Teknisk analyse

Forstå candlesticks på fem minutter

Forstå candlesticks på fem minutter

I tillegg til vanlig grafvisning i et linjediagram, benytter mange tradere seg av en mer avansert og informativ graf. Denne typen kalles candlestick-graf og har fått sitt navn etter søylene som minner om stearinlys. Et vanlig linjediagram viser kun stengekursen, mens candlestick-grafen inneholder informasjon om både åpningskurs, laveste kurs, høyste…
Les mer

Island reversal

Island reversal

Det finnes mange strategier for trading av enkle grafbrudd, men i denne artikkelen ser vi på et helt særlig – nemlig ”island gap”. Slike brudd kan handles ved hjelp av en strategi som kalles ”island reversal”. Normalt fremstår likvide aksjekurser som sammenhengende og glidende. Både selgere og kjøpere står konstant…
Les mer

Fakemove-strategi i gull

Fakemove-strategi i gull

Denne strategien baserer seg på forventningen om at gullprisen ofte beveger seg raskt opp eller ned, for deretter å utlignes igjen i løpet av få minutter, aller høyest et par timer.  Vi har kalt strategien ”Fakemove”, da disse bevegelsene kan anses som ”falske” fordi de utlignes igjen etter kort tid.…
Les mer

Gartley-mønster

Gartley-mønster

Det såkalte Gartley-mønsteret er bygd opp som en enkel ABCD-formasjon, men er likevel en smule mer avansert. Gartley-mønsteret handles av mange profesjonelle tekniske tradere, gjerne med egne tilføyelser til det klassiske utgangspunktet. En av dem er den amerikanske spekulanten Larry Pesavento. Avslutningen på et Gartley-mønster ligner en ABCD-formasjon. I motsetning…
Les mer

Trendfollow

Trendfollow

Det ligger mye sannhet i uttrykket «The trend is your friend». Mange nybegynnere gjør imidlertid den feilen at de prøver å «fange vendingene» og få full avkastning ved å kjøpe på det laveste og selge på det høyeste. Dette er en drøm du bør legge bort med det samme. Å…
Les mer

Korrelasjonsstrategien

Korrelasjonsstrategien

Korrelasjonsstrategien hjelper deg med å bestemme retningen på swinghandler. Bruk strategien til å finne to kurser som følger hverandre over en lengre periode, og utnytt deretter tidsrommene hvor korrelasjonen tilsynelatende svikter. Forhåpentligvis finner kursene tilbake til den samme rytmen igjen.  I følgende beskrivelse bruker vi korrelasjonsstrategien til handel med forexpar.…
Les mer

Pivotpunkt i trading

Pivotpunkt i trading

Pivot betyr egentlig bare ”et punkt hvor noe dreier rundt”. I trading med teknisk analyse henviser pivotpunkt til prisnivå som et slags omdreiningspunkt. Daytradere brukes punktene til å definere interessante kjøps- eller salgsnivå på en graf. Såkalte pivotpunkt kan defineres som topp- og bunnpunkter på en graf. Det finnes forskjellige…
Les mer

ABCD-formasjonen

ABCD-formasjonen

ABCD-formasjonen er et av de mest kjente mønstrene innenfor teknisk trading. ABCD-mønsteret beskriver en korreksjon i markedet ved hjelp av en bølgeformasjon i enten ned- eller oppadgående retning. Når formasjonen avsluttes skal traderen se etter muligheten til å gå «long» ved nedadgående ABCD-korreksjon, eller «short» ved en oppadgående ABCD-korreksjon. Mønsteret,…
Les mer

Hode og skuldre-formasjonen

Hode og skuldre-formasjonen

Et av de mest kjente mønstrene innenfor teknisk analyse kalles ”hode og skuldre-formasjonen». Mønsteret beskriver en vending i markedet, og er et av de mest solide signalene innenfor teknisk trading. En annen fordel er at mønsteret er lett å forstå – også for nybegynnere. Allerede i boken ”Technical Analysis of…
Les mer

Dobbeltbunner og dobbelttopper

Dobbeltbunner og dobbelttopper

Dobbeltbunner og -topper er velkjente mønstre som ofte forekommer i finansmarkedene, særlig mot slutten av en trend. Toppene og bunnene er dermed med på å signalisere en mulig endring i markedssentimentet. Mønstrene former seg mange ganger på en slik måte at dobbeltbunnen ligner en stor ”W” og dobbelttoppen en stor…
Les mer

Runde tall

Runde tall

Runde tall har en vesentlig betydning når du analyserer alle typer markeder. På samme måte som støtte- og motstandsnivåer, er runde tall ofte et av nivående prisen kan finne på å stoppe opp ved. De runde tallene spiller en særlig stor rolle i det mentale trading-spillet. Du finner eksempler på…
Les mer

Andrews Pitchfork

Andrews Pitchfork

Mange handelsplattformer inneholder et teknisk verktøy kalt «Andrews Pitchfork». Verktøyet kan brukes til å analysere en trend, og ble funnet opp av traderen Alan Andrew på 1930-tallet. Alan Andrew var student under den berømte Roger Babson, en amerikansk entreprenør og økonomiteoretiker som tjente en formue under det store krakket i…
Les mer

Fibonacci-tall

Fibonacci-tall

Fibonacci-tall er et mye brukt, men omdiskutert, verktøy til å forutsi prisutviklingen på finansmarkedene. Verktøyet brukes flittig av daytradere, men aldri som eneste indikator. Som regel må det kombineres med andre elementer innenfor teknisk analyse for å kunne oppnå gode resultater. Fibonacci-tallene ble beskrevet av den italienske matematikeren Leonardo Fibonacci…
Les mer

Støtte- og motstandsnivå

Støtte- og motstandsnivå

Støtte- og motstandsnivå er blant mest grunnleggende begrepene innenfor trading, både for dem som driver med langsiktige investeringer og daytradere. Mange bruker nivåene til å identifisere mulige kjøps- og salgstidspunkt. Både støtte- og motstandsnivåene er steder på grafen hvor prisen har en tendens til å stoppe opp. I noen tilfeller…
Les mer