Shorting: – Et verktøy alle investorer bør kunne bruke

Av Utgitt: 21. mars 2022

Shorting er omdiskutert. Men det å kunne shorte er et redskap som bør ha plass i enhver traders verktøykasse. Det mener i alle fall vår egen aksjeanalytiker, som i denne artikkelen forteller om fordeler og fallgruver forbundet med shorting.

Når du inntar en short-posisjon, så tjener du på at prisen på instrumentet du har shortet faller. Shorting er det motsatte av å kjøpe, altså å innta en «long» posisjon.

bjørn shorting
Bjørnen er et symbol på fallende markeder. Kanskje er den shorternes beste venn?
Long eller short? Handle tusenvis av CFD-produkter hos Markets.com Klikk her

Fordi aksjer og råvarer har ubegrenset oppside, så er det i teorien heller ingen begrensning på hvor mye du kan tape når du shorter. Dette kan høres skremmende ut, men for privatinvestorer er imidlertid risikoen som regel begrenset. Mer om dette lenger nede.

Vil du sette deg enda bedre inn i hva shorting egentlig er, kan du lese vår bakgrunnsartikkel her.

[ez-toc]

Fordeler med shorting

Fordelene med å shorte er opplagte, spesielt innen følgende områder:

Riskikostyring

Å shorte er en effektiv måte å redusere risikoen i en portefølje på.

Mange sitter trolig – i alle fall i disse tider – med aksjer de har stor tro på eller som er lite likvide, samtidig som de er bekymret for nedgang på børsene. Da kan det være hensiktsmessig å shorte indeksen for å redusere markedsrisikoen.

Et annet eksempel kan være deg som sitter med oljeaksjer som du har stor tro på, samtidig som du frykter at oljeprisen skal korrigere ned. Ved å ta short-posisjoner i olje vil du i slike tilfeller kunne redusere risikoen i porteføljen din.

Spekulativ posisjonering

Dersom du tror en aksje eller råvare vil falle, så kan det være gode penger å tjene på spekulativ posisjonering. Hva som faktisk trigger fallet kan være så mangt, men eksempler kan være svake kvartalstall, at aksjen er fundamentalt feilpriset, tekniske indikatorer, endringer i markedet, innsidesalg, emisjoner, makroøkonomiske forhold etc.

long or short

Spreads

Spread-posisjoner er interessante fordi de ofte har mindre eksponering mot markedssvingningene, men de kan binde mye kapital og du må huske å passe på kostnadene.

For mindre investorer er trolig aksjespread-er mest aktuelt, typisk innen samme industri for å redusere markedsrisikoen. Det kan for eksempel være å ta en short-posisjon i SAS samtidig som du tar en long-posisjon i Norwegian. Øvelsen er krevende, men kan fungere godt til deg som vil beskytte porteføljen i turbulente tider, som jo starten på 2022 må kunne sies å ha vært.

Institusjonelle investorer har større muligheter, spesielt innen derivater og råvarer hvor det hyppig inngås tidsspread-er. Geografiske spreader er også interessante, og mindre investorer har mulighet for å innta en del geografiske spreads innen eksempelvis olje (WTI vs. Brent).

Bli en bedre trader med vårt nye e-kursKlikk her

Viktige huskeregler

Selv om det å shorte kan være effektivt når det gjøres riktig, er det en krevende oppgave. Derfor er det flere ting du bør være oppmerksom på før du shorter din første aksje (eller andre instrumenter).

De fleste markeder faller fortere enn de stiger. Det er spesielt to forhold som bidrar til dette: panikk og bruk av stop loss. Selv om dette er to vidt forskjellige faktorer, så er effekten nøyaktig den samme og begge effektene er selvforsterkende. Kraftige fall vil også ofte bli forsterket av mangel på likviditet.

Isolert sett betyr dette at du vil tape penger de fleste av dagene du sitter med en short-posisjon. Dette kan være frustrerende, men de dagene du tjener på posisjonen, så kan inntjeningen bli ekstra god.

Hvis du shorter aksjer kan det være lurt å være bevisst om to typer kostnader:

 • Aksjer stiger på sikt: Selskapene tjener penger, og aksjonærene vil bli belønnet fordi de tar risiko.
 • Rentekostnader: Når du shorter aksjer gjennom en marginkonto, så låner du aksjene og selger dem i markedet. Du må betale renter for aksjene du har lånt. Dersom du shorter ved å ta posisjoner i børshandlete verdipapirer eller differansekontrakter, såkalte CFD-er, vil du få tilsvarende kostnader.

