0 kommentarer 08 March 2020 daytrader Teknisk analyse

Forstå candlesticks på 5 minutter

I tillegg til vanlig visning av kursgrafer i form av for eksempel linje- eller bargrafer, benytter mange tradere seg av en litt mer avansert og informativ graf. Denne typen kalles candlestick-graf, eller bare candle-graf. Grafen har fått sitt navn etter de enkelte søylene som ligner på stearinlys – eller på engelsk, candles. En vanlig linjegraf viser kun lukkekursen, mens en candlestick-graf viser både åpningskurs, laveste kurs, høyste kurs, samt lukkekursen for den valgte tidsperioden.

Candlestick-grafen inneholder dermed mer informasjon enn en enkel linjegraf. Den gir derfor et mer visuelt nyansert bilde av hvordan kursen utvikler seg innenfor en gitt tidsperiode. Det kan ta litt tid før man blir vandt med candlestick-grafer, men når man først har blitt det, vil man ha et bedre bilde av hvordan kursen faktisk har beveget seg.

Vi anbefaler handelsplattformen Markets til daytrading >>>>>> Klikk her.
Candlestick-kursgraf-1024x527
Bildet viser en candlestick-graf for den tyske DAX-indeksen basert på 10-minutters intervaller.

Det enkelte candle består i hovedsak av to komponenter. Det ene er en tynn loddrett linje som viser price range – eller prisintervallet – kursen beveget seg innenfor i et bestemt 10-minuttersintervall, jf. bildet ovenfor. I tillegg består et candel av en tykkere bar, som kalles «kroppen». Denne er typisk rød eller grønn, og illustrerer forskjellen mellom åpnings- og lukkekursen. Hvis baren er grønn var lukkekursen høyere enn åpningskursen, og markedet har en oppadgående retning. En rød bar indikerer at lukkekursen var lavere enn åpningskursen, og markedet har en nedadgående retning.

Candles

 

Bildet ovenfor viser to eksempler på hvordan candlestick-bars kan se ut. Den grønne baren til venstre signaliserer at lukkekursen (close) var høyere enn åpningskursen (open) i en gitt periode. Til høyre indikerer den røde baren at lukkekursen (close) var lavere enn åpningskursen (open) i en gitt periode. Bildet viser også de nevnte tynne loddrette linjene. Disse kalles «haler» (og «skygger»). Denne viser høyeste og laveste kurs i perioden. En hale over baren (kroppen) betyr at høyeste kurs har vært høyere enn både lukke- og åpningskursen, og en hale under baren betyr at laveste kurs i perioden var lavere enn både åpnings og lukkekursen. Med andre ord kan du få innsikt i hele intervallet kursen beveget seg innenfor i perioden, for eksempel 10 minutter på en 10-minuttersgraf, jf. bildet øverst.

Et grønt candle kalles et bullish candle. Det er fordi kursen er stigende. Motsatt kalles et rødt candle for bearish candle, ettersom kursen er nedadgående. Jo lenger kroppen på et candle er, jo mer han kursen beveget seg i perioden. Kroppens lengde forteller dermed noe om hvor intenst kjøps- og salgspresset har vært i en tidsperiode. Hvis kroppen er kort indikerer dette en liten kursbevegelse, altså at markedet har konsolidert seg.

Både daytradere og mer langsiktige tradere bruker forskjellige typer candlesticks og formasjoner av disse for å tolke kursutviklingen.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske Tradere. Trykk her.

Hvis man for eksempel opplever at grafen viser et eller flere lange, røde candles, er markedet på vei ned med stor fart. Da kan det være risikabelt å kjøpe seg opp, spesielt før markedet har konsolidert og indikert at det kan være klart for en vending. Denne situasjonen beskrives ofte som at man prøver å fange en fallende kniv. Det kan være meget farlig å forsøke å kjøpe seg opp i et marked som beveger seg nedover med stor fart. Da er det bedre, eller i alle fall tryggere, å vente på at markedet kanskje stopper opp ved at det f.eks. oppstår en doji. Men det er ikke gitt at dette faktisk er tilfellet.

Et eksempel på en spesiell candlestick er et såkalt doji-candle. Dette er et candle som har haler i begge ender, men en meget liten eller ingen kropp. Det er fordi kursen åpnet og lukket på samme nivå. Doji ligner veldig på et kors, og nedenfor ses et eksempel på en doji:

Doji

Dojien oppfattes av mange tradere som et tegn på at markedet skal snu, eller som et tegn på ubesluttsomhet.

