Det spøker på markedet – Slik beskytter du porteføljen

Utgitt: 20. september 2021

Tar du på deg langsiktige briller, ser du at aksjemarkedet «alltid» stiger. Likevel kommer usikre tider og perioder med store fall med jevne mellomrom. Og når markedet først går i revers, kan det skje med raske og voldsomme bevegelser.

De første månedene i 2021 var preget av sektorrotasjon, kryptovalutavolatilitet samt rente- og inflasjonsspøkelser som truet aksjemarkedet i forkant av (nesten) hver eneste børsdag. I den seneste tiden har stor kinesisk usikkerhet sendt nye, truende skyer inn over markedene.

AKKURAT NÅ: Hør om neste aksjerakett før alle andre – Verdens beste aksjehandlere tipserLes mer

I skrivende stund har S&P 500-indeksen avsluttet i rødt etter åtte av de seneste ni handelsdagene. På hovedlisten på Oslo Børs er historien den samme. Kanskje får også fortellingen om at september er årets svakeste børsmåned investorer til å sitte på hendene.

Stigende renter og inflasjon kan være gift for børsmarkedet.

Gjennom hele året har de negative nyhetene ført til kortvarige, bratte børsfall før markedene har hentet seg inn igjen. Nå virker usikkerheten til å tilta i styrke på ny.

Er det denne gang at analytikere som har spådd store korreksjoner, desiderte krakk og annen børs-styggedom får rett?

Markets gjør det mulig å handle lynraskt, samt både å «kjøpe» og «shorte» Klikk her

[ez-toc]

Tjen penger på fallende markeder

Hvis du tror markedet står foran et fall, kan det være fristende å shorte aksjer eller brede indekser. Å shorte betyr at du selger markedet og satser på kursfall. Du kan altså tjene penger, selv på røde børsdager.

Av den grunn er det ikke uvanlig at investorer og tradere bruker shorting som en måte til å beskytte porteføljene sine. Blant de nyere eksemplene i Norge finner vi Øystein Spetalen som shortet hydrogenselskapet NEL.

Når du shorter aksjer betyr det ikke at du stenger åpne posisjoner. I stedet velger du å spekulere i et markedsfall og så oppleve positiv avkastning på en nedadgående kursutvikling.

To hovedårsaker til hvorfor investorer shorter et marked:

  • Du tror at markedet (aksjer, råvarer, indekser etc.) står foran et fall, og derfor vil du forsøke å tjene penger på dette.
  • Du eier aksjer og frykter at markedet står foran et fall. Den langsiktige troen på aksjene har imidlertid ikke endret seg og du ønsker ikke å selge, blant annet fordi det kan være vanskelig å komme inn i posisjonene igjen. Derfor shorter du markedet, noe som betyr at selv om aksjene dine skulle falle i verdi, så vil short-posisjonen gi gevinst. Dette omtales også som hedging.
shorte aksjer og bygg en hekk rundt porteføljen
Å «hedge» betyr at du bygger en beskyttelse rundt porteføljen din. Litt som en hekk rundt hagen, for eksempel.
AKKURAT NÅ: Hør om neste aksjerakett før alle andre – Verdens beste aksjehandlere tipserLes mer

Hvor og hvordan kan du shorte aksjer?

Hvis du er vant med å shorte aksjer hos en tradisjonell megler, vet du sikkert at dette foregår ved å selge lånte aksjer.

Deretter satser du på å kunne kjøpe disse aksjene tilbake til en lavere pris når den opprinnelige eieren ønsker de lånte aksjene i retur. Det betyr at du, i tillegg til risikoen for at markedsfallet aldri inntreffer, også løper en risiko med ikke å kunne vite når aksjene kalles tilbake. Når dette skjer, må du kjøpe aksjene tilbake til aktuell markedskurs.

Dette kan også lede til en shortskvis. Altså situasjoner hvor dem som har valgt å shorte aksjer tvinges til å kjøpe dem tilbake til stadig høyere kurser.

I dag finnes det imidlertid en lang rekke nettmeglere hvor du handler såkalte CFD-kontrakter. En CFD (Contract for Difference) er en kontrakt med motpart (megler) som gjenspeiler kursutviklingen til det underliggende aktivumet. Du eier altså ikke den fysiske aksjen, råvaren eller valutaparet, men inngår en kontrakt med motparten som innebærer at du får betaling hvis kursutviklingen går som du tror. Går kursen mot deg, er det du som må betale til motpart.

Les mer om CFD-er her.

Én av fordelene med denne typen kontrakter er at det er mye enklere å shorte aksjer, eller et hvilket som helst annet marked. Når du ikke eier det underliggende aktivumet, spekulerer du utelukkende i et kursfall mot nettmegleren din.

I denne artikkelen kan du lese enda mer om shorting.

Videoen under viser hvordan du åpner en posisjon hos på handelsplattformen MarketsX. Fra ca. 3:55 kan du se hvordan du shorter aksjer på plattformen.

Vi anbefaler nettmegleren Markets.comKlikk her

PS. Husk at CFD-kontrakter handles med gearing. Det betyr at posisjonene er lånefinansiert og derfor er forbundet med noe høyere risiko. Les mer om CFD-er og risiko her.

Shorte aksjer eller brede indekser?