De to momentene over gjør at vi sjelden ser langsiktige short-posisjoner. I rapporten “Shortsalg i det norske aksjemarkedet – Trender og utviklingstrekk 2019–2020″ publiserte Finanstilsynet følgende oversikt:

Ikke overraskende ser de fleste posisjonene ut til å lukkes i løpet av noen uker.

Dersom du tar høyde for momentene over, så bør shorting kunne gi interessante muligheter. Teknisk analyse er selvsagt like relevant når du går short som når du går long, og jeg vil sterkt anbefale bruk av stop loss.

Hvordan kan du drive med shorting?

Mange tror det å shorte en aksje, råvare, indeks etc. er komplisert for den alminnelige privatinvestoren. Slik er det nødvendigvis ikke, og faktisk er det å shorte et verdipapir mange steder like enkelt som å gå lang.

Marginkonto

Større investorer vil ofte ha en marginkonto som sikkerhet når de shorter. Dersom prisen på det shortetede instrumenter stiger, så tapes det penger. Investorene risikerer å måtte sette mer penger inn på marginkontoen. Det er dette som er «margin call».

Hvis du bruker marginkonto til shorting, så har du god oversikt over kostnadene samtidig som det er kostnadseffektivt. Ikke-profesjonelle aktører kan, etter å ha gjennomgått en egnethetstest, også åpne marginkontoer. Inngangsbilletten er ikke nødvendigvis skyhøy (f.eks. 50 000 kroner hos DNB). Deretter kan du ta shortposisjoner i aksjer direkte i nettbanken (gitt at det er aksjer tilgjengelig til shorting, selvfølgelig).

Et problem er imidlertid at ikke-profesjonelle investorer neppe får shortet råvarer gjennom en slik marginkonto. Årsaken er blant annet at minimumsposisjonene for råvarer er store, og dermed egner dette seg best for store og profesjonelle kunder som følger markedene tett.

Vi anbefaler nettmegleren Markets.comKlikk her

CFD og ETN

Det finnes imidlertid alternativer til en marginkonto, blant annet børshandlete verdipapirer (Exchange Traded Notes) og differansekontrakter (Contract For Difference). Disse er tilgjengelig gjennom de fleste nettmeglere. Hos Markets.com kan du eksempelvis shorte flere tusen CFD-er innenfor aksjer, råvarer, valuta, indekser og kryptovaluta. Du finner også flere av de mest populære aksjene på Oslo Børs.

Les en anmeldelse av Markets.com her.

I videoen nedenfor kan du se hvor enkelt du kan ta både long- og short-posisjoner hos Markets.com.

Hvis du handler CFD-er hos en nettmeglere er kostnadene representert gjennom et spread (forskjell mellom kjøps- og salgspris) og rentekostnader, siden en CFD er et lånefinansiert investeringsinstrument.

Kostnadene kan være høyere enn om du handler gjennom en marginkonto, men fordelene er opplagte:

 • Begrenset tapsmulighet: Dersom du shorter med børshandlete verdipapirer (bull- og bear produkter), så taper du aldri mer enn innsatsen. Shorter du med differansekontrakter er risikoen som regel også begrenset da de fleste nettmeglere er raskt ute med å stenge posisjonen din om tapet ditt overskrider kapitalkravet. Markets.com opererer eksempelvis med negativ saldogaranti, hvilket betyr at du aldri kan tape mer enn innestående.
 • Størrelse: Du kan handle med små beløp, som regel får man tatt posisjoner med bare noen hundrelapper – ofte enda mindre – i innsats. Shorter du aksjer hos Markets.com kan du ta posisjoner for så lite som verdien til én aksje.
 • Produkter: Du har tilgang til et bredt spekter av produkter, inkludert mange råvarer, indekser og kryptovalutaer.

Langsiktige short-posisjoner

Det er altså kostnader tilknyttet det å sitte med short-posisjoner. Som regel skal en form for rente dekkes, og utsteder av eksempelvis børshandlete verdipapirer kan ha rebalanseringskostnader som belastes verdipapiret. I tillegg må du, som sagt, regne med ekstra motvind når du shorter aksjer, ettersom aksjemarkedet på sikt stiger.

