Aksjen vekker investorinteresse – Bør du vende blikket mot Kina?

Oppdatert: 28. oktober 2021

Kinesiske Alibaba er interessant. Økt regulering, kombinert med usikkerhet knyttet til gjeld i den kinesiske eiendomsbransjen, har ført til at mange ha brent fingrene på aksjen det siste året. Men nå kan vinden være i ferd med å snu.

Av Anders Isbrand, privat verdiinvestor

Alibaba kan ha blitt en undervurdert aksje, blant annet som følge av faktorene nevnt innledningsvis. Fra kurstoppen i oktober 2020 har aksjen mer enn halvert seg i 2021. Selv om den siste måneden har bydd på et lite comeback, handles Alibaba-aksjen fortsatt til kurser mer enn 40 % under tidligere topper.

Betyr det at Alibaba har sett bunnen, og har selskapet igjen blitt en attraktiv investeringsmulighet?

Kurtasjefri aksjehandel i tre måneder hos Markets.com Klikk her

Det kan det være mye som tyder på. I alle fall har flere av verdens aller fremste investorer kjøpt aksjen i løpet av 2021. Blant de mest fremtredende er Charlie Munger, Mohnish Pabrai og Ray Dalio – alle investorer som har slått markedet betydelig de seneste tiårene.

De nevnte storinvestorene begynte allerede å kjøpe Alibaba da kursen lå rundt 220 dollar. Med dagens kurs på ca. 170 dollar kan investeringsmuligheten være enda bedre nå.

Kursutviklingen i Alibaba siden sommeren 2020.

Hvem er Alibaba?

Alibaba ble grunnlagt i 1999, men er i dag Kinas neststørste selskap. Faktisk består Alibaba av mer enn 100 selskaper, blant andre flere selvstendige start ups. Disse kan i grove trekk deles opp i tre grener:

 • E-handel
 • Finans
 • Cloud computing

Månedlig har Alibaba over 1,1 milliarder brukere. Ca. 900 millioner av disse befinner seg i Kina, mens de resterende 250 millionene er internasjonale bruker.

I skrivende stund ligger selskapets markedsverdi på ca. 485 milliarder dollar. Inntjeningen i foregående kvartal endte på 8 dollar/aksje, noe som gir en P/E-verdi på i underkant av 20. Aksjen er med andre ord billigere enn andre kinesiske tek-kjemper som Tencent (P/E 44) og JD.com (P/E 22).

Alibaba har 71 milliarder dollar i likvide midler og 1/3 eierskap i Ant Financial (tilsvarer ca. 100 milliarder dollar). Tallene forteller oss at selskapet spiller en stor rolle i Kina, samtidig som det er relativt billig og har en sunn økonomi.

Foto: Alibabagroup.com
AKKURAT NÅ: Hør om neste aksjerakett før alle andre – Verdens beste aksjehandlere tipserLes mer

Hvorfor investere i Alibaba?

Grunnen til den pressede aksjekursen til Alibaba er forholdsvis klassisk (og enkel): Aksjen har møtt motvind på grunn av investorenes store usikkerhet omkring Kina. Og siden markedet har en tendens til kun å se noen kvartaler frem, skjer det derfor ofte at aksjekurser overreagerer på usikkerhet eller dårlige nyheter.

Alibaba fremstår imidlertid som en solid forretning og kan vise til sterke nøkkeltall. Så selv om aksjen er forbundet med usikkerhet og (trolig) høy volatilitet i den nærmeste fremtid, bør dagens lave pris redusere den langsiktige risikoen.

Regulering skaper velstand

Jeg oppfatter ikke de regulatoriske inngripenene til Xi Jinping (Kinas president) som et forsøk på å kvele selskaper, men mer som et regjeringsønske om en stabil og langsiktig kinesisk vekst. Dette kommer også til uttrykk i landets skattestruktur. Selskapsskatten er flat og ligger på 25 %, men med store fradrag (50 % eller ca. fem års skattefritak) for landbruk, infrastruktur, miljø, energibesparelse, programvareutvikling og produksjon av integrerte kretsløp (databrikker).

– Markedet tolker de kinesiske reguleringene som antikapitalistiske. Det er en feil, hevder den amerikanske milliardærinvestoren og hedgefond-forvalteren Ray Dalio. Amerikaneren har selv besøkt Kina årlig i nesten 40 år, og han har sett en klar trend mot en markedsøkonomi som har forgyllet både entreprenører og kapitalister.

