0 kommentarer 01 January 1970 Artikler daytrader NY DAYTRADER

Hva risikerer du ved CFD-handel?

Det er ikke alltid helt tydelig hva man risikerer når man foretar en handel med CFD basert på margin (som er det beløpet man skal deponere for å geare sin investering). De forskjellige handelsplattformene på markedet har nødvendigvis heller ikke samme fremgangsmåte.

Derfor er det veldig viktig at man setter seg grundig inn i dette forholdet, slik at man har full kontroll på sin eksponering i hver enkelt handel. Eksponeringen er det beløpet man samlet sett har satt på spill, eller ens egentlige maksimale innsats hvis aktivets verdi faller til 0. Ved å ha kontroll på eksponeringen får man også oversikt over sin potensielle gevinst, eller tap, på de forskjellige plattformene man anvender. Ut over eksponeringen i hver enkelt handel, må man også kjenne til hva samlet eksponering på hver enkelt handelsplattform er på enhver tid.

Dette er ikke alltid like enkelt og oversiktlig. Derfor kan det være greit å operere med noen tommelfingerregler. Hvis man for eksempel har åpnet et antall posisjoner med et marginkrav på 1%, som samlet har et marginkrav på 5.000 NOK, kan man beregne samlet eksponering til 5.000/0,01 = 500.000 NOK. En enkel tommelfingerrregel for dette er bare å tilføye to nuller til marginkravet. Hvis du har åpne posisjoner i kontrakter med forskjellige marginkrav blir regnestykket mer komplisert, men ikke mindre viktig.

Nedenfor går vi gjennom de vesentligste CFD-produktenes risiko og egenskaper, med utgangspunkt i handelsplattformen Markets.com, som tilbys av megleren Safecap Investments Ltd. Prinsippene er ganske like hos mange av de konkurrerende plattformene, men som nevnt kan det være vesentlige forskjeller man bør være oppmerksom på når man skal vurdere sin samlede risiko.

Har du lyst til å investere i bitcoins og annen kryptovaluta? Hos eToro kan du spekulere i prisutviklingen på Bitcoins, Ethereum, Litecoins m.m. Klikk her.

Handel hos Markets.com, og hos mange av de andre populære handelsplattformene, som Saxotrader (fra Saxo Bank) og Trade.com (fra Leadcapital Investment), foregår i prinsippet på samme måte som når man handler en aksje på børsen. I stedet for antall aksjer, handler man i antall kontrakter eller lots, som alle har en nominell verdi – på engelsk face value. Den samlede eksponeringen er dermed antall kontrakter ganget med verdien av den enkelte kontrakt. Forskjellen i forhold til handel med vanlige aksjer er gearingelementet. Gearingen gjør at man kon trenger å deponere en gitt margin på f.eks. 1% av eksponeringen, i stedet for hele beløpet. Hvis man beholder gearede kontrakter over natten skal man betale finansieringskostnader for det beløpet man er eksponert for. Denne renten ligger typisk på 3-4% p.a.

Risikoen målt per kurspoeng er i tilfellet ovenfor, alltid i den valutakursen kontrakten handles i. Hvis man handler i DAX er et kurspoeng lik 1 EUR, og i skrivende stund ligger én kontrakt på €11.588,25.

DAX Markets
Når du ser din «eksponering» (verdi) på handelsplattformen, kan tallet i første omgang se voldsomt ut. Denne verdien er imidlertid beskyttet av en rekke stoppeklosser, så selv om det er viktig å kjenne til risikoen er det ingen grunn til å få panikk hvis du ønsker å handle med gearing. Første stoppekloss er din egen «stop» som kan legges slik at du kun risikerer noen få euro. Den andre er handelsplattformens margin, som i tilfellet ovenfor er 1,058 kroner. Bildet er fra Markets.com.

Visse andre handelsplattformer, som f.eks. ETX Capital, benytter seg i stedet av et spread-betting-prinsipp. Der er det mulig å angi hvor mye man ønsker å satse per kurspoeng. Man vil på den måten få samme eksponering her hvis man angir 1 EUR per kurspoeng ved handel i DAX. IG Markets opererer med forhåndsbestemte beløp per kurspoeng, og beløpets størrelse kommer som regel frem i kontraktens navn i systemet. Hvis vi ser på DAX, er det for eksempel mulig å handle med 5 eller 1 EUR per poeng per kontrakt. En kontrakt på 5 EUR tilsvarer en samlet eksponering på 5 kontrakter à 1 EUR. Ut over dette finnes for eksempel handelsplattformen Avatrade, hvor det i visse tilfeller er mulig å handle andeler av en lot. Dette kan for eksempel være 0,1 lot av en DAX-kontrakt, som tilsvarer 10% av ca. 11.588,25 EUR, altså 1.158,825 EUR.

