Engulfing candlesticks

Utgitt: 4. april 2017

Et av de mest kjente candlestick-vendemønstrene er Engulfing-mønsteret, som både kan dukke opp i bullish og bearish retning. Mønsteret består av to individuelle candles med forskjellige farger, hvor det siste candle dekker det første. Skyggene til det første behøver nødvendigvis ikke være helt dekket. Trenden i markedet skal samtidig være i en vanlig opp- eller nedtrend, men selv kortvarige trendbevegelser kan inngå i denne. Selv om signalet mterialiserer seg er det langt fra altid at det etterfølgende skjer en vending i trenden. Signalet kan ofte heller være et tegn på at trenden holder på å stoppe eller at trenden bare tar en liten pause. Nedenfor beskrives de to typene vendingsmønstre.

AvaTrade gjør det mulig å handle lynraskt, samt både å «kjøpe» og «shorte» Klikk her

Bullish Engulfing bullish-engulfing-pattern-300x261
Forutsetningen for at et Bullish Engulfing-mønster kan oppstå er at trenden i markedet for et gitt finansielt instrument, i en kortere eller lengre periode har vært fallende. Mønsteret materialiserer seg når en candlestick med grønn kropp dekker, eller omfavner (engelsk: engulfing) det tidligere røde candle. De figuren til høyre. Hvis dette mønsteret oppstår kan det være et tegn på at kjøpspresset (the bulls eller de grønne) holder på å ta over salgspresset (the bears eller de røde).

 

 

Bearish-Engulfing-Pattern-300x261Bearish Engulfing
Det motsatte vendemønsteret, Bearish Engulfing, oppstår typisk når trenden i markedet fo et gitt finansielt instrument, i en kortere eller lengre periode, har vært stigende. Mønsteret materialiserer seg når en rød candle dekker eller omfavner det forrige grønne candle. Hvis dette mønsteret dukker opp kan det være et tegn på at salgspresset holder på å overta kjøpspresset.

 

 

 

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her

Eksempler

EURGBP-Engulfing-signaler-1-3-2017-snipping

Grafen ovenfor viser utviklingen i valutakrysset EUR/GBP 1. mars 2017 rundt klokken 21 på en 1-minuttsgraf. Her ses en rød candle (rundt klokken 21.07), som dekker en mindre grønn candle. Før det ses det at det har vært en kort oppadgående trend. Dermed er dorutsetningen for et Bearish Engulfing-vendemønster en realitet. Etter det røde candle blir det deretter en kortvarig endring i trenden. Bevegelsene i dette eksempelet er ikke så store, men fine til å beskrive mønsteret.

Rundt klokken 21.18 oppstår det på nytt et vendemønster – men med motsatt fortegn. Det vil si Bullish Engulfing. En grønn candle omslutter en rød. Her ser man på ny en etterfølgende, tydelig, vending i markedet. Til slutt ses en ny Bearish Engulfing, men uten at trenden har en tydelig vending, og signalet er falskt.

FTSE-1-hour-med-tekst

Et nytt eksempel, her fra FTSE på en 1-timesgraf ultimo februar 2017. Rundt klokken 15 den 24. februar oppstod det en Bearish Engulfing-formasjon, etter en nedadgående trend i et par timer i forkant, og mønsteret materialiseres ved en relativt høy grønn omfavnende candle. At kroppen på det grønne candle er såpass stor, vil dette forsterke signalet ytterligere. Neste handelsdag gjentar mønsteret seg, derimot ikke i perfekt utgave, og man ser heller ikke lige kraftig stigning. RSI-indikatoren, som ses i bunnen av bildet, viser samtidig at markedet er kraftig oversolgt (RSI på ca. 20). I dette tilfellet har man så en indikator som bekrefter at det kan dette kan være et godt tidspunkt for entry.

Forsterkende elementer 
Candlestick-eksperten Steve Nison skriver i boken “Japanese Candlestick Charting Techniques” at det finnes spesielt tre faktorer som kan øke sannsynligheten for en suksessfull vending etter et Engulfing-mønster.

  1. Hvis det første candle i mønsteret har en liten kropp (dvs. en såkalt spinning top) og etterfølgende candle har en meget stor kropp. Det første candle viser en skuffelse i forhold til forrige trends styrke, og den etterfølgende store kroppen utgjør en styrke i den nye bevegelsen.
  2. Hvis mønsteret dukker opp etter en langvarig eller meget rask bevegelse kan dette resultere i enten en meget overkjøpt eller meget oversolgt situasjon. Dermed kan det gjeldende instrumentet være ekstra utsatt for kraftig profit taking.
  3. Hvis det er høy volum i forbindelse med det etterfølgende candle.
Daytrader.no anbefaler AvaTrade for lynrask handel med olje, valuta og aksjer Klikk her

Empiriske studier 
Thomas Bulkowski, som er en annen anerkjent spesialist innenfor chart patterns, har blant annet undersøkt og backtestet en lang rekke candlestick-vendemønstre. Han fant ut at Bullish Engulfing skapte vending i 63% av tilfellene, mens Bearish Engulfing skapte vending i 79% av tilfellene. Videre viste det seg at Bearish Engulfing-vendingene hadde en tendens til å være kortvarige, slik at det blir vanskelig å handle effektivt på signalene.

Hvis man studerer grafer og leter etter candlestick-mønstre vil man ofte se at ikke alle forutsetningene for mønstrene er oppfylt nøyaktig. Men man kan si at det allikevel ofte er et tegn på vending – spesielt hvis trendvendingen etterfølgende blir ytterligere bekreftet. Som nevnt er det imidlertid langt fra hver gang at et slikt mønster følges av en etablert vending. Vendingen behøver heller ikke være spesielt langvarig, noe som gjør at det ikke alltid er like lett å handle på denne type signaler.

Effekten og styrken av signalet kan naturligvis variere fra marked til marked. Generelt anbefales det å kombinere candlestick-signaler med andre verktøy. Det være seg glidende gjennomsnitt, RSI eller andre ting.

Mer om Engulfing 
For å lære mer om engulfing kan du for eksempel se Stephen Bigalows korte videoer på youtube, som på pedagogisk vis forteller om Bullish Engulfing og Bearish Engulfing. Han har også publiserte flere interessante videoer av både kortere og lengre varighet, og flere av dem er absolutt verdt å bruke tiden på. Thomas Bulkowskis hjemmeside thepatternsite.com beskriver også de to forskjellige engulfing-signalene samt mye generelt om candlesticks.

 

Oversikt over artikler i Candlestick-serien*.
Forstå candlesticks på 5 minutter
12 candlesticks du bør vite om
Dojis
Engulfing Candlesticks
Hammer
Hanging Man
Piercing Pattern
Dark Cloud Cover
Bullish og Bearish Harami
Morning Star og Evening Star
Shooting Star
Inverted Hammer
Kicker Signals
Strong White Line
*Artikler uten link er under utarbeidelse.
Del denne artikel