Gassprisen nærmer seg toppen – Slik påvirker det norske børslokomotiver

Av Oppdatert: 30. september 2021

Prisene på europeisk gass, utslippskvoter og strøm setter stadig nye prisrekorder. Ikke uventet har dette gitt Equinors aksjekurs vind i seilene den siste måneden. En annen kjempe på Oslo Børs, Yara, har merket de negative konsekvensene. Men med snarlig igangsettelse av Nord Stream 2, rørledningen som skal bringe russisk gass direkte til Tyskland og balansere markedet, tror jeg gassprisen nærmer seg toppen.

I en artikkel i sommer varslet jeg om det som lignet en perfekt storm på gassmarkedet. Siden har gassprisen ikke kikket seg tilbake, og det har hatt konsekvenser for to av Oslo Børs´ største selskaper.

AKKURAT NÅ: Hør om neste aksjerakett før alle andre – Verdens beste aksjehandlere tipserLes mer

Equinor har nytt godt av pris-bonanzaen, og aksjekursen har igjen passert 200-kronersgrensen. Yaras aksjonærer, derimot, har ikke jublet like hemningsløst over de økte kostnadene som stigende gasspriser medfører. Aksjekursen har svekket seg betydelig siden toppen i midten av juli, selv om vi tar høyde for et ekstraordinært utbytte.

Brannen i Sibir

I begynnelsen av august oppstod en brann på Gazprom’s gassprosesseringsanlegg utenfor Novy Urengoy i Vest-Sibir. Det ble ikke meldt om dødsfall i forbindelse med brannen. De ansatte ble evakuert tidlig, men skadene er ifølge Gazprom såpass store at denne delen av anlegget ikke kan repareres. Gazprom har nå satt i gang et parallelt anlegg (processing train), men sliter med operasjonelle problemer og lav kapasitet.

gazprom gassprisen
Foto: TASS/Radio Free Europe

Gazprom var tidlig ute og sa at brannen ikke ville hindre dem i å holde sine forpliktelser. Likevel er problemene såpass omfattende at Upstream nylig skrev at Gazprom neppe vil svare på henvendelser fra europeiske kunder som ønsker ytterligere leveranser.

Brannen er en av hovedårsakene til at prisen på europeisk gass har steget videre siden forrige artikkel i juli:

Kilde: theice.com

Nord Stream 2 rebalanserer markedet

Gazprom sitter i førersetet i Nord Steam 2, den nye rørledningen som skal føre russisk gass direkte til Tyskland via Østersjøen. Prosjektet har blitt utsatt grunnet sanksjoner fra USA, som mener det gir Russland for mye makt over Europa. De siste ukene har det imidlertid skjedd mye. Nå ser det ut til at prosjektet kan settes i gang innen et par måneder:

  • I slutten av juli opphevet USA sanksjonene. Trolig fordi USA innså at prosjektet ikke lot seg stoppe, og da var det bedre å kutte sanksjonene for å bedre relasjonen til Tyskland. Som takk uttalte Tyskland at de ikke vil akseptere at Russland bruker gass som et politisk virkemiddel ovenfor Ukraina. USA og Tyskland gikk også sammen og lovet 200 millioner euro til tiltak som støtter opp om energisikkerhet i Ukraina.
  • Nord Stream 2 ble i retten i Düsseldorf dømt til å forholde seg til EUs gassdirektiv. Den viktigste implikasjonen er at Nord Stream 2 må opereres av et selvstendig selskap, separat fra selger av gassen (Gazprom). Dessuten må 50 % av kapasiteten gjøres tilgjengelig for eksterne aktører gjennom auksjoner e.l. Løsningen for Russland kan bli å involvere Rosneft, og dermed får dette neppe store implikasjoner for Europas gassmarked
  • Tidligere i september meldte Nord Stream 2 at prosjektet er ferdigstilt. Det skal ennå testes, og det gjenstår en del papirarbeid tilknyttet forsikringer o.l., men ventelig vil gassen strømme til Tyskland innen 1-2 måneder.
Kurtasjefri aksjehandel i tre måneder hos Markets.com Klikk her

Bør bety fallende priser

Ferdigstillingen av Nord Stream 2 ser altså ut til å komme beleilig. Gasslagrene i EU er imidlertid lave, rundt 20 % under snittet de siste fem år. Dessuten har økende etterspørsel, som følge av at mange økonomier gjenåpnes, økt etterspørselen. I denne sammenheng fremheves Kina ofte, og stormakten økte LNG-importen med 30 % i årets første kvartal sammenlignet med året før.

Ser vi på prisen for gass (TTF, Nederland) med leveranse neste år, så virker det heller ikke som markedet mener Nord Stream 2 vil bidra til balanse i markedet:

Jeg tror imidlertid ikke markedet har tatt inn over seg effekten av Nord Stream 2. Ikke minst fordi gassen er rett rundt hjørnet.

Hvis vi ser på 2022-kontrakten for gass (TTF), så er den på rundt €37.60/MWh sammenlignet med 2023-kontrakten som handles til rundt €24.80/MWh. Riktignok er lagrene lave, men spreaden er etter min mening alt for høy, og trolig er det prisen på 2022-kontrakten som skal ned.

