INDIKATORER

Slik bruker du trading-roboter og installerer expert advisors

Slik bruker du trading-roboter og installerer expert advisors

Som privat trader sitter man ofte alene og kjemper for å trade fornuftig og bygge strategier helt fra bunnen av. Men det behøver ikke nødvendigvis være slik. Internettet er fylt med signaler, algoritmer og roboter som kan gi deg et fundament for tradingen din, og mange tradere har helt eller…
Les mer

Nytt e-kurs med effektiv markedsindikator

Nytt e-kurs med effektiv markedsindikator

Sarid Harper er en britisk valutahandler og programmerer. I løpet av de siste ni årene har han utviklet verktøyer som hjelper valutahandlere verden over til bedre resultater. Nå er han klar til å presentere systemene sine i Norge. Daytrader.no har inngått et samarbeid med Sarid Harper. Briten har fått i…
Les mer

COT: En kraftig indikator for valutahandel

COT: En kraftig indikator for valutahandel

COT-indikatoren er et effektivt verktøy som kun få tradere benytter. Indikatoren bygger på en ukentlig rapport som viser hvordan ulike aktører er posisjonert i markedet. Nedenfor introduserer vi deg for COT-indikatoren, hvordan du leser den og hvordan du kan bruke den i praksis. I bunnen av artikkelen kan du også…
Les mer

RSI – Relative Strength Index

RSI – Relative Strength Index

Relative Strenght Index (RSI) er en indikator som sammenligner størrelsen på de høyeste punktene med de laveste punktene i en periode. RSI brukes som regel til å vurdere om et marked er overkjøpt eller oversolgt. På en dagsgraf regner man ut RSI på følgende måte: RSI = 100 – 100/(1+RS*).…
Les mer

MACD-indikatoren

MACD-indikatoren

MACD-indikatoren er meget populær blant mange tradere. Indikatoren tar utgangspunkt i glidende gjennomsnitt og deres innbyrdes forhold, og den forteller noe om hvilken styrke det er i instrumentet. MACD er en forkortelse for Moving Average Convergence Divergence, selv om mange kanskje får assosiasjoner til en ikke ukjent fastfood-kjede når de…
Les mer

Stochastics – Den stokastiske oscillator

Stochastics – Den stokastiske oscillator

Den stokastiske oscillator – også kalt stochastics –  er en av de mest anerkjente indikatorene innenfor teknisk analyse. Indikatoren benyttes hovedsakelig til å avgjøre markedsdynamikken. Ideen bak den stokastiske oscillatoren er at i en opptrend bør prisen – i hver periode – stenge tett på det høyeste punktet i kursbevegelsen.…
Les mer

Bollinger Bands

Bollinger Bands

Bollinger Bands ® er en indikator som måler volatiliteten i markedet. Bollinger Bands ® ble oppfunnet av den tekniske analytikeren John Bollinger på 1980-tallet, og han fikk varemerkebeskyttelse på indikatoren i 2011. Bollinger Bands ® er bygget opp rundt tre linjer eller bånd: en midtlinje samt et øvre og et…
Les mer

Glidende gjennomsnitt

Glidende gjennomsnitt

Et grunnleggende og viktig redskap innenfor teknisk analyse er glidende gjennomsnitt. Glidende gjennomsnitt kan blant annet brukes til å fastslå hvilken trend det er i et marked – opp, ned eller sideveis – og som komponent i andre strategier og indikatorer. Et simpelt glidende gjennomsnitt (SMA) over de siste 50…
Les mer

PKS-oscillator

PKS-oscillator

PKS kalles også The Stochastic Slow og er en stokastisk oscillator som er langsommere enn en normal stokastisk oscillator. PKS-oscillatoren sammenligner et produkts seneste stengekurser med det intervallet prisen har beveget seg i over en gitt periode. Tanken er at en aksje oppfattes som svak hvis stengekursen befinner i den…
Les mer

Parabolic SAR – indikatorenes grå eminence

Parabolic SAR – indikatorenes grå eminence

Parabolic SAR (også kjent som PSAR) er ikke en særlig utbredt indikator blant de fleste norske tradere. Det er imidlertid en skam, for indikatoren kan gi noen svært sterke signaler i et marked med retning og indikatoren er relativt enkel å forstå. Samtidig er indikatoren ideell til bruk i kombinasjon…
Les mer

Beskyttet: Slik handler du med Keltnerkanaler

Beskyttet: Slik handler du med Keltnerkanaler

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.