Piercing Pattern

Utgitt: 25. april 2017

Piercing-patternPiercing Pattern er et bullish-mønster og oppstår etter en forutgående nedtrend i markedet. l bearish utgave heter det tilsvarende mønsteret Dark Cloud Cover. Mønsteret består av to candles, der det første candle er en fortsettelse av nedtrenden og har derfor rød farge. Candle nummer to er grønt, åpner under forrige candles lukkepris og skal stenge minst halvveis opp i det røde candlets intervall – altså i nærheten eller på det høyeste nivået for candlet.

Det første candlet gir et signal om at markedet i tidsperioden har vært under et heftig salgspress fra ivrige selgere, noe som ofte kommer frem ved at kroppen er forholdsvis lang. Det andre grønne candlet har også en lang kropp, men sier at kjøperne har kommet tilbake i spillet slik at det nå er et kjøpspress.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her

I følge den amerikanske traderen og candlestick-eksperten Stephen Bigalow, som blant annet er kjent for sine mange videoer på YouTube, forsterkes Piercing Pattern-signalet av følgende:

  • Jo lenger kropp de to candlene har, jo mer styrke kan det ligge i vendingen.
  • Jo større gap det er ned fra foregående periodes/dags lukkekurs, jo mer markert vending.
  • Jo høyere i det røde candlets intervall det grønne candlet lukker, jo sterkere vending.
  • Høy volum i begge perioder er en signifikant bekreftelse.

Eksempler

 

Piercing-dax-1-min-14-3-2017-med-markering
DAX 14. mars 2017, 1-minuttsintervall.

I grafen ovenfor oppstod det et Piercing Pattern rundt klokken 10. Trenden i DAX hadde i forveien vært fallende, og det lange røde candlet beskriver salgspresset. Det grønne candlet åpner ca. der det røde lukket, fortsetter oppover og stenger litt over halvveis opp i det røde candlets prisintervall. Akkurat slik teorien krever. Deretter kommer det en bullish bekreftelse, og kursen beveger seg fra ca. 11.970 og videre opp til 11.980. Ikke en voldsom stigning, men vendingen ble i alle fall en realitet. RSI (Relative Strenght Index) viser at DAX var relativt oversolgt med et nivå på 30, og dette støtter opp om at en vending i markedet var på vei.

AvaTrade gjør det mulig å handle lynraskt, samt både å «kjøpe» og «shorte» Klikk her
Piercing-Bt-daily-efteråret-16-med-markeringer
Engelske BT, høsten 2016, dagsintervall.

Grafen ovenfor viser den engelske BT-aksjen på dagsgraf der et Piercing Pattern oppstod rundt 7. oktober 2016. Trenden var i forveien fallende og de to candlene følger teorien bak mønsteret: det grønne candlet åpnet nedenfor der det røde lukket, og stengte over halvveis opp i det røde candles prisintervall. Aksjen steg deretter ca. 20 poeng. RSI var relativt oversolgt på 33, noe som også støttet mønsteret. I midten av november oppstod det et nytt Piercing Pattern, men her var det en mindre kursstigning, selv om RSI var helt nede i 31.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her

Empiriske studier

Den anerkjente spesialisten innenfor chart patterns, Thomas Bulkowski, har blant annet undersøkt og backtestet flere candlestick-vendingsmønstre. Han har funnet ut at Piercing Pattern-signalet resulterer i en etterfølgende vending i 64% av tilfellene.  Her kan du se mer om Bulkowskis Piercing Pattern undersøkelser.

Hvis man studerer grafer og leter etter candlestick-mønstre vil man ofte se at ikke alle forutsetningene for mønstrene er oppfylt nøyaktig. Men man kan si at det allikevel ofte er et tegn på vending – spesielt hvis trendvendingen etterfølgende blir ytterligere bekreftet. Som nevnt er det imidlertid langt fra hver gang at et slikt mønster følges av en etablert vending. Vendingen behøver heller ikke være spesielt langvarig, noe som gjør at det ikke alltid er like lett å handle på denne type signaler.

Effekten og styrken av signalet kan naturligvis variere fra marked til marked. Generelt anbefales det å kombinere candlestick-signaler med andre verktøy. Det være seg glidende gjennomsnitt, RSI eller andre ting.

Oversikt over artikler i Candlestick-serien*.
Forstå candlesticks på 5 minutter
12 candlesticks du bør vite om
Dojis
Engulfing Candlesticks
Hammer
Hanging Man
Piercing Pattern
Dark Cloud Cover
Bullish og Bearish Harami
Morning Star og Evening Star
Shooting Star
Inverted Hammer
Kicker Signals
Strong White Line
*Artikler uten link er under utarbeidelse.
Del denne artikel