Havvind i ryggen gir nordisk energikjempe M&A-oppside

Av Oppdatert: 6. september 2021

Til tross for en forholdsvis høy prising mener Daytrader-analytiker Tor Klaveness at det danske energiselskapet Ørsted kan være en fornuftig investering. Selskapets markedsposisjon er grunnen til at Klaveness tror på selskapet i en bransje hvor mange aktører kommer til å slite.

Tor Klaveness er markeds- og aksjeanalytiker hos daytrader.no.

Ørsted har det siste drøye tiåret gjennomgått en fantastisk transformasjon. Fra å være et diversifisert energiselskap med hovedfokus på fossile brensler er selskapet i dag verdens største havvindutvikler. Investorene som kom inn tidlig har hatt en fantastisk reise. I dag kniver Ørsted med Equinor om å være Nordens største energiselskap målt i markedsverdi.

Sannsynligvis er aksjen relativt «fair» priset, men for den langsiktige investor er det fortsatt oppside. Mye av potensialet finner vi i M&A, altså nedsalg av prosjekter.

Havvind – et godt sted å være?

Havvind har de siste par årene fått stor oppmerksomhet i Norge grunnet konsesjonstildeling Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Interessen fra prosjektutviklere har vært stor, og vi har sett mange overraskende allianser og konsortier (13 totalt, ifølge Energi og Klima).

Ørsted er med i racet, i partnerskap med Hafslund Eco og Fred Olsen Renewables. For å få tilfredsstillende økonomi må prosjektene være store. Dermed er det kun noen få aktører som blir tildelt konsesjon. De fleste ender altså opp med ingenting.

Det er ikke alle steder interessen for havvindlisenser er like stor, men interessen i Norge er et interessant eksempel og på ingen måte unik. Konkurransen hardner til, noe Equinor påpekte på sin kapitalmarkedsdag. Her reduserte de forventet avkastning på havvindprosjekter fra (nominelt) 8-12 % til 6-10 % (før eventuelt nedsalg og prosjektfinansiering).

Kurtasjefri aksjehandel i tre måneder hos Markets.com Klikk her

Men det er mange lyspunkter, blant annet:

  • Kostnadene på havvindprosjekter faller raskere enn ventet. Utviklere av bunnfaste prosjekter (altså ikke flytende) klarer seg i de fleste markeder uten subsidier. Dette vil akselerere veksten ytterligere.
  • Strømprisene er på all-time-high i mange nøkkelmarkeder.
  • Inngangsbarrierene på havvindprosjekter er langt større enn på landbaserte sol- og vindprosjekter.
  • Interessen fra oljeselskapene er overraskende lav. Mange europeiske oljeselskaper har betydelige ambisjoner innen fornybar energi, men det er primært Equinor og Shell som har satset på havvind.
  • Økende interesse fra infrastrukturinvestorer og pensjonsfond som f.eks. oljefondet.

I tillegg må vi huske at havvind gir mer forutsigbar produksjon enn landbasert vind. Dette gjør havvind attraktivt for langsiktige kraftsalgsavtaler (power purchase agreements). Dette kommer til å bli viktig fremover. I tillegg er det begrenset politisk risiko i de fleste land hvor havvind bygges ut. Havvind er altså et godt sted å være, men man skal ha i bakhodet at avkastningsmulighetene ikke lenger er fantastiske.

Foto: orsted.dk
Bli en bedre trader med vårt nye e-kursKlikk her

Ørsted – en formidabel og relativt håndfast pipeline

Ørsted har allerede en betydelig portefølje av havvindprosjekter i drift. Størstedelen av verdiene finner vi imidlertid i selskapets «pipeline» av prosjekter. Eksempelvis verdsatte investeringsbanken Goldman Sachs tidligere i år Ørsteds eksisterende virksomhet (altså uten vekst) til kun 428 kroner per aksje (kursen er til sammenligning rundt 1000 i dag). Deres «base case» var imidlertid 1194 kroner per aksje.

Jeg mener man skal ta verdien av en «pipeline» med en klype salt. Utviklingstiden for havvindprosjekter er imidlertid gjerne lenger enn for landbaserte prosjekter, og mye av Ørsteds «pipeline» er følgelig relativt håndfast: Selskapet har i dag 7,6 GW installert kapasitet, men det har 2,2 GW «under construction» og hele 7,5 GW som er «awarded / contracted». Totalt utgjør dette 17,3 GW, og gapet for å nå selskapets havvindambisjon på 30GW i 2030 er altså «kun» 12,7 GW.

Med en «substandiated pipeline» på 14 GW og en «opportunity pipeline» på 38 GW tror jeg sjansen er relativt god for at målsetningen nås. I tillegg bør det nevnes at selskapet har ambisjoner innen landbasert vind- og solenergi samt hydrogen.

Den betydelige veksten vil gi en solid økning i EBITDA, og selskapet guider om en økning fra DKK 16,9 milliarder i 2020 og opp til DKK 35-40 milliarder i 2027. Det sier seg selv at investeringene blir tilnærmet astronomiske – DKK 350 milliarder – for perioden 2020-2027. Selskapet har imidlertid solid balanse, og driftsinntekter kombinert med nedsalg av prosjekter gjør at vi neppe behøver å frykte emisjoner.

Sannsynligvis er Ørsted relativt «fair» priset i dag, og med den store «pipeline-en» er det ikke en rimelig aksje. Forventet P/E for 2022e og 2023e er henholdsvis 43 og 40, ifølge Marketscreener.com.

Foto: orsted.dk
Vi anbefaler handelsplattformen Markets.comKlikk her

Oppsiden ligger i M&A

Selv om aksjen ikke er billig, er det fortsatt hyggelig oppside, da nedsalg av prosjekter vil kunne gi svært gode inntekter. Dette er noe selskapet ikke har fokusert på, hvilket overrasker meg litt. Til og med Equinor trekker frem at dette gir bedre avkastning på kapitalen.

Grunnen til at det er såpass god butikk å selge seg ned i prosjekter er i hovedsak forskjellen i avkastningskrav. Det betyr at når en stor prosjektutvikler trolig forventer 6-10 % avkastning på et havvindprosjekt, så vil en institusjonell investor nøye seg med halvparten etter at prosjektet er ferdigutviklet.

Det er nettopp derfor Oljefondet betalte hele DKK 10,2 milliarder da Ørsted solgte halvparten av Borssele 1 og 2 i Nederland. Kostnaden for å utvikle prosjektet, som totalt er på 752 MW, var vesentlig lavere, og salget vil gi Ørsted en fortjeneste på hele DKK 5 milliarder. Det er en særdeles god margin. Det skal dog nevnes at Ørsted har hatt en fordel av å være tidlig ute, så på sikt kan man neppe vente like gode marginer.

Jeg tror Ørsted vil vinne mange konsesjoner i årene som kommer. Havvind begynner å bli en svært viktig brikke i mange lands dekarboniseringsprosess, spesielt nå som kostnadene har falt.

Og når nye prosjekter tikker inn vil det bare være et spørsmål om tid før Ørsted selger seg ned i en rekke prosjekter og bokfører milliardgevinster.

Det er ingen dum forretningsmodell.

Hos nettmegleren Markets.com kan du handle Ørsted på to måter: Enten som alminnelig aksje på investeringsplattformen MarketsI eller som CFD på tradingplattformen MarketsX. Begge steder handler du uten kurtasje. Når du trader Ørsted som aksje-CFD, handler du med en gearing på 1:5.

Del denne artikel
Tags: ,

Kommentarer

  • Relatert
  • Seneste
  • Populære