I videoen ovenfor viser vi hvordan du kjøper og shorter aksjer. Hos de fleste nettmeglere, blant annet Markets.com, kan du shorte samtlige produkter på handelsplattformen. Husk at det kan være ulike priser, avhengig av hvilket produkt du handler. Markets.com tilbyr blant annet aksje-CFD-er uten kurtasje.

Et av de mest populære produktene å shorte er hele aksjeindekser. En indeks er en samling av verdipapirer som du kan investere i. Du kjenner helt sikkert til hovedindeksen på Oslo Børs, som består av de største selskapene her i landet, DAX eller Dow Jones-indeksen i New York.

Når du investerer i en indeks, garderer du deg mot de voldsomste bevegelsene i enkeltaksjer. I stedet følger du den generelle utviklingen i et helt marked. Hvis du tror at et bestemt marked skal ned, kan du velge å shorte dette ved å inngå en CFD-kontrakt med nettmegleren din.

Les denne artikkelen hvis du vil lære mer om hvordan du kan trade DAX.

En annen populær indeks er S&P 500 som følger 500 av de største amerikanske aksjene. Mange av indeksene benevnes imidlertid med litt andre navn hos nettmeglerene. Hos Markets.com finner du eksempelvis S&P 500 under «USA 500» og DAX under «DE30» eller «Germany 30».

Hvis du tror på brede fall i indeksene trykker du på «Sell» for å shorte markedene.

I vårt e-kurs for nye tradere, «Kickstart din daytrading», viser vi et eksempel på en short-posisjon i DAX som endte med en gevinst på ti ganger innsatsen. Du kan se handelen fra ca. 7:20 ut i denne videoen.

Bli en bedre trader med vårt nye e-kursKlikk her

Forskjellige strategier

Litt lenger oppe i artikkelen så vi på to vanlige grunner til å shorte et marked. Én av disse omhandlet muligheten til å beskytte den langsiktige porteføljen din (f.eks. aksjer) mot et kursfall.

Under kraftige børsnedturer kan store formuer bli til småmynter. Shorting KAN beskytte porteføljen din.

Dersom vi for enkelthets skyld sier at markedet faller med 5 %, og du derfor taper 5 % på beholdningen din, kan du sørge for å samtidig shorte det samme markedet i tilsvarende størrelsesorden. Dermed unngår du i praksis å tape penger på kursfallet.

Når du handler CFD-er, så foregår dette med gearing. Det betyr at innsatsen ikke behøver å være like stor som beholdningen du ønsker å beskytte.

Dette kan være en god gardering på tidspunkter hvor du mener at risikoen for et markedsfall er overhengende.

En annen kjent teknikk hvis du handler aksjer er såkalt pairs trading. Det innebærer at du handler to aksjer i samme sektor mot hverandre. Den ene kjøper du, mens den andre shortes. Fordelen med denne formen for trading er at du er mindre avhengig av om markedet går opp eller ned.

Det er imidlertid avgjørende, hvis du ønsker positiv avkastning, at du har rett i hvilken aksje som klarer seg best.

«Short» ved å gå lang

Hvis du ikke er komfortabel med å shorte aksjer og øvrige markeder, har du andre muligheter til å beskytte en portefølje mot kursfall.

Kanskje har du allerede hørt om «fryktindeksen» eller VIX, som den egentlig heter?

VIX er en indeks som måler den fremtidige volatiliteten i markedet. Selv om indeksen baserer seg på indeksopsjonene til S&P 500, anses den likevel som en indikator på hvordan volatiliteten på det samlede amerikanske aksjemarkedet vil se ut opptil 30 dager frem i tid.

Og siden det amerikanske børsmarkedet er rettesnor for det globale markedsklimaet, kan indeksen også gi et godt bilde av tilstanden på de generelle, globale finansmarkedene.

Daytrader.no anbefaler Markets for lynrask handel med olje, valuta og aksjer Klikk her

Negativ korrelasjon

Siden VIX er en volatilitetsindeks betyr det at dersom verdien stiger, så er det sannsynlig at S&P 500 faller. Omvendt er det, hvis VIX faller, et tegn på at det amerikanske aksjemarkedet stiger, eller i det minste ligger noenlunde stabilt.

Nettopp den sterke, negative sammenhengen med aksjemarkedet gjør VIX til et opplagt instrument for diversifering og beskyttelse (hedging) av porteføljer. Hvis du tror på økt uro på børsene eller et desidert børsfall, tror du også på at volatiliteten kommer til å øke. Da er VIX et opplagt alternativ, og du slipper altså å shorte andre produkter.

Hos nettmegleren Markets kan du spekulere i volatiliteten på de amerikanske (og globale) markedene ved å kjøpe eller selge VIX som CFD-kontrakt. Du finner indeksen under «Indicies» i produktbjelken ytterst til venstre.

PS. VIX uttrykkes i prosent, men utregningen av indeksens verdier er ekstremt innviklede og krever mer enn gode matematikkunnskaper for å forstå. Historisk har man sagt at dersom VIX handles til under 20, så anses markedene for å være stabile. Stiger VIX til nivåer over 30, indikerer det at volatiliteten er høy.

Hvis du vil lese mer om hvordan man regner ut VIX-verdiene kan du gå på et dypdykk i denne artikkelen.

Del denne artikel