12 candlestick-mønstre du bør vite om

Oppdatert: 7. april 2017

Candlestick-grafer ble funnet opp av japanske rishandlere på 1600-tallet, og ble brukt til å handle riskontrakter fra rundt 1710 og fremover. Grunnleggende er det snakk om grafer som inneholder mer informasjon enn den klassiske linjegrafen. Derfor gir den også mulighet til å lese markedet på en bedre måte.

Japanske rishandlere ble meget rike ved å forstå detaljene i candlesticks og hva de forteller oss om markedet. I dag er det også denne type graf som brukes av de aller fleste profesjonelle aktører i markedet. En vanlig linjegraf viser kun lukkekursen, mens en candlestick-graf viser åpningskurs, laveste og høyeste kurs, samt en lukkekurs for den valgte tidsperiode.

dax-candlesticks
DAX-indeksen vist som en candlestick-graf.

Når vi ser etter signaler med candlesticks, eller formasjoner med disse, ser vi etter signaler som kan vise oss hva som skjer rett før store rykk i prisen. Candlesticks kan altså være med på å fortelle oss om vi skal inn eller ut av et marked, og gi en idé om sannsynligheten for at markedet vil bevege seg videre i en bestemt retning. Legg merke til at vi bruker ordet sannsynlighet. Ingen av disse mønstrene kan med 100% sikkerhet forutsi fremtiden, men de kan gi en idé om sannsynligheten for at et marked skal fortsette i en bestemt retning.

Kurtasjefri aksjehandel i tre måneder hos Markets.com Klikk her

Candlesticks kan vise oss mønstre som går igjen i grafene dag etter dag, måned etter måned, og år etter. år. Det finnes veldig mange forskjellige mønstre, men vi har i denne artikkelen valgt å fokusere på 12 av dem. De går under navnet «Major Candlestick Signals». Mønstrene er enkle å forstå, effektive og enkle å bruke når man analyserer markedene. Det finnes flere andre mønstre som kan være like effektive og profitable som de vi nevner her, men de vi har valgt å fokusere på skiller seg ut ved at de er enkle å identifisere på en graf. Vi vil også supplere med flere interessante mønstre fremover.  Nedenfor ser du en oversikt over de forskjellige mønstrene:

Major-signals-chart

Candlesticks bør ikke stå alene

En god huskeregel innenfor teknisk analyse er at de enkelte signaler, indikatorer og så videre, alltid bør bekreftes av et eller flere andre signaler. Dette gjelder også candlesticks.

Stephen Bigalow, en amerikansk candlestick-ekspert, handler blant annet med grunnlag i de 12 mønstrene ovenfor. Her bruker han også en rekke andre forskjellige indikatorer for å kunne bestemme nærmere når konkrete handler, med tilhørende stop og take-profit, skal foretas. En av set-upene han bruker består av følgende indikatorer:

  1. Stochastics-indikatoren med innstillingene 12, 3, 3 (kan variere ift. tidshorisont på grafene)
  2. Tre glidende gjennomsnitt (SMA – Simple Moving Average) på 20, 50 og 200
  3. Et eksponensielt glidende gjennomsnitt (EMA – Exponential Moving Average) på 8 – «Trigger Line»

«Trigger-line», eller bare «T-Line» er en vanlig teknikk innenfor teknisk analyse, og kan sammenlignes litt med eksempelvis Fibonacci-tallene. Tankegangen er at hvis man i et stigende marked er long i et instrument, og dette lukker over T-line på grafen, er det en viss sannsynlighet for at stigningen vil fortsette. Motsatt er gjeldende hvis markedet er fallende og instrumentet lukker under T-line. Så lenge instrumentet handles under «Trigger-line» bør man holde posisjonen, ettersom det er et signal om at trenden vil fortsette. Derfor kan man bruke teknikken til å definere stop loss og take-profit. Her kan du lese teorien bak T-line.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her

Stephen Bigalow bruker i denne forbindelse en enkel regel (med unntakelser) som går ut på at hvis man ser et candlestick-vendemønster i oppadgående retning, kan man kjøpe et instrument hvis kursen er over T-line. Så kan man holde handelen frem til man ser et candlestick-mønster som pker i motsatt retning og kursen går under T-line. I denne videoen kan du se mer om fremgangsmåten til Stephen Bigalow. Han har også lagt opp en video som handler om de 12 major candlesticks signals. Denne finner du også i en meget kort utgave her.

 

Oversikt over artikler i Candlestick-serien*.
Forstå candlesticks på 5 minutter
12 candlesticks du bør vite om
Dojis
Engulfing Candlesticks
Hammer
Hanging Man
Piercing Pattern
Dark Cloud Cover
Bullish og Bearish Harami
Morning Star og Evening Star
Shooting Star
Inverted Hammer
Kicker Signals
Strong White Line
*Artikler uten link er under utarbeidelse.

 

Del denne artikel

Kommentarer

  • Relatert
  • Seneste
  • Populære