 

Vendingsmønstre 

Mange teknisk tradere ser etter potensielle vendinger og rebounds i markedet ved å se etter dobbelttopper og -bunner, hode-og-skuldre-formasjoner eller andre mønstre på kursgrafen. Candlesticks kan brukes til det samme. Hvis man ser et vendingsmønster er ikke det ensbetydende med at den nåværende up- eller downtrend til snu, men i større grad at den vil stoppe opp. Ofte ser man heller at markedet vil begynne å bevege seg sidelengs. Vendingsmønstre for candlestickgrafer skal – for å være effektive – ses i sammenheng med tidligere formasjoner på grafen, fordi to identiske candlesticks kan ha forskjellig betydning avhengig av tidligere trender og formasjoner.

De fleste daytradere bruker ikke kun formen på candles eller formasjoner av flere candles som et signal som kan stå alene. De bruker de derimot som en indikator som kan være med på å støtte opp om en vurdering av hvor markedet skal. Candles kan man for eksempel bruke sammen med andre elementer innenfor teknisk analyse som for eksempel MACD eller Bollinger Bands.

 

Mer om candlesticks

Det finnes utallige former for candlesticks og formasjoner med eksotiske navn som Hammer, Evening Star, og så videre. Candlesticks er egentlig en japansk oppfinnelse og var allerede i bruk for et par hundre år siden, for å forutse prisbevegelser i ris. Siden den gang har spesielt Steve Nison introdusert begrepet for moderne teknisk analyse i verdipapirmarkedet.

Man kan finner ytterligere inspirasjon hos for eksempel Thomas Bulkowskis glimrende side, The Patter Site, samt Stephen Bigalows interessante videoer på youtube. Flere av de er virkelig verdt å bruke tid på – f.eks. denne videoen.

 

Oversikt over artikler i Candlestick-serien*.
*Artikler uten link er under utarbeidelse.
Forstå candlesticks på 5 minutter
12 candlesticks du bør vite om
Dojis
Engulfing Candlesticks
Hammer
Hanging Man
Piercing Pattern
Dark Cloud Cover
Bullish og Bearish Harami
Morning Star og Evening Star
Shooting Star
Inverted Hammer
Kicker Signals
Strong White Line
Hammer-mønsteret

Hammer-mønsteret

Til høyre ses et Hammer-signal, som kanskje må sies å være et av de mest gjenkjennelige signalene innenfor candlestick-mønstre. En hammer kan være et tegn på at markedet holder på å vende, og skal oppover. I motsetning til Hanging Man-candle, krever Hammer at det i forkant har vært en kortere eller lengre periode med…
Les mer

Engulfing candlesticks

Engulfing candlesticks

Et av de mest kjente candlestick-vendemønstrene er Engulfing-mønsteret, som både kan dukke opp i bullish og bearish retning. Mønsteret består av to individuelle candles med forskjellige farger, hvor det siste candle dekker det første. Skyggene til det første behøver nødvendigvis ikke være helt dekket. Trenden i markedet skal samtidig være i…
Les mer

Forstå markedet ved hjelp av Dojis

Forstå markedet ved hjelp av Dojis

Dojien er en av de meste kjente typene av candlesticks. I sin ordinære form ligner dojien på et kors på kursgrafen, men kan også ha form som for eksempel et omvendt kors eller et plusstegn. Dojier oppstår når et marked åpner og lukker på så å si det samme nivået…
Les mer

12 candlestick-mønstre du bør vite om

12 candlestick-mønstre du bør vite om

Candlestick-grafer ble funnet opp av japanske rishandlere på 1600-tallet, og ble brukt til å handle riskontrakter fra rundt 1710 og fremover. Grunnleggende er det snakk om grafer som inneholder mer informasjon enn den klassiske linjegrafen. Derfor gir den også mulighet til å lese markedet på en bedre måte. Japanske rishandlere…
Les mer

Her er den beste glidende indikatoren

Her er den beste glidende indikatoren

For å lykkes med trading er det viktig at man bruker de rette indikatorene. Mange tradere benytter seg av en teknisk indikator kalt «glidende gjennomsnitt«. Et glidende gjennomsnitt kan brukes til å få et inntrykk av trenden en aksjekurs befinner seg i. Indikatoren er enkel å bruke, noe som også…
Les mer