Reguleringene kan derfor ses som et forsøk på å spre landets velstand ut på flere og slik oppnå større stabilitet. Den regulerende innblandingen har dermed potensial til å gagne Alibaba på lang sikt ved å legge til rette for mer stabile forhold for tek-gigantene og deres brukere.

Kinesisk velstand

For nylig annonserte Alibaba at de donerer 15 milliarder dollar over de neste fem årene til Xi Jinpings «common prosperity vision». Her er målet å redusere ulikheten i befolkningen, blant annet ved å øke den vanlige kineserens inntekt og bedre adgangen til ulike tjenester. Alibaba er den siste i rekken av store tek-selskaper som, mer eller mindre frivillig (?), har tatt initiativ til å støtte Kinas mål om å fordele rikdommen landet har oppnådd i det seneste tiåret.

Alibaba gir investorer eksponering mot Kinas ledende skybaserte tjenester, men også til e-handel. Her tjener selskapet både forhandlere og forbrukere på en kostnadseffektiv måte, akkurat som eksempelvis Amazon.

alibaba kontor
Foto: Alibabagroup.com
Vi anbefaler handelsplattformen Markets.comKlikk her

Nettverkseffekt

Langsiktig tankegang er en del av Alibabas DNA, og selskapet har bevist sin evne til å reinvestere fremfor å levere fortjeneste. Det er et sterkt trekk å kunne lide kortsiktige tap, men så til gjengjeld øke fortjenesten enda mer på lang sikt. Samme bilde så vi i Amazon som ikke leverte overskudd på mange år, men derimot fokuserte på å øke markedsandelen.

Alibaba utviser mange av trekkene som skal til for å levere en stabil avkastning år etter år. Gjennom Alibabas eierskap i mer enn 100 selskaper, alle med sine oppsider, kan altså investorer få del i renters rente-prinsippet til en potensiell «compounding machine».

Som følge av den bevisste strategien har Alibaba skaffet seg et stort antall brukere. Nettverkseffekten representerer en vollgrav for selskapet og gjør det vanskeligere for konkurrenter å erobre markedsandeler.

Argumenter mot å investere i Alibaba

Én av grunnene til hvorfor du bør investere i Alibaba, er samtidig en betydelig bekymring ved kinesiske investeringer: Nemlig faren for økt regulering fra landets myndigheter.

Siden desember 2020 har regjeringen innført mer enn 40 regulativer, primært rettet mot tek-gigantene. Som nevnt ovenfor er tanken at disse skal øke kontrollen og minske ulikheten mellom kineserne. Dette gjør Kina blant annet ved å:

 • Begrense monopolisering
 • Øke datasikkerheten
 • Øke krav til kinesiske selskapers datadeling med myndigheter
 • Begrense lønnsstigning til private veiledere (utbredt pga. konkurranse om studieplasser)
 • Bedre kontroll med nettinnhold
 • Bedre rettigheter for sjåfører til online-selskaper

Våren 2021 ble Alibaba ilagt en bot på 2,8 milliarder dollar for å misbruke sin posisjon som markedsleder. Dette skjedde etter at selskapet hadde nektet handlende å åpne nettbutikker på konkurrerende plattformer. Ant Financial, som blant annet står bak betalingstjenesten Alipay og er deleid av Alibaba, ble i 2020 nektet en børsnotering i Kina av de kinesiske myndighetene.

Evergrande og uro i eiendom

En annen bekymring er at flere av de største selskapene i eiendomsbransjen har betalingsproblemer. For eksempel ble eiendomsutvikleren Evergrande for nylig suspendert på børsen i Hong Kong, og det er fortsatt uvisst om regjeringen vil være med på å redde selskapet.

Den kinesiske gjelden har vokst i løpet av det seneste tiåret, noe som har vært med på å drive Kinas vekst som verdens nest største økonomi. Sammenlignet med USA og Europa er det først og fremst selskapenes gjeld som har vokst. Dette må til dels ses i lys av koronapandemien. I løpet av 2020 gjorde den kinesiske regjeringen det enklere for selskapene å låne penger.

