Evening Star og Morning Star

Utgitt: 30. mai 2017

Evening Star og Morning Star er to motsatte formasjoner, og henholdsvis et bearish og bullish veningsmønster. Begge mønstrene består av tre individuelle candles. Det første skal ha en relativt stor kropp, candle nummer to skal optimalt sett gappe enten opp eller ned med en liten kropp. Markedet skal altså åpne høyere eller lavere enn forrige periodes lukkekurs, og kan være enten rødt eller grønt. Det er utseendet på candle nummer to som har gitt navnet til denne formasjonen – The Star. Det siste candlet skal ut over det å ha en relativt stor kropp, også ha mottatt farge av det første candlet, noe som indikerer at en vending kan være i gang. De optimale Evening og Morning Stars vil ha gaps på begge sider av stjernen. For å huske forskjellen på de to kan man se på Evening Star som en solnedgang der markedet er på vei ned, og Morning Star som en soloppgang i takt med et markedet på vei opp.

Evening-and-morning-star-2

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her

Evening Star
Formasjonen oppstår etter en tydelig opptrend i form av et candle med en stor, grønn kropp. Det neste candlet – stjernen – er også grønt (kan også være rødt), gapper oppover, men har en liten kropp. Det tredje candlet skal være rødt og lukke minst halvveis ned på det grønne candlet. Selgerne har tatt over og en nedtrend kan begynne. Mønsteret ses til venstre på figuren ovenfor.

Morning Star 
Den motsatte formasjonen til Evening Star og dukker opp etter en tydelig nedtrend. Mønsteret består av et rødt candle med stor kropp, et rødt (eller grønt) candle som gapper nedover med liten kropp, og deretter et grønt candle med relativt stor kropp som lukker minst halvveis opp i det første candlets trading range. Kjøperne har overtatt og det er klart for en opptrend i markedet. Mønsteret ses til høyre i figuren ovenfor.

Maksimer din tro på markedet med børshandlede produkter fra Societe Generale

Eksempel Evening Star 

Evening-Star-Ilumina-daily-april-2014-1-2
Illumina, dagsgraf, våren 2014

Grafen ovenfor viser Illumina-aksjen, som er notert på NASDAQ, våren 2014 på en dagsgraf. Her ses det at aksjen i en måneds tid fra mars 2014 og fremover var i en lengre nedadgående trend. Kursen falt fra ca. 175 til 140. Deretter oppstår det en korreksjon til 155 hvor det første candlet i Evening Star oppstår. Dette passer overens med teorien som sier at det skal være en oppadgående trend, i dette tilfellet en kort, i forkant av mønsteret. Så oppstår det en gap til candle nummer to, og deretter en gap ned til det siste candlet i formasjonen som også lukker mer enn halvveis ned i det første candlets trading range. Kursen faller deretter til ca. 130, og den lange nedadgående trenden fra før mønsteret fortsetter. Nederst på grafen kan man se at RSI (Relative Strenght Index) den 1. april 2014 er på ca. 51, noe som indikerer at markedet verken er overkjøpt eller oversolgt. Volum i aksjen, som vises som søyler mellom grafen og RSI, indikerer heller ikke kraftige bevegelser. I dette tilfellet er det altså kun Evening Star-formasjonen som angir at det kan skje en trendvending.

Eksempel Morning Star

AT&T, mars 2014, dagsgraf
AT&T, mars 2014, dagsgraf

Her ses den amerikanske AT&T-aksjen på en dagsgraf våren 2014, og pilene viser to Morning Star-formasjoner. Den første oppstod rundt 1. mars 2014, og det ses en tydelig nedadgående trend i forkant av formasjonen. Så kommer tre candles som utgjør Morning Star-formasjonen. Som det ses gapper candle nummer to litt ned fra det første, før candle nummer tre gapper litt opp og lukker over halvveis opp i rangen til candle nummer en. Deretter kommer det en svak stigning som deretter skyter fart. RSI ligger under 40 – aksjen er litt oversolgt – og dette støtter opp om vendingen. Den andre Morning Star-formasjonen dukker opp i slutten av april, og det ses at det oppstår en etterfølgende vending, men ikke like kraftig som den første. RSI ligger på ca. 45, som også her støtter vendingen. Signalet kan for eksempel brukes til enten å gå long eller lukke en short-posisjon.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her

Empiriske studier

Den anerkjente spesialisten innenfor chart patterns, Thomas Bulkowski, har blant annet undersøkt og backtestet flere candlestick-vendingsmønstre. Han har funnet ut at Evening Star resulterte i en bearish vending i 72% av tilfellene. Formasjonen oppstod imidlertid ikke så ofte i undersøkelsesperioden. Ut av 103 undersøkte formasjonen havner Evening Star på en 4. plass, blant annet fordi vendingen har en tendens til å vare lenge når den først er etablert. Hvis man ser på et marked som er i en stigende trend på en lang tidshorisont skal man, i følge Bulkowski, være varsom med å satse for mye på et lengre nedadgående utbrudd. Les mer om Bulkowskis Evening Star-undersøkelse her.

Morning Star er et av Bulkowskis favorittmønstre. Hans empiri viser at mønsteret resulterer i en bullish vending ofte nok til at han anser mønsteret som troverdig. 78% av tilfellene ender med en bullish vending. Morning Star opptrer heller ikke så ofte på grafene, men får en høy plassering som nummer 12 blant alle de undersøkte mønstrene. Årsaken er at trenden etter et breakout ofte viser seg å være langvarig og relativt profitabel. Les mer om Bulkowskis Morning Star-undersøkelse her.

Markets gjør det mulig å handle lynraskt, samt både å «kjøpe» og «shorte» Klikk her

Hvis man studerer grafer og leter etter candlestick-mønstre vil man ofte se at ikke alle forutsetningene for mønstrene er oppfylt nøyaktig. Men man kan si at det allikevel ofte er et tegn på vending – spesielt hvis trendvendingen etterfølgende blir ytterligere bekreftet. Som nevnt er det imidlertid langt fra hver gang at et slikt mønster følges av en etablert vending. Vendingen behøver heller ikke være spesielt langvarig, noe som gjør at det ikke alltid er like lett å handle på denne type signaler.

Effekten og styrken av signalet kan naturligvis variere fra marked til marked. Generelt anbefales det å kombinere candlestick-signaler med andre verktøy. Det være seg glidende gjennomsnitt, RSI eller andre ting.

Oversikt over artikler i Candlestick-serien*.
Forstå candlesticks på 5 minutter
12 candlesticks du bør vite om
Dojis
Engulfing Candlesticks
Hammer
Hanging Man
Piercing Pattern
Dark Cloud Cover
Bullish og Bearish Harami
Morning Star og Evening Star
Shooting Star
Inverted Hammer
Kicker Signals
Strong White Line
*Artikler uten link er under utarbeidelse.
Del denne artikel