Analytiker ser ingen øvre prisgrense i «ukjent» metall

Av Utgitt: 28. juni 2021

Private råvareinvestorer plasserer hovedsakelig penger i kjente produkter som gull, sølv, kobber og olje. Prisen på de mer «ukjente» metallene palladium og platina får ikke like stor oppmerksomhet, men kanskje er det her de beste mulighetene er?

Mange forbinder platina med eksklusive smykker, men metallet er også en svært viktig råvare og brukes i en rekke industrielle applikasjoner, ikke minst i produksjon av katalysatorer i bilindustrien.

Palladium har mange av de samme egenskapene som platina, og benyttes primært i produksjon av katalysatorer. Likevel har spreaden mellom de to edelmetallene skutt i været.

Hva skjer? Og hvilke muligheter skaper dette?

La oss starte med chartet for de to metallene:

Bli en bedre trader med vårt nye e-kursKlikk her

Det er merkelig at to så like metaller utvikler seg så forskjellig. La oss se nærmere på hva som kan være noe av årsaken.

Forskjeller og likheter mellom platina og palladium

Platina og palladium har mye til felles. De er svært sjeldne, de ser nesten helt like ut og de er begge edelmetaller med forholdsvis like fysiske og kjemiske egenskaper. De er også begge platinametaller (de resterende er ruthenium, rodium, osmium og iridium). Både platina og palladium er som nevnt etterspurte av bilindustrien og er essensielle i katalysatorer.

Men det er også interessante forskjeller mellom metallene, og disse gir oss et hint om hvorfor prisene har gått hver sin vei:

  • Et biprodukt: 80% av det som produseres av palladium er faktisk et biprodukt av nikkel- og platinaproduksjon. Dette betyr at det tar tid før produksjonen tilpasser seg etterspørselen. Dette har bidratt til at dagens palladiummarked er såpass stramt.
  • Lagring: Begge metallene kan fint lagres. Platina er imidlertid et yndet investeringsobjekt, og de globale lagrene av platina utgjør over 300 års forbruk. Når det kommer til palladium ser det ikke ut til at noen vet hvor store lagrene er, men Bloomberg har nylig spekulert i ett til to år. Store lagre vil kunne redusere prissvingningene mens små lagre kan varsle ekstreme priser.
  • Applikasjoner i bilindustrien: Palladium benyttes primært i katalysatorer til bensinbiler, mens platina benyttes i katalysatorer til dieselbiler. Dette har store konsekvenser.
bilindustri påvirker palladium pris
Både palladium og platina brukes i bilindustrien.

Oversvømmelse skaper problemer

Russiske Norilsk Nickel er verdens største produsent av palladium, men også en meget stor produsent av platina. De siste par årene har selskapet vært en vandrende miljø- og sikkerhetskatastrofe, og i vinter skapte oversvømmelser i to av selskapets gruver store problemer.

Selskapet kuttet i mars sin guidance for årets platina- og palladiumproduksjon med rundt 20 tonn. Dette utgjør ca. 5 % av den totale verdensproduksjon av metallene, og prisen på palladium fikk et løft. I etterkant er det meldt om god fremdrift i å drenere gruvene, men vi skal neppe tilbake til normalen med det første.

Hendelsen har mer eller mindre egenhendig veltet markedsbalansen for palladium i inneværende år. Så da blir det lagertrekk, men av hvilke lagre?

Enn så lenge kan jeg ikke se noen form for smertegrense for hvor dyrt palladium kan bli.

Tor Klaveness, analytiker hos daytrader.no
Daytrader.no anbefaler AvaTrade for lynrask handel med olje, valuta og aksjer Klikk her

Diesel – plutselig ikke så hot lenger

Alle husker vel dieselskandalene for noen år siden. Det var først og fremst Volkswagen som ble rammet, men flere andre produsenter fikk seg også et skudd for baugen. Samtidig økte debatten om hvorvidt diesel faktisk var så smart, og i flere storbyer ble det plutselig snakk om begrensinger i bruk av dieselbiler.

Nå, noen år senere, har vi glemt skandalene, men interessen for dieselbiler har falt betraktelig, og denne trenden ser ut til å fortsette:

palladium bensin platina diesel
Kilde: BCG

Fallende interesse for dieselbiler vil redusere etterspørselen etter platina betraktelig i årene fremover. Elektriske biler har ikke katalysatorer, og når produksjonen av elektriske biler tar av vil behovet for både platina og palladium falle.

Strengere utslippskrav

Det blir stadig strengere utslippskrav, ikke minst i Kina som også er verdens største bilmarked. Grafen under viser hvordan de strengere kravene bidrar til økt forbruk av først og fremst palladium:

Kilde: cmegroup.com (Johnson Matthey, WPIC Research)

Substitutter og økt produksjon

I en bensindrevet familiebil går det med 2-6 gram palladium. Med dagens valuta- og råvarekurs blir det 1600-4700 kroner. Enn så lenge har ikke bilprodusentene noen alternativer til palladium, og kostnaden kan vi regne med blir dyttet over på forbrukerne.

Det er altså store summer det er snakk om, og ikke helt overraskende arbeider den tyske industrikjempen BASF med en teknologi som gjør at man kan benytte platina i katalysatorer til bensinbiler. Dette kan imidlertid tidligst implementeres i biler fra 2023.

Den kraftig stigende prisen på palladium har også fått gruveselskaper til å se på palladium som noe mer enn et biprodukt, og flere nye gruver vil bli satt i drift. Men det tar lang tid å sette i gang en gruve, så mange av disse fruktene tror jeg ikke kan høstes før det skrikende behovet for palladium ikke er til stede lenger.

Om ti år kjører mange av oss elbiler, så da er nok prisen på metallene lavere.

Platina eller palladium – hvordan investere?

Veldig mye taler for at markedet for palladium vil forbli svært stramt i de neste to til fem årene. Den høye prisen begynner å bli en hodepine for bilindustrien, men kostnaden kommer til å bli veltet over på forbrukerne.

Enn så lenge kan jeg ikke se noen form for smertegrense for hvor dyrt palladium kan bli. Og lave lagre gjør dette ekstra interessant.

Vi anbefaler nettmegleren Markets.comKlikk her

Palladium er altså et metall som er interessant å trade kortsiktig, men langsiktige posisjoner kan være vel så interessant. Støtt deg på teknisk analyse og tenk nøye gjennom hvor store posisjoner du eventuelt bør ta – dette er en volatil råvare.

Jeg ville også fulgt med på hva Norilsk Nickel gjør – det kan gi store utslag på prisen. Det betyr imidlertid ikke at jeg samtidig anbefaler å investere i selskapet. Aksjen er alt for dyr, og den operasjonelle og politiske risikoen er spinnvill.

Med hensyn til platina, så tror jeg mye taler for at den vil fortsette sideveis, skjønt mye avhenger av hva som skjer med gullprisen da de to edelmetallene korrelerer.

Hos nettmegleren Markets kan du spekulere i platina eller palladium (pluss andre råvarer) som CFD-kontrakter.

Del denne artikel