn seks år.

Daytrader.no anbefaler AvaTrade for lynrask handel med olje, valuta og aksjer Klikk her
Oljeutvinning har blitt mer lønnsomt etter at oljeprisen har steget kraftig de seneste månedene. Hos Markets kan du handle både nordsjøolje (Brent) og amerikansk lettolje (Crude).

Også søster-metallet palladium, som blant annet brukes i katalysatorer og finteknikk, har det kommet fart i. I løpet av de seneste tolv månedene har prisen på palladium steget nesten 50 %, men også mer anvendelige kobber har klatret til nivåer som vi skal tilbake til 2012 for å oppleve sist.

Særlig kobberprisen kan brukes som et tegn på økt økonomisk aktivitet. Metallet er nemlig svært alminnelig i strømkabler og annen infrastruktur.

Ti år lang opptur?

Amerikanske JPMorgan offentliggjorde i forrige uke en rapport som avslørte at det samlede råvaremarkedet trolig står foran en ny supersyklus. Banken er ikke blek for å slå på stortrommen: De tror oppgangen kan vare gjennom hele dette tiåret.

Ifølge JPMorgan vil den langvarige oppgangen i råvaremarkedet være drevet av det generelle markedets tro på en sterk økonomisk innhenting etter korona. Dette kombineres med at mange velger å beskytte (hedge) porteføljene sine mot fremtidig inflasjon.

I tillegg kan råvareprisene skyte ekstra fart i forbindelse med klimakampen. Denne er en trussel mot oljeproduksjonen. Til gjengjeld vil den virke som en katalysator på etterspørselen etter metaller til bruk i produksjon av bærekraftig og mer miljøvennlig infrastruktur, batterier og elbiler. Selv om mange analytikere tror at det globale oljeforbruket ikke kommer til å passere 100 millioner fat per år igjen, forventes det samtidig at oljeprisen kan gå noen gylne år i møte.

Dette skyldes i hovedsak to årsaker:

 • Oljeselskapene har i flere år investert mindre i oljeleting. Det betyr at selv om etterspørselen blir mindre kan prisene stige, fordi oljefunnene ikke blir store nok til å dekke produksjon og forbruk (se tabell til høyre).
 • Mange oljeselskap (hovedsakelig de europeiske) kikker i større grad mot fornybare energikilder. Dette fører til enda mindre leting. I USA er nyvalgte Joe Biden i tillegg skeptisk til den amerikanske lettoljen.

Hvis du vil lese mer om å investere i olje, anbefaler vi denne artikkelen fra vår egen analytiker.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe – Norske daytradere.Klikk her

Mulige drivere av råvaremarkedet

Ifølge JPMorgan eksisterer det i dagens marked flere drivere som støtter opp om en langvarig supersyklus innenfor råvarer:

 • Covid-19-pandemien nærmer seg en avslutning
 • En tiltakende økonomisk oppgang
 • Avslutning av handelskrigen og produksjonsnedgang
 • En økt – og akseptert – inflasjon
 • Svakere dollar
 • Gunstigere beskatning av infrastruktur
 • Økt kapitaltilgang, både på grunn av hedge mot inflasjon og trend
 • Økt etterspørsel etter metaller til infrastruktur, el-biler og batterier
 • Bortfall av oljekapital og -produksjonskapasitet

Stigende råvarer – alvorlige konsekvenser

De myke råvarene, som soyabønner, hvete og ris, har også skutt i været i løpet av de seneste månedene. Kornprisene ligger eksempelvis 50 % høyere i dag enn hva tilfellet var for bare seks måneder siden.

Tørke i Sør-Amerika har ført til lavere tilbud, noe som har vært med på å presse prisene oppover. Litt den samme utviklingen, selv om årsaken ikke er den samme, ser vi også i prisen på soyabønner.

Økte hvetepriser er naturligvis bra hvis du sitter på lange trading-posisjoner i råvaren. Men langt dyrere landbruksvarer kan ha uheldige konsekvenser.

For tradere som sitter på lange posisjoner i råvarer høres dette utelukkende positivt ut, men implikasjonene kan være alvorlige. Særlig for verdens fattige.

– Stigende matvarepriser er blant de alvorligste og farligste konsekvensene av de seneste prisstigningene blant myke råvarer, sier Albert Edwards, sjefsstrateg i den franske banken Société Générale.

Stigende priser på matvarer, på bakgrunn av at tradere og spekulanter trer inn på råvaremarkedet, vil gjøre det langt dyrere for allerede utfordrede nasjoner og befolkningsgrupper å skaffe nok mat.

Urolighetene i forbindelse med «den arabiske våren» for ti år siden skyldtes blant annet de høye brødprisene i Tunisia. Også den gang befant råvaremarkedet seg på et høyt prisnivå.

