0 kommentarer 04 April 2017 daytrader Teknisk analyse

Forstå markedet ved hjelp av Dojis

Dojien er en av de meste kjente typene av candlesticks. I sin ordinære form ligner dojien på et kors på kursgrafen, men kan også ha form som for eksempel et omvendt kors eller et plusstegn. Dojier oppstår når et marked åpner og lukker på så å si det samme nivået innenfor en bestemt tidsperiode. Isolert sett ses dojier som “mønsternøytralt”, men blir av tekniske analytikere ansett som å være en del av et “reversal pattern”. Det er et tegn på at markedet kan snu, og spesielt hvis de samspiller med andre candlesticks eller indikatorer som bekrefter dette.

doji-typerDojien finnes i forskjellige varianter:

  • Doji Star
  • Long Legged Doji
  • Dragonfly Doji
  • Gravestone Doji

Felles for alle disse dojiene er at de representerer en form for ubesluttsomhet i markedet – en kamp mellom kjøpere og selgere som i første omgang ikke har noen vinner. En long legged doji betyr enda større ubesluttsomhet, og det medfører at signalene som føler er enda sterkere. Dojis sier nødvendigvis ikke så mye i seg selv, men kan få en tydelig betydning i sammenheng med den, eller de, etterfølgende barene.

Har du lyst til å investere i bitcoins og annen kryptovaluta? Hos eToro kan du spekulere i prisutviklingen på Bitcoins, Ethereum, Litecoins m.m. Klikk her.

I følgende eksempler bruker vi candlestick-mønstrene på dagsgrafer. I prinsippet kan de brukes på alle tidshorisonter, men våre erfaringer viser at signalene har en større gyldighet hvis man beveger seg ut på lengre tidshorisonter. Våre egne erfaringer tilsier altså at det er større sannsynlighet for at et candlestick-signal på en dagsgraf er gyldig enn det er på en 1-minuttsgraf, selv om candlesticks brukes av profesjonelle tradere på alle tidshorisonter. Man får ofte høre at man skal la vinnende handler løpe, mens man skal la seg stoppe ut av dårlige handler raskt. Allikevel er det vanskelig å finne ut når man skal gjøre hva. Candlesticks gir mulighet til å tolke markedet bedre, og dermed også få mulighet til å la de gode handlene løpe lenger.

Candlesticks bør som utgangspunkt ikke brukes som det eneste signalet for å gå inn i markedet. Man bør heller bruke det som et supplement til andre faktorer som kan være bestemt av individuelle preferanser. For eksempel kan man supplere med å vurdere om man handler i samme retning som den overordnede, langsiktige trenden.

Det er tre regler man kan følge når man bruker dojis som signaler i markedet:

 

1. Ta profitten hvis du er lang og ser en doji på toppen. 

Nedenfor ses et eksempel på hvordan man kan bruke dojier til å ta gevinst på et godt tidspunkt. Her har vi tatt utgangspunkt i den tyske DAX-indeksen høsten 2015. Forestill deg at man er long i DAX-indeksen fra starten av oktober 2015. Markedet går oppover og man vurderer om når man skal ta profitten. Her vil det være naturlig å bruke dojier som en av faktorene i vurderingen av når markedet kan stoppe opp, snu, og bli ubesluttsomt for en periode. I grafen ses det at det oppstår dojis både i starten og slutten av november (markert med sirkler). Dette kan brukes som signaler på at markedet kan snu, og derfor bør man på disse tidspunktene vurdere å ta profitt.

doji2

Den samme teknikken kan selvfølgelig også brukes hvis man er short i markedet. Forestill deg nå at du er short i markedet fra starten av desember. Markedet beveger seg nedover, og i midten av desember oppstår det en doji (markert med sirkel), og her kan man vurdere å ta profitt.

Hvis man ønsker en ekstra bekreftelse på når man skal ta profitt, kan man se på hvordan markedet åpner neste dag. Hvis markedet bekrefter vendingen man forventet, så er det på tide å ta profitt.

 

2. Kjøp hvis du ser en doji i et nedadgående marked som følges av en bullish confirmation.

doji3-1Bildet til høyre er også fra DAX-indeksen høsten 2015. I forbindelse med at markedet bunner ut i slutten av september oppstår det en doji på dagsgrafen. Dette skjer samtidig med at markedet befinner eg på et nivå der det tidligere har vært motstand (ca. 9.300 fra august 2015).