Hos Markets.com vil risikoen man påtar seg per poeng, alltid tilsvare én valutaenhet i det kontrakten handles i, eks. NOK, USD, EUR og så videre, bortsett fra ved valutakryss hvor det avhenger av beløpet man ønsker å handle. Det betyr at hvis man kjøper en DAX-kontrakt til 11.588 EUR og man selger når kursen har steget til 11.598, har man realisert en nettofortjeneste på 10 poeng, som tilsvarer 10 EUR.

Norway25 Markets Ved handler med indekser skal man typisk handle minimum 1 lot av gangen. Hvis dette er en aksjeindeks vil 1 lot utgjøre  verdien av indeksen målt i den valutaen indeksen handles i. Ønsker man å handle med minst mulig eksponering per handel, skal man være oppmerksom på at den laveste eksponeringen i i DAX ved 1 lot, vil være ca 105.000 NOK, noe som vil kreve en margin på ca. 1.060 NOK. I den forbindelsen vil handel i de nordiske indeksene kanskje være mer interessante, da norske N25 handles til ca. 620 NOK, danske C20 til ca. 1.025 DKK og svenske S30 til ca. 1.500 SEK. For samme marginen som i DAX på 1 kontrakt, kan du til gjengjeld handle ca. 150 kontrakter.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske Tradere. Trykk her.

En annen interessant indeks er den amerikanske SP500. I skrivende stund handles den til ca. 2.250 USD, eller ca. 19.000 NOK. Marginkravet hos Markets.com er også her 1%, noe som tilsvarer en gearing på 100. Den minste handelsstørrelsen er også 1 lot for de amerikanske indeksene.

Eksempel med handel i DAX (Germany 30 hos Markets.com)

Hvis man ønsker å handle i DAX kan man, jf. ordrevinduet fra Markets.com nedenfor, på en oversiktlig måte se at kjøp av én kontrakt i DAX har en verdi på €11.588,25 (kursen i skrivende stund). Dette tilsvarer ca. 104.800 NOK (målt på midtspreadet), og er den risikoen eller eksponeringen man påtar seg ved kjøp av én kontrakt. Marginkravet for handel med DAX (og de fleste andre indeksene) er 1% i startmargin pluss 0,2% i vedlikeholdsmargin. I dette tilfellet utgjør det ca. 117 EUR eller drøye 1.050 NOK. Det er dermed mulig å geare med en faktor på 100 i dette instrumentet.
Germany30 Markets

Ovenfor ser du ordreticket for kjøp av Germany30, og i dette eksempelet handles det med et bid-ask på 11.587,65/11.588,85. Det vil si en spread på 1,2 kurspoeng, og i dete tilfellet 1,2 EUR. Eksponeringen, altså din totale risiko ved kjøp av kontrakten, utgjør ca. 11.588 EUR («Verdien av kjøpte verdipapirer»). Eksponeringen kan ofte se voldsom ut, spesielt hvis den nominelle verdien av de enkelte kontraktene er relativt høy, som f.eks. i DAX og Dow Jones.

Eksponeringen beskyttes av en rekke stoppeklosser, så du behøver ikke få panikk selv om du ønsker å handle med gearing. Men husk, de er viktig å kjenne til sin totale risiko. Første beskyttelsen er din egen «stop». Den kan legges slik at du kun risikerer å tape noen få euro. Den andre beskyttelsen ar handelsplattformens margin, som i eksempelet ovenfor er på 1.058,85 kroner. For å unngå at posisjonen din blir tvangslukket er det viktig at det til enhver tid er en viss buffer i forhold til kapitalen man har satt inn på konto, og eksponeringen. Har du for eksempel satt inn 1.500 NOK på kontoen din, behøver DAX bare å falle ((1.500/104.800)*100) = 1,43% før innskuddet er borte og kontoen din blir tvangslukket. Hos Markets.com kan du forøvrig IKKE risikere å tape mer enn ditt innestående. Du kan eventuelt lese mer om dette i vår anmeldelse av plattformen. Hvis du har et innestående på 6.000 NOK og ingen eksponering i andre kontrakter, kan du motstå et tap på ((6.000/104.800)*100) = 5,73%. Et slikt fall skjer sjeldent så raskt at en årvåken trader ikke oppdager det og kan reagere på det.

Germ302
Opplysninger om handelsstørrelse, gearing, marginkrav og rentenivå kan man enkelt finne frem ved å trykke på «i» ved siden av hvert enkelt instrument i instrumentlisten hos Markets.com´s webtraderapplikasjon.
Har du lyst til å investere i bitcoins og annen kryptovaluta? Hos eToro kan du spekulere i prisutviklingen på Bitcoins, Ethereum, Litecoins m.m. Klikk her.