Hva er råvarer – en definisjon

Som norsk investor og trader har du sikkert en forståelse for hva råvarer er. Oslo Børs er en råvarebørs hvor kursutviklingen korrelerer kraftig med oljeprisen. Nå skal det sies at det har vært tegn på at også Oslo Børs reagerer mindre kraftig på svingningene i oljeprisen enn tidligere. Selv om oljen er den viktigste råvaren for norsk økonomi og den norske velferden, finnes det en bredere definisjon av begrepet:

AvaTrade gjør det mulig å handle lynraskt, samt både å «kjøpe» og «shorte» Klikk her

Råvarer er fysiske aktiva som kan brukes i tjeneste- eller vareproduksjon. Eksempler på andre råvarer er sølv, ris, mais eller storfekjøtt.
De forskjellige råvarene handles på spesifikke råvarebørser over hele verden, og noen av de mest populære er:

 • Olje
 • Gull
 • Naturgass
 • Hvete

Du har kanskje lagt merke til at råvarer omtales i to kategorier: harde og myke råvarer. De harde råvarene er metaller (gull, kobber etc.) eller energiskapende og naturlig utvinnbare ressurser (olje, naturgass etc.). Myke råvarer er gjerne landbruksressurser som hvete, mais, kaffe og kakao.

Kakao er kun én av råvarene du kan spekulere i hos Markets – helt uten fare for å plutselig motta sekkevis av kakaobønner.

De fleste nettmeglere tilbyr deg å trade råvarer i større eller mindre grad. Hos Markets finner du et bredt utvalg av både harde og myke råvarer, blant annet alle som er nevnt ovenfor.

Krevende marked

– Råvaremarkedet er fascinerende, men utrolig utfordrende. Prisene på mange metaller drives av etterspørselen i Asia, mens myke råvarer, som ris og hvete, drives av helt andre forhold, sier analytiker i daytrader.no, Tor Klaveness.

Klaveness har selv bakgrunn fra råvaremarkedet og vet hva han snakker om. Han sier at mat- og landbruksvarer kortsiktig styres av været, mens det på lengre sikt vil være den økonomiske veksten i Asia og andre fremvoksende markeder som påvirker prisen.

Plutselig ble Florida rammet av frost, handelen gikk i vasken og personen måtte forlate stillingen sin. Så raskt kan det gå.

Tor Klaveness, analytiker, daytrader.no

Analytikeren peker også på en annen faktor, nemlig diskusjonen mellom kjøtt- og plantebasert kost. Mange foretrekker fortsatt å kjøpe kjøtt i stedet for hvete, korn, mais eller ris. Det høres umiddelbart ut som en dårlig forretning for prisene på landbruksproduktene, men faktum er at det kreves store mengder plantebasert fôr for å produsere ett kilo kjøtt.

Så selv om det spises mer kjøtt og mindre korn, soya etc., så øker etterspørselen etter mange av de myke råvarene på grunn av økt etterspørsel etter fôr.

– Du må vite hva du driver med før du begir deg i kast med råvarer. Prissvingningene kan være store og plutselige. En bekjent av meg mistet jobben etter å ha tradet appelsinjuice. Plutselig ble Florida rammet av frost, handelen gikk i vasken og personen måtte forlate stillingen sin. Så raskt kan det gå, forteller Klaveness.

Hvordan trade råvarer?

Synes du råvaremarkedet høres ut som et spennende trading-marked, men at det virker uoverskuelig å komme i gang?

Du kan naturligvis velge å kjøpe de fysiske råvarene, men som trader er du neppe interessert i, har råd til eller plass til å oppbevare et par hundre oljefat eller noen tonn med ris.

Heldigvis finnes det mindre besværlige måter å spekulere i råvarepriser på. Du kan enkelt kjøpe eller selge gull, olje, kakao eller noe helt fjerde som CFD-er eller futures hos nettmeglere som Markets.

Akselerere investeringen? Se sertifikater fra en av Norges ledende utstedere Klikk her

Hvis du ikke har handlet denne typen produkter tidligere, kan du lese om både CFD-kontrakter og futures på våre hjemmesider. Husk at det kan være en større risiko forbundet med å trade slike produkter.

Med denne typen kontrakter kan du investere for langt mindre beløp enn hva som hadde vært tilfellet hvis du kjøpte den fysiske råvaren.

Når du trader råvarer som CFD-er, kan du spekulere i både prisstigninger og -fall. Det betyr at du kan tjene penger på investeringene dine selv om prisene på en råvare faller.

Like ovenfor kan du se noen av de myke råvarene du kan trade hos Markets. Lenger oppe i avsnittet ser du en oversikt over metallene.

Husk at det er ulike forhold som påvirker utviklingen til de ulike råvarene. Det kan være krevende å sette seg inn i markedsforholdene til eksempelvis ris eller sukker.

Del denne artikel