Nektet børshandel

Noen investorer bekymrer seg også for om Alibaba kan bli delisted (tatt av børsen) på amerikanske børser. Dette skyldes at SEC (finanstilsynet i USA) har blitt nektet adgang til kinesiske selskapers revisjoner, angivelig av sikkerhetsmessige årsaker. Skulle selskapet bli tatt av amerikanske børser er det sannsynlig at institusjonelle investorer som hedgefond og pensjonsselskaper trekker seg ut av aksjen.

Det vil unektelig medføre kursfall, men uten å endre på selskapets forretning. For den offensive investor vil et slikt scenario være en mulighet til å kjøpe (enda flere) billige aksjer.

En avnotering skjer vanligvis når et selskap blir kjøpt opp eller hvis verdien faller under en minimumsgrense, og det tar tre år før den trer helt i kraft. Som eier av et avnotert selskap taper du ikke pengene dine, da aksjen fortsatt kan handles på såkalte OTC-børser.

Hvis du frykter Alibaba-delisting på internasjonale børser, kan du kjøpe aksjen på andre måter. For eksempel på Hong Kong Stock Exchange, hos nettmegleren Markets.com eller hos andre meglere som tilbyr aksjen.

Politiske forhold

Det er også viktig at du er bevisst om hvilket styre du investerer i. I juni 2020 uttrykte omkring 50 uavhengige FN-eksperter stor bekymring over den kinesiske regjeringens undertrykkelse av fundamentale rettigheter. Dette gjaldt særlig for etniske og religiøse minoriteter, men også rettsforfølgelse av menneskerettighetsforkjempere.

Og som alltid når du investerer: Alt kan skje, inkludert uforutsette risikoer, såkalte black swan-hendelser.

AKKURAT NÅ: Hør om neste aksjerakett før alle andre – Verdens beste aksjehandlere tipserLes mer

Kina på lang sikt

Alibaba er interessant fra et makroøkonomisk perspektiv, særlig når vi vet at Kina forventes å overta USAs posisjon som verdens ledende økonomiske stormakt rundt 2028. Den stigende inflasjonen i USA er drevet av at landet i de seneste årene har trykket penger som aldri før. Dette har ført til at statsgjelden har steget til 28 000 milliarder dollar. Statsgjeld er imidlertid ikke noe nytt, men Kina er mindre gjeldstynget enn USA hvis vi sammenligner med landenes bruttonasjonalprodukt.

I denne sammenheng kan det være nyttig å lytte til Ray Dalio enda en gang. Han har sett på hvordan gjeld historisk sett har påvirket land og deres rolle i verdenshierarkiet. Ifølge Dalio utgjør USAs gjeld et problem som kan utfordre dollarens rolle som verdensvaluta. Dalio poengterer at Kina i de seneste årene har beveget seg i kapitalistisk retning, og at landet står klar til å overta rollen.

Hvordan redusere risiko når du investerer i Alibaba?

Hvis du har lyst å følge Alibaba, men ikke vil plassere hele formuen i aksjen, kan du velge en mer balansert investeringsstrategi. Slik kan du komme risikoene i møte ved å dra fordel av eventuelle kursfall.

Én måte kan være å dele investeringen opp i tre mindre kjøp. Deretter vurderer du hvor langt ned du tror at aksjekursen kan falle. La oss for eksempelets skyld si vi tror at kursen i verste fall kan ryke helt ned til 110 dollar.

 • Første kjøp gjør du til aktuell aksjekurs
 • Annet kjøp foretar du hvis kursen faller til 140 dollar
 • Tredje og siste kjøp foretar du hvis kursen faller til 120 dollar

Så sant det ikke har skjedd fundamentale endringer i selskapet, kan du med denne strategien kjøpe aksjen enda billigere og til mindre risiko enn ved å gjøre en engangsinvestering. Ulempen er naturligvis at du kan oppleve å ikke få kjøpt mer enn 1/3 av de Alibaba-aksjene du ønsket.

Vi anbefaler handelsplattformen Markets.comKlikk her

Det er uvisst når pilene snur for Alibaba og andre kinesiske teknologiaksjer. Hvis du ønsker å investere i Alibaba, bør du derfor tåle kortsiktige svingninger. På lang sikt tror jeg imidlertid at investorer blir belønnet, og som en klassisk verdiinvestor kategoriserer jeg Alibaba som en lavrisikoaksje med stor oppside.

Del denne artikel
Tags: , ,

Kommentarer

 • Relatert
 • Seneste
 • Populære