Norwegian: Kommende utvanning betyr trolig smuler til dagens aksjonærer

Utgitt: 11. februar 2021

Det stormer rundt Norwegian Air Shuttle for tiden. Selskapet vil med sikkerhet overleve denne krisen også, men har du Norwegian-aksjer må du være forberedt på å bli sittende igjen med smuler etter den pågående restruktureringsprosessen og emisjonen som snart kommer.

Av Tor Klaveness

Flyselskapet Norwegian står midt i en kritisk fase. Selskapet har hatt mange utfordringer de siste årene, ikke minst med langdistanseflyene fra Boeing, og laber lønnsomhet.

Deretter kom Covid-19, og en meget krevende situasjon utviklet seg til en krise. Gjennom de seneste mange månedene har Norwegian kjempet en innbitt kamp for overlevelse på flere fronter.

Daytrader.no anbefaler AvaTrade for lynrask handel med olje, valuta og aksjer Klikk her

Irsk konkursbeskyttelse og forhandlinger med kreditorer

Norwegian har i irsk rett fått konkursbeskyttelse for flere datterselskaper og selve morselskapet. Prosessen kalles «Examinership» og har mange fellestrekk med det amerikanske Chapter 11.

Dette skal gi selskapet et pusterom mens det kommer opp med en restruktureringsplan. Det kan altså ikke slås konkurs mens det er under konkursbeskyttelse.

Norwegian skal legge frem restruktureringsplanen for irsk rett den 25. februar. Planen må ha støtte fra selskapets kreditorer, inklusive leasingselskaper. Vi vil trolig få en avklaring på restruktureringsplanen allerede i slutten av denne måneden.

Tilbake til røttene

I presentasjonen selskapet holdt på fordringshavermøtet i slutten av januar finner vi informasjon om «nye Norwegian». Selskapet skal gjennom en kraftig slankekur og tilbake til røttene. Det betyr, ifølge Norwegian selv, at selskapet skal fokusere på korte og profitable ruter innen og til/fra Norden.

Gjelden skal kuttes betraktelig til 20 milliarder kroner (ned fra 67 milliarder kroner i tredje kvartal i fjor). Gjeldsreduksjonen oppnås i hovedsak ved en kraftig slanking av flyflåten. Mens det i fjor fantes 140 fly malt i de karakteristiske Norwegian-fargene, vil selskapet i fremtiden kun råde over 53 fly.

Selskapet vil imidlertid ha en viss fleksibilitet og med enkle grep få tilgang til ytterligere 15 fly når etterspørselen tar seg opp i 2022.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe – Norske daytradere.Klikk her

Emisjon og utvanning – enda flere Norwegian-aksjer

Det er et enormt antall privatinvestorer i Norge og Skandinavia som har eierandeler i Norwegian. Dersom du har sittet på Norwegian-aksjer i lang tid, har du opplevd at flyselskapets kamp for overlevelse har ført til store kursfall. Det seneste året har bydd på en enorm utvanning av eksisterende investorer, men det er ikke slutt enda.

På side 9 i den nevnte presentasjonen ser vi en skisse/regneeksempel som viser at dagens aksjonærer vil kunne sitte igjen med bare 5 % av «nye Norwegian».

Dette er en brutal utvanning. Årsaken er ytterligere og nødvendig konvertering av gjeld til egenkapital samt en emisjon på 2-4 milliarder kroner. I tillegg vil eksisterende aksjonærer kunne tegne seg for aksjer tilsvarende 400 millioner kroner.

Så hva betyr dette for aksjekursen?

Én tilnærmingsmåte er å ta utgangspunkt i hvor mye av «nye Norwegian» som vil tilfalle nye aksjonærer (inkludert gjeld som blir konvertert). Disse vil bidra med rundt 6 milliarder kroner og vil bli sittende med 95 % av selskapet. Dermed kan man regne seg frem til en aksjekurs på 7-8 kroner. I tillegg vil det ligge noen kroner i verdier i tegningsretter.

Det trenger selvfølgelig ikke bli så ille (Norwegian handles i skrivende stund til 54 kroner aksjen), og selskapets ledelse understreker at emisjonskursen ikke er fastsatt. Likevel bør man anse dette som et helt realistisk scenario.

Det er fortsatt ikke helt skyfritt i horisonten, verken for Norwegian eller Norwegian-aksjonærer. Men aksjen er et yndet trading-objekt.

Smartest å vente?

Hvis du investerer i, eller trader, Norwegian bør du altså være meget forsiktig. Selskapet er i en kritisk fase, og aksjekursen vil svinge ekstremt de neste par månedene.

Sentrale hendelser og kursdrivere fremover er årsrapporten som kommer 18 februar, utfallet av «examinership» prosessen i Irland, som trolig kommer i slutten av måneden, og emisjonen i mars.

Jeg ser ikke bort fra at Norwegian er en meget god investering, men jeg tror det er bedre å delta i emisjonen enn å investere i aksjen nå. Det kan også tenkes at tegningsrettene blir tilgjengelige i annenhåndsmarkedet, og dette kan potensielt by på både trading-/arbitrasje-muligheter og en enda bedre inngangspris.

Akselerere investeringen? Se sertifikater fra en av Norges ledende utstedere Klikk her

Dagens høye volatilitet byr selvfølgelig også på tradingmuligheter i seg selv. Selv om det er tilnærmet umulig å oppdrive Norwegian-aksjer til shorting, gir de store kursbevegelsene i aksjen opplagte muligheter for den risikovillige traderen.

Hos nettmegleren Markets kan du kjøpe Norwegian-aksjen på investeringsplattformen MarketsI. Her handler du blant annet kurtasjefritt i de første tre månedene etter å du åpner en konto.

Les vår anmeldelse av Markets.

Del denne artikel