Analytiker: NEL har blitt for dyr

Utgitt: 26. oktober 2020

Den norske hydrogen-darlingen NEL legger frem kvartalstall om et par uker. Vår analytiker venter røde tall, anser aksjen for å være overpriset og tror ikke kursen når nye høyder – i alle fall ikke med det første.

Av Tor Klaveness

NEL ASA er en integrert og ledende aktør i den brennhete hydrogensektoren. Selskapet har blitt et av de mest omsatte på Oslo Børs, og med høy volatilitet og solid likviditet har aksjen blitt en favoritt blant tradere. Det er liten tvil om at veksten i hydrogensektoren blir stor, og NEL ligger godt an til å ta en solid bit av kaken. Samtidig har NEL mye å bevise, og derfor er det betimelig å spørre: Kan himmelferden i aksjemarkedet fortsette?

Daytrader.no anbefaler AvaTrade for lynrask handel med olje, valuta og aksjer Klikk her
tor analytiker
Tor Klaveness er aksjeanalytiker hos daytrader.no og har lang erfaring fra finans- og energimarkedene, blant annet som analytiker hos Equinor. Han tror NEL-aksjen står foran langt tøffere tider.

NEL er et bra selskap som gjør mye riktig. Likevel er usikkerheten stor, og jeg har problemer med å se at dagens aksjekurs kan rettferdiggjøres. Aksjen får selvsagt drahjelp fra den høye etterspørselen etter ESG-investeringer, men er det denne eksponeringen man ønsker er det mange andre investeringsmuligheter, både hjemme og i våre nærmeste naboland, eksempelvis Ørsted og Vestas i Danmark samt vår egen Scatec Solar. Jeg tror dessverre himmelferden for NEL er over for denne gang.

Konkurranseutsatt og for tynn ordrebok

Ved utgangen av forrige kvartal var bokført egenkapital per aksje 3,38 kroner, mye av dette er kontanter. Basert på dagens kurs på 17-18 kroner gir dette en pris/bok multippel på litt over 5 hvilket er sprekt, men vi har riktignok ikke så mye å sammenligne med. Inntjeningsbaserte multipler blir meningsløse grunnet røde tall.

Dersom NEL hadde hatt en ordrereserve som stod i samsvar med dagens markedsverdi på rundt 25 milliarder kroner, så kunne dette støttet opp om den stive prisingen. Men vi er ikke der i dag, og ordrereserven ligger bare rundt én milliard kroner.

Et annet problem er at vi heller ikke vet hvilke marginer selskapet vil få fremover. Vil NEL på sikt klare å opprettholde sin lederposisjon og konkurrere mot kostnadseffektive kinesiske aktører og verdensledende utstyrsprodusenter som Siemens? Dette vet vi alt for lite om, og når det kommer til konkurransen fra Kina er det fristende å skue til solenergi- og vindkraftindustriene. Førstnevnte klarte ikke konkurransen fra Kina, mens sistnevnte har klart seg bra. Det er vanskelig å spå utfallet for NEL spesielt og hydrogensektoren generelt – på nåværende tidspunkt kan det gå begge veier.

Hydrogenøkonomien

Utviklingen i fornybar energi har vært rivende de siste 10-15 årene. Det har blitt installert store mengder vind- og solparker og kostnadene har falt betydelig. Fornybar energi utkonkurrerer nå i mange markeder konvensjonelle energikilder som gass, kull og kjernekraft. Til tross for dette er det vanskelig å skape en utslippsnøytral økonomi kun basert på sol- og vindkraft, og grunnene til dette er i hovedsak:

  • Energiproduksjonen fra vind- og solparker kan ikke styres etter forbruksmønstret vårt.
  • Lagring av strøm (batterier) er fortsatt svært dyrt.
  • Ikke alle deler av økonomien egner seg til elektrifisering.

Det grønne skiftet trenger altså ett ben til å stå på, og dette benet er hydrogenøkonomien. Hydrogen har en svært høy energitetthet og egner seg bl.a. godt i transportsektoren og store deler av tungindustrien. Hydrogen kan fremstilles på flere måter, men med tanke på det grønne skiftet er det først og fremst «grønn» hydrogen som er interessant, dvs. hydrogen fremstilt ved elektrolyse av vann med fornybar strøm som innsatsfaktor.

nel fueling station

Både private og offentlige aktører har omfavnet hydrogenøkonomien, men det er spesielt EU som gjennom EU Green Deal og Covid Recovery Plan har gått i bresjen. For å nå EUs 2030 mål estimeres det investeringer på EUR 24-42mrd i elektrolysekapasitet og EUR 65mrd til distribusjon og fyllestasjoner (kilde: Bloomberg NEF). Investeringene vil fortsette etter 2030 for at EU skal nå sitt mål om klimanøytralitet i 2050. Dette er altså kun ett av markedene NEL kjemper om.

NELs posisjon?

NEL er aktive i store deler av hydrogenøkonomien og rapporterer på to forretningsområder: fyllestasjoner og elektrolyseanlegg. De to områdene er i dag omtrent like store, og NELs ambisjoner er betydelige.

