Analytiker: Selg Nikola – samarbeidsavtaler på vent

Oppdatert: 11. november 2020

Nikola prestenterte sin tredjekvartalsrapport tidligere denne uken. Røde tall i milliardklassen og ingen avklaring om partnerskap eller hydrogennettverk gjør at vår analytiker ser på el- og hydrogenlastebilselskapet som en opplagt short-kandidat.

Av Tor Klaveness

Tor Klaveness er aksjeanalytiker hos daytrader.no og har lang erfaring fra finans- og energimarkedene, blant annet som analytiker hos Equinor. Han tror det er penger å tjene på å shorte Nikola.

På grunn av sine tette bånd til hydrogenselskapet NEL, har Nikola blitt en populær aksje blant norske tradere og investorer. Den amerikanske el- og hydrogenlastebilprodusenten har inngått en milliardavtale med NEL, hvor en mindre del allerede er realisert.

Sensommeren og høsten har imidlertid bydd på utfordringer for Nikola. Svindelanklager rettet mot selskapet førte til at Nikolas ildsjel, Trevor Milton, valgte å trekke seg, og administrerende direktør Mark Russell har fremdeles en omfattende ryddejobb foran seg. Anklagene, i kombinasjon med covid 19-pandemien, har satt kjepper i Nikola-hjulene.

Blør penger – emisjon i vente

Nikola hadde en bunnlinje på -$ 117 millioner i forrige kvartal, noe bedre enn ventet. De røde tallene kan forklares med at selskapet ennå ikke har omsetning og at det er ressurskrevende å komme i gang med produksjonen.

Samtidig hadde selskapet en solid kontantbeholdning på $ 908 millioner ved utgangen av kvartalet. Ledelsen estimerte at denne ville falle til rundt $ 300 millioner ved utgangen av neste år. Dette kan virke optimistisk da det er nærliggende å tro at utgiftene ved fabrikkene vil øke når man nærmer seg oppstart. Videre poengterte ledelsen at selskapet helst henter penger i kapitalmarkedet ca. tolv måneder før det faktiske behovet er der, og at dette trolig blir rundt midten av 2021.

Kurtasjefri aksjehandel i tre måneder hos Markets.com Klikk her

Som tidligere poengtert er det grunnet rapporten til Hindenburg Research, samt de påfølgende granskningene fra SEC og det amerikanske justisdepartementet (DOJ), langt fra optimale forhold å hente penger i. Dette vil bidra til en kraftigere utvanning enn vi ellers hadde sett for oss.

Ledelsen i Nikola ga også en oppdatering om kommende avtaler rundt fyllestasjoner. Nikola har tidligere lovet at planene for hydrogenfyllestasjonsnettverket i USA skulle være på plass innen utgangen av 2020. Ledelsen sikter fortsatt etter dette, men sier det er en fare for mindre forsinkelser grunnet covid-19. Det er ventet at NEL får denne kontrakten, og en mindre forsinkelse vil ikke ha noe å si for det norske selskapets aksjekurs. NEL-sjef Jon André Løkke ble under NELs egen kvartalspresentasjon spurt om Nikola-avtalen. Løkke er forsiktig med å uttale seg, men sier at Nikola har overholdt forpliktelsene sine inntil videre. Han forventer også at de fortsetter med det.

Det er et omfattende nettverk av hydrogenfyllestasjoner som Nikola har planer om å oppføre. Kilde: nikolamotor.com

General Motors – er dette nå «plan B»?

Nikola har tidligere meldt om et partnerskap med General Motors (GM), hvor GM i bytte mot teknologi og tjenester skulle få 11% av aksjene i Nikola. Selve transaksjonen ble satt på vent i kjølvannet av svindelanklagene fra Hindenburg og er ennå ikke gjennomført. Samarbeidet skulle,i følge det opprinnelige avtaleutkastet, omfatte flere av Nikolas modeller, ikke minst den planlagte Badger-pickup-en.

Nikola Badger kommer etter planen både med batteri og med en kombinasjon av batteri og brenselceller. Kilde: nikolamotor.com

På mandagens kvartalspresentasjon poengterte ledelsen at de fortsatt er i samtaler med GM og at de ville komme med en offisiell uttalelse når tiden er inne. General Motors sa det samme på sin kvartalspresentasjon forrige uke, noe som bidro til et kortvarig hopp i Nikolas aksjekurs. Det ble videre poengtert at Nikola hadde andre partnere, deriblant Bosch, som vil bidra med det Nikola mangler av teknologi og produksjonskompetanse. På mange måter ble GM-avtalen presentert som en «plan B». Nikola har også tidligere tonet ned Badger.

Det er to forhold som gjør at en avtale med General Motors blir mer komplisert enn tidligere antatt:

  • Aksjekursen til Nikola er mer enn halvert siden avtaletidspunktet (fra $ 41,93 til dagens $ 18-19). Antall aksjer til GM må altså reforhandles.
  • Skandalerapporten til Hindenburg Research gir GM god grunn til en ekstra grundig due diligence.

Newsflow

Nikola skulle etter planen avholde sin årlige event, Nikola World, 3.-4. desember i Arizona. Her ville den endelige avtalen med GM bli offentliggjort. I tillegg skulle ytterligere detaljer om, blant annet, Badger presenteres. Nå har imidlertid Nikola World 2020 blitt kansellert, og selskapet oppgir covid-19 som grunn. Den egentlige årsaken er selvsagt at avtalen med General Motors ikke er klar, muligens henger den i en tynn tråd.

Kurtasjefri aksjehandel i tre måneder hos Markets.com Klikk her

I og med at årets Nikola World-event er kansellert er det desto viktigere å følge med på GMs kommende investorpresentasjoner. Selskapet holdt en presentasjon i regi av Deutsche Bank den 10. november og deltar også i regi av Barclays den 19. november. Det er ventet at selskapet vil si noe om (minst) sine planer for elektriske kjøretøy her.

Det blir ingen Nikola World 2020. Kilde: nikolamotor.com

NEL nedskriver som ventet

Nikolas underleverandør NEL kom med tall forrige uke. Selskapet gikk på et tap på 626,7 mill kroner, og resultatet var sterkt preget av den ventede nedskrivningen av selskapets aksjepost i Nikola som utgjorde 513,3 millioner kroner. I motsatt retning trakk NELs aksjer i Everfuel. Verdien på disse steg fra 1,7 millioner kroner til 271,4 millioner kroner.

Ordreboken var noe tynnere ved utgangen av kvartalet, men selskapet har i etterkant meldt om oppløftende avtaler med blant annet Iberdrola, Statkraft og den amerikanske marinen.

Konklusjon

Nikola er en opplagt shortkandidat, og mye taler for at det blir verre før det (kanskje) blir bedre. NEL synes jeg fortsatt er for dyr, men sterk etterspørsel etter grønne investeringer og mulighetene for flere kontrakter gjør at man skal være litt forsiktig med å shorte aksjen.

Hvis du vil spekulere i Nikola eller NEL kan du gå både short og long i begge selskapene hos nettmegleren Markets.

Artikkelforfatteren har ingen posisjoner i noen av de omtalte finansielle instrumentene, men det er ansatte på redaksjonen som eier aksjer i NEL.

 

Del denne artikel
Tags:

Kommentarer

  • Relatert
  • Seneste
  • Populære
Ingen relaterte innlegg