Gassprisene forblir likevel høye

Selv om markedet etter hvert vil balansere seg, så er det mye som taler for at vi vil ha høye gasspriser i mange år fremover, ikke minst:

  • LNG markedet ventes å holde seg sterkt en god stund fremover.
  • Det er fortsatt mange kjernekraftverk som skal fases ut. Ifølge Bloomberg har det tyske kraftsystemet i dag en produksjonskapasitet som er 19 % over maksimal etterspørsel. Denne vil imidlertid rase til 3 % i 2023 hvis de siste kjernekraftverkene fases ut som planlagt. Det hele ser ut som en varslet katastrofe som tyske myndigheter enn så lenge gjør lite med (de har tidligere vist til at bl.a. import av strøm vil løse problemet). Da blir gass selvfølgelig viktigere.
  • Prisen på CO2-utslippskvoter er på all-time high og mye tyder på at prisen skal videre opp. Dette gjør gass mer attraktivt enn kull da CO2-utslippene fra kullkraftverk er vesentlig høyere enn utslippene fra gasskraftverk.
  • Russland og Gazprom har prioritert investeringer i rørledninger fremfor investeringer i de store gassfeltene. Før eller senere vil dette straffe seg.

Hvordan utspiller dette seg på Oslo Børs?

Som nevnt ovenfor har utviklingen i gassprisen fått konsekvenser for to av lokomotivene på Oslo Børs. Dersom gassmarkedet stabiliserer seg, som jeg tror, forventer jeg at også dette vil kunne ses på kursutviklingen til både Equinor og Yara.

equinor gassprisen
Høye gassprisen har vært, og er, god butikk for Equinor. Her fra selskapets anlegg på Melkøya. Foto: Einar Aslaksen
AKKURAT NÅ: Hør om neste aksjerakett før alle andre – Verdens beste aksjehandlere tipserLes mer

Yara

Yara er en av verdens største gjødselprodusenter og drar for tiden nytte av kraftig stigende gjødselpriser. Gjødsel er i hovedsak en råvare, og rallyet i globale råvarepriser har også løftet gjødselprisene. Ved høyvann stiger som kjent alle båter.

Samtidig er Yara også en av Europas største konsumenter av naturgass, og selskapet gjør lite for å prissikre gassen de kjøper. Dermed går selskapet på en gigantsmell når gassregningen skal betales. Hvis vi sammenligner 2022 med 2020 (da var riktignok alle råvarepriser lave), så estimerer jeg merkostnaden forårsaket av stigende gasspriser til et sted mellom 10 og 14 milliarder kroner(!) hvis vi ser på selskapets driftsresultat. Førstnevnte estimat forutsetter en viss balansering av gassmarkedet og en pris på € 30/MWh, mens sistnevnte forutsetter dagens forwardpris.

Hvis vi ser på EPS, så reduserer den stigende gassprisen EPS-en for 2022 med hele 25-35 kroner i de to prisscenarioene. Heldigvis er effekten av stigende gjødselpriser noe større, og jeg beregner en EPS på rundt 33 kroner for 2022. Dette er marginalt under konsensus som ligger på 34-36 kroner. I denne beregningen ligger jeg imidlertid inne med forwardprisen på gass. Dersom markedet balanseres, og vi kommer ned mot en gasspris på € 30 per MWh, så spretter EPS-en opp i 42 kroner, alt annet likt.

Konklusjon: Jeg mener mye taler for at Nord Stream 2 etter hvert vil balansere gassmarkedet. Prisene vil være høye historisk sett, men forwardprisen for 2022 er etter min mening for høy. En fallende forwardpris vil bedre Yaras utsikter for 2022, og jeg tror sjansen er god for at konsensus-EPS kryper over 40 kroner.

Yara er allerede relativt hyggelig priset. Stigende konsensus vil kunne gi aksjekursen et hyggelig løft, og jeg mener derfor at aksjen fortjener en kjøpsanbefaling.

Kurtasjefri aksjehandel i tre måneder hos Markets.com Klikk her

Equinor

tor klaveness
Tor Klaveness er analytiker hos daytrader.no og har lang erfaring fra energimarkedene.

Equinor er ekstremt godt posisjonert med dagens gasspris. I motsetning til Gazprom som i hovedsak selger gassen oljeindeksert (koblet til oljeprisen), så selger Equinor gassen i hovedsak gassindeksert (koblet til europeiske gasspriser) til spot (dog med et mindre time-lag).

Sammenlignet med tristesseåret i 2020, så vil den sterke gassprisen øke bunnlinjen i 2022 med rundt 52 milliarder kroner hvis vi tar utgangspunkt i forwardkurven. Med en mer konservativ tilnærming på € 30 per MWh, så havner vi likevel på 36 milliarder i merinntekt i 2022 sammenlignet med 2020.

Ser vi på inntjening per aksje, så betyr dette 11-16 kroner i 2022. Konsensus-EPS for 2022 ligger, ifølge Marketscreener.com, på 16 kroner per aksje, så mye tyder på at markedet/analytikerne ikke tar høyde for den meget sterke gassprisen.

Konklusjon: Mye tyder på at konsensus vil krype oppover. Sannsynligvis vil dette mer enn oppveie den negative effekten oppstart av Nord Stream 2 vil ha på gassprisen. Dessuten vil Equinor få noen fantastiske kvartaler fremover, spesielt fjerde kvartal i år, og trolig hele første halvår 2022.

Festen er altså neppe over og jeg tror sjansen er betydelig for at aksjen vil snuse på all-time high. Med det følger også en kjøpsanbefaling på Equinor.

Hos nettmegleren Markets.com kan du handle Yara- og Equinor-aksjer på investeringsplattformen MarketsI. Er du mer risikovillig kan du også trade gearede aksje-CFD-er i selskapene på tradingplattformen MarketsX. På begge plattformene handler du aksjer og aksje-CFD-er uten kurtasje.

Del denne artikel

Kommentarer

  • Relatert
  • Seneste
  • Populære