Eksempel med handel i valutakrysset EUR/USD

Hvis man ønsker eksponering i et av verdens mest handlede valutakryss, euro mot dollar, er den minste handelsstørrelsen hos f.eks. Markets.com 1.000 EUR. Andre plattformer kan operere med andre minimumshandelsstørrelser. Det er alltid den førstnevnte valutaen i et kryss som er «kjøpsvalutaen». Kjøpsvalutaen kalles også for basisvalutaen, mens den sistnevnte, salgsvalutaen, kalles noteringsvalutaen (eller variabel valuta). For andre valutakryss, eksempelvis GBP/USD, vil minste handelsstørrelse være 1.000 GBP. Marginen er typisk 0,5%, noe som tilsvarer en gearing på 200, for de største valutakryssene (majors). Som en konsekvens av det høye gearingnivået vil en handel som medfører et marginkrav på for eksempel 10.000 NOK resultere i en eksponering på 2 millioner NOK. Derfor er det ekstra viktig å fokusere på størrelsen av eksponeringen når man handler med valuta.

Bid/ask-forholdet forteller hvor mye av én enhet av basisvalutaen (base currency) man kan kjøpe for noteringsvalutaen (quote currency). Én enhet EUR koster, jf. ordreticket nedenfor, 1,06789 USD. Det betyr at hvis man ønsker å spekulere i at EUR skal stige overfor USD, skal man kjøpe 1.000 EUR mot salg av USD, og dermed bli eksponert for ca. 1.067 USD (tilsvarende 9.063 NOK). Marginen er på 0,5% av eksponeringen, og i dette tilfellet vil det være 5,54 USD, eller 47 kroner. Ønsker du å satse på at EUR skal svekke seg mot USD, så skal du selge EUR/USD-krysset – altså gå short i stedet for long.

Som man kan se på ordreticketen nedenfor handler EUR/USD med bid/ask på 1,06769/1,06789. Kjøper man 1.000 EUR til 1,06789, og bid/ask senere beveger seg opp til 1,07769/1,07789, har man tjent (1,07769-1,06789)*1.000 = 9,8 USD, noe som tilsvarer ca. 1% av det eksponerte beløpet på 1.000 EUR.

EURUSD MARKETS
Eksponeringen i norske kroner og marginkrav beregnes løpende i forbindelse med ordreinnleggelsen. Bilet er fra Markets.com.
INFO EURUSD MARKETs
Opplysninger om valutakrysset EUR/USD.
Har du lyst til å investere i bitcoins og annen kryptovaluta? Hos eToro kan du spekulere i prisutviklingen på Bitcoins, Ethereum, Litecoins m.m. Klikk her.

Eksempel på handel i Marine Harvest

På visse handelsplattformer, blant annet hos Markets.com, har man muligheten til å handle helt ned til enkeltaksjer i over 2.000 forskjellige aksjer. Her finner du også de største norske aksjene. Nedenfor kan du se ordreticket for en handel i Marine Harvest, og den laveste mulige eksponeringen utgjør kjøp av én enkelt aksje (1 lot) til 145,55 NOK, med et marginkrav på 7,87 kroner (5% startmargin og 1% vedlikeholdsmargin, som omtrent tilsvarer en gearing med faktor 20). Hvis bid/ask for eksempel stiger til 155,15/155,55 betyr det at man har oppnådd en nettogevinst på (155,15 – 149,55) = 5,6 kroner. Markets.com krever ikke kurtasje for handel i enkeltaksjer. Til gjengjeld er spreadet typisk litt høyere enn man kan handle aksjen til i spotmarkedet direkte på Oslo Børs. Men siden man kan foreta mange små handler av gangen uten kurtasje, så behøver ikke de samlede kostnadene å være høyere enn ved handel gjennom børsen.

Marine Harvest Markets
Ordreticket på Marine Harvest hvor du kan handle helt ned til én aksje uten kurtasje hos Markets.com.
Marine Harvest info markets
Opplysninger om Marine Harvest hos Markets.com.
Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske Tradere. Trykk her.

Eksempel på handel i gull

Hos for eksempel Markets.com kan man handle helt ned til én enkelt kontrakt på gull av gangen. Dette gjelder også de fleste andre råvarene også. Nedenfor ses en ordreticket på én kontrakt gull med verdi på ca. 1.200 USD, eller ca. 10.200 NOK (målt ved midtspreadet). Dette er den risikoen, eller eksponeringen, man påtar seg ved kjøp av én kontrakt. Startmarginen for handel med gull er 1% og en vedlikeholdsmargin på 0,2%. I dette tilfellet er det ca 12 USD (108 NOK). I dette instrumentet er det derfor mulig å geare med en faktor på 100.

Hvis bid/ask stiger til 1.205/1.206 vil nettogevinst være (1.205 – 1.201) = 4 USD, ettersom eksponeringen per point er 1 USD.