Det er derfor ekstra viktig å ha oversikt over kostnadene når hvis du planlegger langsiktige shortposisjoner. Det kan ta lang tid før spread-er utvikler seg som man forventer og ikke minst før aksjer som man mener er overvurderte faller tilbake til mer normale verdsettingsnivåer. Og innen dette skjer kan kursen(e) ha steget videre. Dette kan i sin tur tvinge investorer til å stenge posisjoner/spreads. Økonomen John Maynard Keynes legendariske uttrykk “The market can stay irrational longer than you can stay solvent” er treffende for investorer som ynder å shorte.

investor trader

Til tross for dette ser jeg ingen grunn til at investorer – private såvel som institusjonelle – skal utelukke langsiktige shortposisjoner. For min egen del synes jeg spesielt følgende skaper interessante muligheter:

 • Emisjoner: Selskaper som sliter økonomisk vil ofte være interessante shortkandidater, spesielt hvis de må gjennomføre emisjoner. Når et selskap i problemer tvinges til å gjennomføre en emisjon selger det høns i regnvær. For å tiltrekke seg investorer må emisjonskursen settes lavt, og dette legger ofte kraftig press på aksjekursen. Ekstra ille er det hvis selskapet må hente inn mye penger, da blir utvanningen og problemet større. Et godt eksempel er Norwegian, som i fjor gjennomførte en større finansiell restrukturering og emisjon. Aksjen var opplagt feilpriset, men aksjekursen holdt seg lenge godt. Da de finansielle realitetene begynte å synke inn gikk imidlertid luften ut av ballongen. Et annet eksempel litt lenger tilbake i tid er SeaDrill, hvor en større restrukturering lå i kortene, samtidig som aksjekursen lå overraskende høyt.
Bli en bedre trader med vårt nye e-kursKlikk her
 • Strukturelle endringer i råvaremarkedene: Min erfaring er at det tar tid før strukturelle endringer i råvaremarkeder prises inn. Dette skaper mange muligheter for tradere. Eksempler er da OPEC, med Saudi Arabia i spissen, forsøkte å knekke amerikanske shale-produsenter tilbake i 2014-2015 og da Covid-19 rammet oss i 2020. I begge tilfeller ble nedturen brutal i oljemarkedet, og det tok flere måneder før vi traff bunnen.

Hvor finner du kandidater for shorting?

Det er mange steder du kan få idéer til short-kandidater:

Short-register

I mange markeder er det rapporteringskrav tilknyttet short-posisjoner. Dette er nyttig info for investorer, og en oppdatert oversikt over shortede aksjer på Oslo Børs finner du her. Ikke så overraskende finner vi NEL og Quantafuel på toppen, skjønt selv i disse er ikke short-andelen spesielt høy, kun 5-6 % av utstedte aksjer.

På Oslo Børs er det i stor grad utenlandske spesialfond som tar short-posisjoner. Deres posisjoner/investeringer er som regel godt fundert, og derfor er denne listen interessant. Tilsvarende liste fra Sverige finner du her og oversikten fra Danmark er her (bemerk at oversikten fra Danmark kun oppdateres én gang i måneden).

I USA er shorting mer utbredt, og oversikten til Markewatch viser at en rekke aksjer er tungt shortet. Hele 33 selskaper har over 30 % av utestående aksjer shortet. Sannsynligvis er andelen enda høyere da det ikke er rapporteringsplikt for shorting i USA. Dette kan indikere kraftig overvurderte aksjer, men samtidig skal man passe seg – når såpass mange aksjer er shortet, skal det ikke mange positive nyheter til før det blir trangt i døren og det oppstår en såkalt short squeeze.

To selskaper med stor short-andel er Lemonade og Blink Charging. Begge omtales av anerkjente Motley Fools som potensielle shortskvis-kandidater.

Du kan spekulere i kursutviklingen til både Lemonade og Blink Charging hos Markets.com. Gjennom CFD-kontrakter kan du ta både lange og korte posisjoner i de to selskapene.

Long eller short? Handle tusenvis av CFD-produkter hos Markets.com Klikk her

Analytikere

For aksjeanalytikere er det ofte mer behagelig å ha kjøpsanbefalinger enn salgsanbefalinger. Årsakene til dette er flere, men noen av de typiske er:

 • Det kan være lettere for meglere å få til transaksjoner eller få nye kunder basert på kjøpsanbefalinger.
 • Ledelsen i selskapet kan bli irriterte på analytikere med salgsanbefalinger og kan velge å unngå presentasjoner og roadshows for meglerhusets kunder.
 • Corporate-avdelingen til meglerhuset vil ofte ha problemer med å få oppdrag fra selskapet samtidig med en salgsanbefaling på aksjen.
 • Meglerhusets kunder kan bli irriterte hvis de sitter tungt investert i en aksje som meglerhuset plutselig mener er overvurdert.

