Dark Cloud Cover

Utgitt: 29. april 2017

Dark-cloud-coverDark Cloud Cover kan beskrives som en bearish motsetning til Piercing Pattern, og er et vendingsmønster bestående av to candles som oppstår etter en forutgående uptrend i markedet. Det første candlet viser at markedet i løpet av perioden har vært stigende som følge at aggressive kjøpere. Det vises ved at candlet er grønt og har en forholdsvis lang kropp. Det andre candlet er rødt og har også en lang kropp. Siden candlet er rødt betyr det at markedet nå er preget av selgerne og prisen har falt i perioden. For at mønsteret skal materialisere seg skal det røde candlet lukke minst halvveis ned i intervallet til det grønne candlet. Selgerne har dermed fått overtaket og markedet har startet vendingen. Vendingen får styrke dersom de etterfølgende candlene også er røde.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her

 

Eksempler

Dark-Cloud-bear-CL-2aug-2003-med-tekst
Colgate-aksjen, dagsgraf, august 2003.

Grafen ovenfor viser Colgate-aksjen i midten av august 2003. I en lang periode hadde utviklingen en fallende trend, før den i en kortere periode hadde en stigende trend. Den stigende trenden stemmer godt overens med teorien bak mønsteret. Deretter dukker det opp to candles som danner Dark Cloud Cover-mønsteret. Først et lang grønt candle, og deretter et langt rødt candle – som stenger mer enn halvveis ned i intervallet til det foregående grønne. Etter mønsteret følger en fallende trend og mønsteret har resultert i en vending. RSI-indikatoren støtter ikke den mulige vendingen i dette tilfellet.

Daytrader.no anbefaler AvaTrade for lynrask handel med olje, valuta og aksjer Klikk her
Dark-Cloud-eurgbp-2013-daily
EURGBP, dagsgraf, august 2013.

Grafen ovenfor viser en Dark Cloud Cover-formasjon i slutten av august 2013 på en dagsgraf i EURGBP. Før formasjonen oppstår ses en kort stigende trend, som etter mønsteret går over til en fallende trend, der euroen faller kraftig mot pundet over en ukes tid. Fallet er på ca. 400 pips. RSI ligger rundt midten, og er heller ikke her til mye hjelp for å forutse vendingen. Til gjengjeld kan man se at i slutten av den fallende trenden er RSI oversolgt på rundt 30, noe som kan være et tegn på at det var på tide å ta gevinsten.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her

Empiriske studier

Den anerkjente spesialisten innenfor chart patterns, Thomas Bulkowski, har blant annet undersøkt og backtestet flere candlestick-vendingsmønstre. Han har funnet ut at Dark Cloud Cover  resulterer i en etterfølgende vending i 60% av tilfellene. Her kan du lese mer om Bulkowskis Dark Cloud Cover-undersøkelser.

 

Hvis man studerer grafer og leter etter candlestick-mønstre vil man ofte se at ikke alle forutsetningene for mønstrene er oppfylt nøyaktig. Men man kan si at det allikevel ofte er et tegn på vending – spesielt hvis trendvendingen etterfølgende blir ytterligere bekreftet. Som nevnt er det imidlertid langt fra hver gang at et slikt mønster følges av en etablert vending. Vendingen behøver heller ikke være spesielt langvarig, noe som gjør at det ikke alltid er like lett å handle på denne type signaler.

Effekten og styrken av signalet kan naturligvis variere fra marked til marked. Generelt anbefales det å kombinere candlestick-signaler med andre verktøy. Det være seg glidende gjennomsnitt, RSI eller andre ting.

Oversikt over artikler i Candlestick-serien*.
Forstå candlesticks på 5 minutter
12 candlesticks du bør vite om
Dojis
Engulfing Candlesticks
Hammer
Hanging Man
Piercing Pattern
Dark Cloud Cover
Bullish og Bearish Harami
Morning Star og Evening Star
Shooting Star
Inverted Hammer
Kicker Signals
Strong White Line
*Artikler uten link er under utarbeidelse.
Del denne artikel