Parabolic SAR – indikatorenes grå eminence

Parabolic SAR (også kjent som PSAR) er ikke en særlig utbredt indikator blant de fleste norske tradere. Det er imidlertid en skam, for indikatoren kan gi noen svært sterke signaler i et marked med retning og indikatoren er relativt enkel å forstå. Samtidig er indikatoren ideell til bruk i kombinasjon med andre kjente indikatorer, for eksempel glidende gjennomsnitt (EMA). Parabolic SAR er dessuten lagt inn som indikator i mange handelsplattformer, for eksempel hos Markets eller eToro.

Parabolic SAR brukes spesielt til å bestemme et nytt rykk i et marked som allerede trender, slik at man som trader kan komme tidlig inn å få mest mulig ut av den fortsatte trenden.

Vil du trade som de beste? Prøv Markets – stort produktutvalg og lave priser. Klikk her

Indikatorens kjennetegn er en rekke prikker som legger seg enten over eller under kursgrafen. Hvis de er plassert over aktivets pris så signaliserer Parabolic SAR at det er snakk om et bear market (nedadgående marked). Er det snakk om et oppadgående marked plasserer prikkene seg under prisen. Man kan forestille seg at prikkene fungere som et slags «loft» eller «gulv» i forhold til prisen, hvor kursen dermed har vanskelig for å komme over eller under. På den måten kan indikatoren være lett å forstå for utrente tradere.

For tradere som leter etter en vending vil man være særlig oppmerksom på når prikkene fra Parabolic SAR skifter – for eksempel fra å ligge under graden til å ligge over grafen. Dette angir en endring av retning, og her vil traderen typisk søke bekreftelse fra andre indikatorer eller fra andre tidsintervaller på om det virkelig holder på å skje en endring. Les eventuelt intervjuet med elite-trader Jay (Nemesis) Edward Smith, som bruker Parabolic SAR. Se nedenstående graf-eksempler hvis du vil få et inntrykk av hvordan PSAR kan brukes.

Vil du trade som de beste? Prøv Markets – stort produktutvalg og lave priser. Klikk her

Parabolic SAR er utviklet av den berømte tekniske traderen Welles Wilder, som også er hjernen bak RSI-indikatoren som er blant de mest brukte indikatorene på markedet. Selve regnestykket bak Parabolic SAR er relativt komplisert, men det behøver man ikke å forstå til det fulle som trader. De fleste handelsplattformer – for eksempel eToro – tegner automatisk indikatoren på grafen hvis man ønsker det.

Forskjellige undersøkelser har vist at korrekt bruk av PSAR faktisk kan gi en signifikant fordel i forhold til å bare holde en aksje over tid. Les eventuelt rapporten Comparison of three technical trading methods.

Indikatoren PSAR er her lagt over det tyske DAX-indeks på en dagsgraf. Legg merke til hvordan prikkene skifter plassering fra opp til ned og omvendt. Pilene angir de retningsskiftene som ville ha vært gunstige for en trader. Sirklene angir de situasjonene hvor markeder kjører sidelengs, og hvor Parabolic SAR kan gi noen misvisende signaler. Her kan man med fordel kombinere med et glidende gjennomsnitt. Se eksempelet nedenfor.
Indikatoren PSAR er her lagt over det tyske DAX-indeks på en dagsgraf. Legg merke til hvordan prikkene skifter plassering fra opp til ned og omvendt. Pilene angir de retningsskiftene som ville ha vært gunstige for en trader. Sirklene angir de situasjonene hvor markeder kjører sidelengs, og hvor Parabolic SAR kan gi noen misvisende signaler. Her kan man med fordel kombinere med et glidende gjennomsnitt. Se eksempelet nedenfor.

 

Her har Parabolic SAR blitt kombinert med et glidende gjennomsnitt på 50. Ideen er å kun ta signalene fra Parabolic SAR når de blir bekreftet av det glidende gjennomsnitt i retningen for trenden. Hvis prisen dermed ligger UNDER det glidende gjennomsnitt er retningen uklar, og man handler derfor ikke på signalet fra Parabolic SAR. Eller man venter eventuelt til prisen igjen kommer over det glidende gjennomsnittet.
Her har Parabolic SAR blitt kombinert med et glidende gjennomsnitt på 50. Ideen er å kun ta signalene fra Parabolic SAR når de blir bekreftet av det glidende gjennomsnitt i retningen for trenden. Hvis prisen dermed ligger UNDER det glidende gjennomsnitt er retningen uklar, og man handler derfor ikke på signalet fra Parabolic SAR. Eller man venter eventuelt til prisen igjen kommer over det glidende gjennomsnittet.
Del denne artikel

Kommentarer

  • Relatert
  • Seneste
  • Populære