Elektrolyseanlegg: Selskapet har årlig produksjonskapasitet på 40 MW PEM-elektrolysører i USA og 40 MW alkaliske elektrolysører i Norge. Det er p.t. størst etterspørsel eller alkaliske anlegg, og dette er også den teknologien som gir lavest kostnader. NEL jobber med å øke den alkaliske kapasiteten fra 40MW til 500MW årlig på sin fabrikk på Herøya. Dette vil gi et anlegg med over én milliard kroner i årlig omsetning. Det er planer om videre ekspansjon til 2000 MW, skjønt det er ikke gitt at dette skjer i Norge. NEL-sjef Jon André Løkke har tidligere kritisert den norske hydrogenstrategien og truet med å flytte selskapet ut av landet.

Fyllestasjoner: Produksjonsanlegget ligger i Herning i Danmark og kapasiteten er på rundt 300 stasjoner i året. Full kapasitetsutnyttelse bør kunne gi en omsetning på rundt 3 milliarder kroner. Inntil videre kjører imidlertid anlegget med begrenset kapasitetsutnyttelse.

Nikola Corporation i utfordringer – en nøkkelkunde for NEL, eller?

Nikola er et amerikansk selskap som planlegger produksjon av hydrogen- og batteridrevne lastebiler. Selskapet planlegger også et nettverk av fyllestasjoner.

Nikola og NEL inngikk tidligere i år en avtale til en verdi av 30 millioner dollar for levering av alkaliske elektrolyseanlegg til Nikolas fem første fyllestasjoner. Dette utgjør rundt ¼ av NELs ordrereserve. Selve fyllestasjonene er ikke inkludert i bestillingen og vil etter planen bli bestilt senere.

nikola corp fueling station
En av Nikolas hydrogenlastebiler på selskapets hovedkvarter i Arizona. Fyllestasjonen til venstre er produsert og installert av NEL. Kilde: nikolamotor.com

NEL har tidligere fått kjøpe rimelige aksjer i Nikola. Verdien på aksjene var ved utgangen av andre kvartal steget til nesten 75 millioner dollar, opp fra 5 millioner dollar. Verdistigningen er hovedårsaken til at NEL hadde positiv bunnlinje i andre kvartal (0.45 kroner per aksje). Siden har Nikola havnet i et voldsomt stormvær.

Hindenburgs “drittpakke”

I september 2020 publiserte Hindenburg Research en ekstremt kritisk rapport om Nikola. Hindenburg tok også short-posisjoner i Nikola og skriver “…today, we reveal why we believe Nikola is an intricate fraud built on dozens of lies over the course of its Founder and Executive Chairman Trevor Milton’s career….”. Arbeidet er omfattende, og beskrivelsen av Trevor Milton kan i beste fall karakteriseres som et karakterdrap. Beskrivelsen av selskapet er ikke mye bedre. Aksjekursen er nær halvert siden rapporten kom, og en rekke advokatselskaper har initiert gruppesøksmål mot Nikola.


AvaTrade gjør det mulig å handle lynraskt, samt både å «kjøpe» og «shorte» Klikk her

Det er imidlertid ikke gitt at rapporten gir et sannferdig bilde, og man kan også argumentere med at Hindenburg ikke er nøytral da de har shortet aksjen. Men hva betyr dette for NEL? Nøkkelmomenter er:

  • NEL er på ingen måte avhengig av Nikola. NELs viktigste «kunde» er EU.
  • NEL må skrive ned verdien av aksjene i Nikola med i underkant av 500 millioner kroner i tredje kvartal. Dette bør man ha i bakhodet når tallene kommer 5. november.
  • Mye skade er skjedd for Nikola. Det kan bli utfordrende for dem å hente penger i kapitalmarkedene til videre ekspansjon, for ikke å snakke om å låne penger. Sjansen er at General Motors, en forventet partner og aksjonær i selskapet, må trå støttende til.

Kan NELs ordre på 30 millioner dollar ryke? Inntil videre er den sannsynligvis trygg. Å kansellere den vil for Nikola være det samme som å innrømme at forretningsmodellen ikke holder.

I sin rapport hevder Hindenburg at Nikolas første lastebil, Nikola One, ikke kunne kjøre ved hjelp av eget drivverk, men derimot ble dyttet ned en lengre bakke. Nikola har ikke avvist anklagene, men hevder at de aldri har påstått annet enn at bilen var “i bevegelse”. Du kan se en video av Nikola One nedenfor.

Hvordan trade NEL?

For tradere er NEL en bra aksje, både likviditeten og volatiliteten er god. Det er solide støtte/motstands nivåer på 17 og 18 kroner.

NEL kommer med kvartalstall 5. november og Nikola kommer med tall 9. november. For de som følger selskapene tett byr dette på muligheter. Man bør ha i bakhodet at verdien på NELs aksjer i Nikola skal skrives ned, så det blir trolig røde tall for NEL.

Når det kommer til Nikola vil presentasjonen den 9. november, samt eventuelle oppdateringer fra General Motors, være viktig. Nikola er også interessant fra et tradingperspektiv. Til tross for det voldsomme kursraset er selskapet fortsatt verdsatt til 8,6 milliarder dollar, noe som må sies å være heftig tatt i betraktning at de ennå ikke har kommet i gang med produksjonen og – ikke minst – Hindenburg rapporten. Bokført egenkapital er 925 millioner dollar.

Fundamentalt sett kunne en spread mellom NEL (long) og Nikola (short) være interessant, men man bør være oppmerksom på at det kan være vanskelig å time inngangen.

Artikkelforfatteren har ingen posisjoner i noen av de omtalte finansielle instrumenter, men det er ansatte på redaksjonen som eier aksjer i NEL.

Kom gjerne med dine tanker om NEL i kommentarfeltet nedenfor.

 

 

 

Del denne artikel