Bullish og Bearish Harami

Utgitt: 30. april 2017

Harami-bothHarami er en formasjon man stadig vekk kommer over i kursgrafer og finnes både i bullish- og bearishutgave. Mønsteret består av to candlesticks, hvor kroppen av det første “bærer” det andre. Mønsteret har fått lov til å beholde sitt opprinnelige japanske navn, harami, som betyr gravid på japansk. Det kommer av at candle nummer to skal dekkes av kroppen i det første, og mønsteret kan derfor, satt på spissen, ligne på en gravid kvinne.

Det første candlet har en lang kropp, mens det andre har en mindre kropp enn det første. Skyggene, eller halene, på det andre candlet behøver ikke nædvendigvis å dekkes av det første candlet, men hvis det er tilfellet vil dette forsterke signalet. Dojis og spinning tops har små kropper, og kan derfor være en del av mønsteret som det andre candlet.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her

Bullish Harami 
På figuren ovenfor ses bullish harami til venstre. Forut for mønsteret er det en nedadgående trend, og det første candlets lange kropp har samme farge som trenden (rødt). Candle nummer to har grønn kropp og en mindre kropp. Åpningskursen og lukkekursen på det andre candlet er innenfor intervallet i det første candlets kropp, og kan indikere at trenden er over for denne gang. Jo mindre det andre grønne candlet er, jo mer bullish er mønsteret. Candlene som kommer etter mønsteret kan bekrefte mønsterets effektivitet.

Bearish Harami
Til høyre på figuren ses bearish harami. Signalet er motsatt av bullish og oppstår etter en forutgående uptrend. Det første gønne candlet i formasjonen viser at kjøperne har vært mange og sterke i hele perioden. Candlet som kommer etterpå er rødt og innenfor intervallet av det grønne. Intervallet har vært smalt og lukket lavere enn det åpnet, noe som kan indikere at kjøperne tar en pause, selgerne inntar sine posisjoner og presser prisen nedover. Jo mindre det andre røde candlet er, jo mer bearish er mønsteret. Candlene som kommer etter mønsteret kan bekrefte mønsterets effektivitet.

Daytrader.no anbefaler AvaTrade for lynrask handel med olje, valuta og aksjer Klikk her

Eksempler

Harami-ENB-daily-2016
Enbridge (ENB), dagsgraf, medio 2016

Grafen ovenfor viser den amerikanske Enbridge-aksjen der det oppstod flere signaler i midten av 2016. 25.-26. juli 2016 oppstod det en bullish harami, og i dagene i forkant var det en tydelig nedtrend. Det lange røde candlet følges opp av en mindre grønt candle den 26. juli, som åpnet og lukket innenfor prisintervallet (kroppen) til det røde candlet. Deretter kommer det en tydelig stigning som bekrefter signalet og vendingen er en realitet.

På grafen kan man også se det motsatte mønsteret, bearish harami, i begynnelsen av september 2016. Rett før har det også oppstått en hammer, og link til artikkel om hammer-signalet finner du i bunden av denne artikkelen. Frem til haramien har det vært en kraftig uptrend, og det røde candlet er tydelig innenfor kroppen til det første grønne candlet. Mønsteret materialiserer seg med kraftig stigende volum, og etterfølgende bekreftes vendingen delvis.

Harami-bullish-yara-dagsgraf-aug-16

Ovenfor ses utviklingen i Yara fra juni til oktober 2016. I august 2016 oppstår det en tydelig bullish harami, der det i forkant har vært en nedtrend, og som følges opp av en relativt kraftig stigning. Det grønne candlets størrelse i forhold til det røde passer også godt overens med teorien bak mønsteret. Volum ligger ganske stabilt i perioden, RSI ligger på ca. 40 som vil si at aksjen ikke er spesielt oversolgt.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her

Empiriske studier

Den anerkjente spesialisten innenfor chart patterns, Thomas Bulkowski, har blant annet undersøkt og backtestet flere candlestick-vendingsmønstre. Han har funnet ut at Bullish Harami viser en etterfølgende trendvending i 53% av tilfellene, noe som må sies å ikke være overveldende. Her kan du lese mer om Bulkowskis Bullish Harami-undersøkelser. Bearish Harami er ikke spesielt bedre, og resulterer i trendvending i kun 47% av tilfellene. Her kan du lese mer om Bulkowskis Bearish Harami-undersøkelser. Samlet sett oppfører Harami seg litt tilfeldig. Signalene oppstår ofte i grafene, men er altså ikke helt på nivå med noen av de andre signalene.

Hvis man studerer grafer og leter etter candlestick-mønstre vil man ofte se at ikke alle forutsetningene for mønstrene er oppfylt nøyaktig. Men man kan si at det allikevel ofte er et tegn på vending – spesielt hvis trendvendingen etterfølgende blir ytterligere bekreftet. Som nevnt er det imidlertid langt fra hver gang at et slikt mønster følges av en etablert vending. Vendingen behøver heller ikke være spesielt langvarig, noe som gjør at det ikke alltid er like lett å handle på denne type signaler.

Effekten og styrken av signalet kan naturligvis variere fra marked til marked. Generelt anbefales det å kombinere candlestick-signaler med andre verktøy. Det være seg glidende gjennomsnitt, RSI eller andre ting.

Oversikt over artikler i Candlestick-serien*.
Forstå candlesticks på 5 minutter
12 candlesticks du bør vite om
Dojis
Engulfing Candlesticks
Hammer
Hanging Man
Piercing Pattern
Dark Cloud Cover
Bullish og Bearish Harami
Morning Star og Evening Star
Shooting Star
Inverted Hammer
Kicker Signals
Strong White Line
*Artikler uten link er under utarbeidelse.
Del denne artikel