Disse grunnene gjør at det for aksjeanalytikere ofte er en betydelig «kostnad» forbundet med salgsanbefalinger. Nettopp av den grunn kan du gjøre lurt i å lytte til analytikere som har salgsanbefalinger. De kan som regel sine saker godt.

I forlengelse av dette er det spesielt interessant når det er store avvik mellom kursmålene i salgs- og kjøpsanbefalingene på en aksje. Dette kan indikere stor usikkerhet tilknyttet vekst, balanse eller forretningsmodell, altså forhold som er kritiske for et selskaps aksjekurs.

«Bjellesauer»

De såkalte «bjellesauene» er per definisjon svært dyktige investorer, og det er derfor fristende å følge dem. Likevel bør du være oppmerksom på fallgruvene. Det er for eksempel vanskelig å time handlene like godt som en bjellesau. Det er heller ikke gitt at du faktisk får med seg når bjellesauen stenger posisjonen. Av den grunn er du spesielt sårbar når det kommer til exit.

I Norge og Sverige er det god hjelp å hente i short-registrene som oppdateres hypping, men likevel registreres mindre handler kun på aggregert nivå. Ha dette i bakhodet om du velger å følge skandinaviske bjellesauer.

I USA kan det imidlertid være interessant å følge investorene i Muddy Waters og Hindenburg. Investoren Joe Marwood analyserte for en tid siden hvilken avkastning du kunne fått dersom du hadde fulgt disse to investorene. Selv om dette er en krevende oppgave, så tyder mye på at begge har så bra historikk at det i det minste er interessant å følge dem. Analysen til Joe Marwood kan du lese her.

Hindenburg ble for alvor kjent i Norge da de presenterte sin svært kritiske analyse av Nikola (jeg skrev om analysen og Nikola for en tid siden, du kan lese mer her). Etter min mening overgår rapporten det meste som publiseres av meglerhus.

Shortkandidater

Avslutningsvis trekker jeg frem noen shortkandidater som jeg synes er interessante. Husk at dette ikke er en oppfordring til å ta short-posisjoner i de nevnte selskapene, men noe du utelukkende kan bruke som inspirasjon:

NEL

Jeg har lenge ment at aksjen er alt for dyr. Jeg er bekymret for selskapets begrensete ordrereserve, og jeg savner store kontrakter. Aksjen har steget pent etter at krigen i Ukraina brøt ut, noe jeg mener er ubegrunnet – jeg tror ikke EU satser hardere på hydrogen som følge av krigen.

Scatec

For meg har Scatec lenge sett ut til å være i dyreste laget. Dessuten synes jeg selskapets strategi fremstår som for lite målrettet: Scatec har spredd seg på for mange markeder, de har for mange små prosjekter og jeg skjønner ikke hvorfor de gikk inn i vannkraft (noe de betalte for mye for).

Etter at krigen i Ukraina brøt ut har aksjen fått et løft, og etter min mening er det helt ubegrunnet. Selskapet har minimalt med prosjekter i Europa, og vil ikke dra nytte av EUs økte satsing på fornybar energi.

Vi anbefaler nettmegleren Markets.comKlikk her

SAS

Blør penger og hedger i liten grad prisen på drivstoff. Det lukter enda en emisjon.

Meta Platforms

Hvis vi beveger oss til det store utland, er jeg skeptisk til Meta-aksjen. Her er det faktorer som konsensus, stagnasjon i Facebook, regulatoriske utfordringer, metaverse og Mark Zuckerberg som gjør at jeg stiller meg tvilende. Når jeg tar på meg de langsiktige brillene tror jeg en short-posisjon i Meta Platforms kan gi positiv avkastning.

Du kan forresten lese en lengre artikkel om utfordringene til Meta Platforms her.

Hos nettmegleren Markets.com kan du enkelt shorte en lang rekke av selskapene ovenfor via CFD-kontrakter. I tillegg finner du tusenvis av andre aksjer, råvarer, indekser m.m.

Del denne artikel