Dagen etter ser man en bullish confirmation. Det vil si at det er en grønn bar, og markedet snur og går oppover.

Her kan man anta at markedet skal fortsette oppover, og det var nettopp det som skjedde. Markedet var positivt gjennom hele oktober.

Nedenfor ses et utsnitt av den samme grafen. DAX-indeksen skaper en doji på dagsgrafen, og dagen etter følges dette opp av en grønn bar. Dette er et tegn på at markedet kan bevege seg høyere opp.

doji-4

Denne setup kan best sammenlignes med det tradere kaller Morning Doji Star. Thomas Bulkowski har på sin fremragende side thepatternsite.com gått gjennom flere candlestick-mønstre, og her er Morning Star et av reversal-mønstrene som ligger i den bedre enden rent sannsynlighetsmessig. I dataen Bulkowski har sett på gir dette mønsteret en vending i markedet 76% av gangene. Bulkowski angir imildertid selv at denne konklusjonen er basert på et mindre datasett enn han vanligvis benytter seg av. Nedenfor ses en Morning Doji Star i sin reneste form:

bullish_morning_doji_star

 

3. Etter en doji vil trenden oftest fortsette i retning av neste dags åpning. 

Candlesticken som kommer umiddelbart etter en doji har avgjørende betydning for å bestemme hvordan trenden fremover kan fortsette. Vi ser på et eksempel:

doji5

Grafen ovenfor er en dagsgraf i prisen på gull vinteren og våren 2016. Man ser på grafen at det oppstår tre dojier midt i januar. Deretter følger det en grønn bar med fin størrelse, og det kan oppfattes som et signal om at gull skal høyere opp.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske Tradere. Trykk her.

Dojier i forbindelse med andre faktorer

Dojier bør ikke stå helt alene når man vurderer hvor markedet er på vei. Hvis man putter noen glidende gjennomsnitt inn på grafen, vil man kunne få en idé om hvilken trend det er i markedet. En enkel hovedregel kan være at man alltid handler med trenden.

På en dagsgraf kan det være naturlig å se på glidende gjennomsnitt med verdier på 20, 50 og 200 dager. Disse brukes av mange fondsforvaltere over hele verden. I tillegg kan man bruke et kortere eksponentielt gjennomsnitt på 8 for å få noen kortsiktige handelssignaler som kan kombineres med candlesticks og indikatorer for om markedet er overkjøpt, oversolgt eller midt mellom.

Dojier kan også kombinerer med flere andre elementer for å lage en handelsstrategi. Eksempler på dette kan være at de kombineres med bestemte motstandsnivåer eller indikasjoner om at markedet er overkjøpt. På en dagsgraf er markedet typisk overkjøpt når RSI-indikatoren ligger på 70-75 og oversolgt når den ligger på 25-30. Hvis det oppstår en situasjon der markedet eksempelvis er overkjøpt og det oppstår en doji, så er det på tide å ta profitt.

Dette kan illustreres med utviklingen i valutakrysset GBP/USD, eller The Cable, i juni 2013. Som det ses på grafen nedenfor oppstod det en situasjon med 3 dojis på dagsgrafen, som markered med en sirkel. Når man ser flere dojier på rad er det et tegn på at det er enda større ubesluttsomhet enn normalt. Her vil et etterfølgende rykk i markedet sannsynligvis ha enda større effekt, og så snart rykket er i gang vil kjøps- eller salgssignalet være enda sterkere ettersom det oppstår på bakgrunn av flere enn en doji.

Dojis-i-praksis

Den første dojien var en såkalt Dragonfly Doji, som ble fulgt av ytterligere to dojier. Dette var på et nivå der markedet var lett overkjøpt i følge RSI-indikatoren som akkurat hadde krysset 70. Dette er markert med en sirkel nederst på grafen. Etter de tre dojiene kommer det en rød bar. Dette er et tegn på at markedet i den kommende tiden kan fortsette lenger ned, noe som også var tilfellet. Vi har tilføyd glidende gjennomsnitt for 8, 20 og 50 dager på grafen, og man kan se at markedet bryter gjennom et 8-dagers glidende gjennomsnitt – noe som også bekrefter signalet.