Gold MArkets1
Gull handles med et minimumsspread på 0,7 points (0,7 USD). En stigning i kursen på 1 point utgjør 1 USD og posisjonens samlede eksponering pr. kontrakt (ounce) er ca 1,201 USD. Bildet er fra Markets.com.
Info Gold Markets
Gull kan geares med en faktor på 100, og det er mulig å handle helt ned til 1 lot. Bildet er fra Markets.com.
Har du lyst til å investere i bitcoins og annen kryptovaluta? Hos eToro kan du spekulere i prisutviklingen på Bitcoins, Ethereum, Litecoins m.m. Klikk her.
Webinar om teknisk analyse - Opptak

Webinar om teknisk analyse - Opptak

Tirsdag 4. april 2017 holdt daytrader.no et åpent webinar om teknisk analyse som en del av Tradingeksperimentet. Webinaret ble holdt av Espen Grønstad, daglig leder i Investtech. >>>>Her kan du registrere deg hos Saxo Bank. >>>>Her kan du registrere deg hos Markets.   Facebook0Twitter0Google plus0

Webinar om CFD-handel - Opptak

Webinar om CFD-handel - Opptak

Mandag 27. mars 2017 holdt daytrader.no et åpent webinar om CFD-handel som en del av Tradingeksperimentet. Webinaret ble holdt av Saxo Bank. >>>>Her kan du registrere deg hos Saxo Bank. >>>>Her kan du registrere deg hos Markets.   Facebook0Twitter0Google plus0

Ordbok for tradere

Ordbok for tradere

Både som ny daytrader og deg som er mer erfaren på markedene, dukker det stadig opp ord og uttrykk man ikke har sett tidlige eller som trenger en opfriskning. Derfor har vi på daytrader.no satt sammen en ordbok med de ord og uttrykk man kan komme borti og er greie…
Les mer

Nordnet - anmeldelse

Nordnet - anmeldelse

Nordnet er Nordens største internetmegler med over 450.000 kunder fordelt over Norge, Danmark, Sverige og Finland. Plattformen har eksistert siden 1996 og var dermed en av de første selskapene til å tilby handel med verdipapirer over internett. >> Åpne en konto hos Nordnet nå – eller les resten av anmeldelsen…
Les mer

Gearing

Gearing

De fleste daytradere benytter seg av gearede produkter når de handler. Det gjør de for å få mest mulig ut av sine vinnende handler. Når man gearer investeringer mangedobler man sin gevinst, men naturligvis også sine tap. Derfor bør man være forsiktig når man prøver dette for første gang. Gearing…
Les mer

330% i avkastning på ett år. Intervju med elitetrader Jay Nemesis

330% i avkastning på ett år. Intervju med elitetrader Jay Nemesis

Den 27 år gamle engelske daytrader Jay Edward Smith – også kjent som Jay Nemesis – er det vi kan kalle for spektakulær. I løpet av de siste 12 måneder har Jay Edward gjennom trading generert en avkastning på over 330%. I tillegg hadde han en avkastning i 2015 og…
Les mer

Her er den beste glidende indikatoren

Her er den beste glidende indikatoren

For å lykkes med trading er det viktig at man bruker de rette indikatorene. Mange tradere benytter seg av en teknisk indikator kalt «glidende gjennomsnitt«. Et glidende gjennomsnitt kan brukes til å få et inntrykk av trenden en aksjekurs befinner seg i. Indikatoren er enkel å bruke, noe som også…
Les mer

Kjøp Ripple (XRP) Slik kommer du i gang!

Kjøp Ripple (XRP) Slik kommer du i gang!

Ideen bak Ripple så dagens lys allerede i 2012, og i dag er Ripple en av de førende kryptovalutaene på markedet. Ripple er imidlertid langt mer enn kun en valuta. Ripple-protokollen er en betegnelse for en teknologisk infrastruktur som skal gjøre det enklere å overføre valuta på tvers av land…
Les mer

Kjøp Ethereum (ether) – slik kommer du i gang

Kjøp Ethereum (ether) – slik kommer du i gang

Ethereum har av mange blitt omtalt som «den neste bitcoin», noe som både kan være riktig og feil. På mange måter er Ethereum et mye mer ambisiøst prosjekt enn Bitcoin. Det er også grunnen til at mange kryptoinvestorer overveier om Ethereum er en bedre investering enn Bitcoin, eller om man…
Les mer

Her er våre fem krypto-raketter

Her er våre fem krypto-raketter

Ofte viser det seg, at de alminnelige aksje-nyttårsrakettene har mye løst krutt, og derfor har vi besluttet å velge årets nyttårsraketter blant kryptovalutaene. Noen av de nye kryptovalutaene, som har fulgt i kjølvannet av Bitcoin, har et reelt rakettpotensiale. Når Bitcoin-feberen har lagt seg, vil det være naturlig at noe…
Les mer