Dette var et eksempel på hvordan dojier kan kombineres med andre elementer på grafen. Videre kan man også kikke på om det mulige vendepunktet passet med én eller flere topper på grafen fra tidligere måneder eller år. Hvis dette er tilfellet ville signalet bli forsterket ytterligere.

 

Dojier og motstandsnivåer

Vi vil nå vise et eksempel på hvordan dojier kan kombineres med motstandsnivåer. Eksempelet er fra rett etter nyttår i 2013, der det oppstår to dojier.Den siste dojien er en Gravestone Doji hvor prisen prøver å bryte opp over en tidligere tpp med en pris på ca. 1,63. Det lykkes ikke. Etter de to dojiene følger det en rød bar, og denne varlser en lengre nedgang. Den røde baren bryter ned gjennom alle de tre glidende gjennomsnittene (8, 20 og 50 dager), noe som er enda et tegn på at markedet kan forberede en vending.

doji-modstandsniveauer-2

Når man er i nærheten av toppen kan det av og til oppstå et “gap” oppad. Det er fordi det er mange som ønsker å kjøp. Hvis det deretter oppstår en doji er det på tide å ta profitt.

En spesiell situasjon er en “abandoned baby”. Her foretar markedet et hopp opp, for deretter å hoppe ned igjen og etterlater en doji på toppen. Her bør man se på mulighetene for å selge. Hvis markedet åpner lavere neste dag er det på tide å selge.

Noen av de mest gyldige signalene oppstår når man, for eksempel på en dagsgraf i et oversolgt marked, ser en doji som følges av et gap opp i prisen. Slike situasjoner oppstår dessverre ikke så ofte i markedet, men når de oppstår bør man være spesielt oppmerksom.

Et eksempel på en “abandoned baby” kunne man se i Alphabet-aksjen (Google) i juli 2016, i bildet nedenfor. Alphabet har gjennom flere år vært i en meget lang oppadgående trend, men her oppstod det altså en “abandoned baby” på dagsgrafen. Optimalt sett skulle kroppen på dojien vært enda mindre, men mønsteret er tydelig nok. Denne candlen blir “etterlatt” alene – først med et gap nedover (hopp i prisen) hvor man tydelig ligger under gårsdagens prisnivå. Dagen etter hoppet prisen opp igjen. Dette er et typisk vendingsmønster man bør holde øye med. Spesielt gjelder dette i et marked som er i en generell, lengre trend oppover. Når markedet skaper en gap opp etter en doji er dette et spesielt godt kjøpssignal.

abandoned-baby

Har du lyst til å investere i bitcoins og annen kryptovaluta? Hos eToro kan du spekulere i prisutviklingen på Bitcoins, Ethereum, Litecoins m.m. Klikk her.

Risikostyring og stop-loss

Når man benytter seg av dojier skal man være oppmerksom på at signalene selvfølgelig ikke alltid fungerer. Derfor skal man også ha en strategi for hvordan man kommer seg ut av handelen igjen. Vi har nedenfor zoomet inn på en situasjon der markedet er kraftig oversolgt, og RSI er helt nede på 17.

Markedet har skapt en gap nedover – dvs. det opstår et lite hull i grafen – og det oppstår en liten doji i bunnen. Deretter kommer de en grønn bar, som man kan kalle signalbaren. Denne kan ses som et eksempel på at markedet skal vende. Her kan man gå lang neste dag (etter signalbaren, markert med en sort pil), og forbli lang i markedet frem til det kommer en doji på grafen igjen. Stop-loss legges umiddelbart under “kroppen” på signalbaren. Dette har vi markert med en sort linje. Hvis prisen bryter ned gjennom dette nivået kan man fint regne med at signalet ikke lenger er gyldig.

Hvis du er interessert i å lære mer om candlesticks og dolier kan vi anbefale at du leser våre andre artikler om dette på denne siden.

Videre kan man finne mer inspirasjon hos Thomas Bulkowskis glimrende side The Pattern Site, samt se Steve Bigalows videoer – f.eks. denne videoen.

Oversikt over artikler i Candlestick-serien*.
*Artikler uten link er under utarbeidelse.
Forstå candlesticks på 5 minutter
12 candlesticks du bør vite om
Dojis
Engulfing Candlesticks
Hammer
Hanging Man
Piercing Pattern
Dark Cloud Cover
Bullish og Bearish Harami
Morning Star og Evening Star
Shooting Star
Inverted Hammer
Kicker Signals
Strong White Line
Kicker Signals

Kicker Signals

Kicker-signalet er et kraftig signal som finnes i både bearish og bullish utgave. Signalet består av to candles. Det første candlet, som skal være forholdsvis langt, åpner og beveger seg i samme retning som trenden i markedet. Candle nummer to skal være ca. like langt, åpne på samme sted som…
Les mer

Inverted Hammer

Inverted Hammer

  Inverted Hammer-signalet består av, i likhet med Shooting Star, av et enkelt candle. Som navnet antyder ligger Inverted Hammer omvendt i formasjonen, sammenlignet med Hammer-signalet. Både Hammer og Inverted Hammer er bullish veningsmønstre, og Shooting Star er det omvendte signalet og indikerer en bearish vending. Signalet er lett gjenkjennelig…
Les mer

Shooting Star

Shooting Star

Shooting Star er et “mønster” som består av et enkelt candle. Det kan lett identifiseres med sin lille kropp og lange, øvre hale, som skal være minst to ganger lenger enn kroppen. Det er også det omvendte mønsteret av Inverted Hammer. En forutsetning for mønsteret er at det oppstår i et…
Les mer

Evening Star og Morning Star

Evening Star og Morning Star

Evening Star og Morning Star er to motsatte formasjoner, og henholdsvis et bearish og bullish veningsmønster. Begge mønstrene består av tre individuelle candles. Det første skal ha en relativt stor kropp, candle nummer to skal optimalt sett gappe enten opp eller ned med en liten kropp. Markedet skal altså åpne…
Les mer

Bullish og Bearish Harami

Bullish og Bearish Harami

Harami er en formasjon man stadig vekk kommer over i kursgrafer og finnes både i bullish- og bearishutgave. Mønsteret består av to candlesticks, hvor kroppen av det første “bærer” det andre. Mønsteret har fått lov til å beholde sitt opprinnelige japanske navn, harami, som betyr gravid på japansk. Det kommer av…
Les mer

Her er den beste glidende indikatoren

Her er den beste glidende indikatoren

For å lykkes med trading er det viktig at man bruker de rette indikatorene. Mange tradere benytter seg av en teknisk indikator kalt “glidende gjennomsnitt“. Et glidende gjennomsnitt kan brukes til å få et inntrykk av trenden en aksjekurs befinner seg i. Indikatoren er enkel å bruke, noe som også…
Les mer

Kjøp Ethereum (ether) – slik kommer du i gang

Kjøp Ethereum (ether) – slik kommer du i gang

Ethereum har av mange blitt omtalt som «den neste bitcoin», noe som både kan være riktig og feil. På mange måter er Ethereum et mye mer ambisiøst prosjekt enn Bitcoin. Det er også grunnen til at mange kryptoinvestorer overveier om Ethereum er en bedre investering enn Bitcoin, eller om man…
Les mer

Her er våre fem krypto-raketter

Her er våre fem krypto-raketter

Ofte viser det seg, at de alminnelige aksje-nyttårsrakettene har mye løst krutt, og derfor har vi besluttet å velge årets nyttårsraketter blant kryptovalutaene. Noen av de nye kryptovalutaene, som har fulgt i kjølvannet av Bitcoin, har et reelt rakettpotensiale. Når Bitcoin-feberen har lagt seg, vil det være naturlig at noe…
Les mer

ETX Capital - Anmeldelse

ETX Capital - Anmeldelse

ETX Capital har i løpet av de siste tre årene vokst fra ingen ting til å være en av de mest kjente handelsplattformene for daytradere i flere land – deriblant Danmark med over 6000 kunder. Selskapet holder til i London og har nylig gått inn i Norge med egen norsk…
Les mer

eToro - Anmeldelse

eToro - Anmeldelse

Handelsplattformen eToro er verdens største plattform innenfor sosial trading og såkalt “copy trading”, og skryter av å ha over 6 millioner brukere fordelt på over 170 land. Handelsplattformens historie strekker seg tilbake til 2006 da selskapet ble stiftet i Israel. eToro tilbyr kun handel basert på CFD´er. Handelsplattformen tilbys av…
Les mer