Ny aksjesplitt i Tesla betyr muligheter for tradere

Tesla planlegger en ny aksjesplitt. Forrige gang den amerikanske elbilprodusenten gjorde det samme steg aksjen med 80 % på kun tre uker. Hva skjer denne gang?

Elon Musk og Tesla vil be aksjonærene i selskapet om lov til å gjennomføre en aksjesplitt på 5:1. Det fremgår av en børsmelding fra Tesla. Selskapet vil be om lov til splitten på årets generalforsamling.

En aksjesplitt på 5:1 betyr at dersom du eier én aksje i Tesla i dag, så vil du eie fem aksjer etter at splitten er gjennomført.

Hva det kan bety det for deg som investerer i aksjen, eller for deg som ønsker å ta en posisjon i Tesla, ser vi på lenger nede i artikkelen. Forrige gang kunne i alle fall long-investorer og -tradere juble.

tesla aksjesplitt
Long eller short? Handle tusenvis av CFD-produkter hos Markets.com Klikk her

Positive eller negative effekter

I bunn og grunn endrer ikke en aksjesplitt et selskaps samlede markedsverdi. Av den grunn burde heller ikke aksjekursen endre seg. Til tross for dette er en aksjesplitt i store, solide selskaper ofte et bullish signal for mange investorer. Historien viser nemlig at en aksjesplitt påvirker aksjekursen positivt. Det kan også denne amerikanske undersøkelsen av 1275 aksjesplitt i perioden 1975-1990 bekrefte.

Undersøkelsen sammenlignet selskaper som gjennomførte aksjesplitt med lignende selskaper som ikke gjennomgikk den samme prosessen. Kontrollgruppen bestod av selskaper innenfor samme sektor og med tilnærmet samme størrelse.

Forskjellen var tydelig: Hos selskapene som gjennomførte en aksjesplitt var avkastningen 8 % høyere enn i kontrollgruppen etter ett år. Tre år etter gjennomført aksjesplitt var den samme avkastningen 12 % høyere.

Den samme tendensen er senere bekreftet i en undersøkelse fra Hong Kong. Også Bank of America har sett at S&P 500-selskaper som gjennomfører aksjesplitt, siden 1980, presterer bedre enn indeks på tre, seks og tolvmåneders sikt.

aksjesplitt pizza

Årsaker

Grunnene til den betydelige meravkastningen blant aksjesplittende selskaper er mange, men blant annet nevnes:

  • Annonseringen av en aksjesplitt gjør investorer oppmerksomme på selskapets suksess, da en aksjekurs som regel har steget betydelig før en aksjesplitt blir aktuell. Dette medfører økt etterspørsel og dermed høyere aksjekurs.
  • Selskaper rapporterer ofte om høy inntjening og økt utbytte samtidig med offentliggjørelsen av en aksjesplitt. Slik blir aksjen enda mer fristende for investorer, og dette vil kunne skape en synergi-effekt som kan drive kursen enda høyere.
  • En lavere pris per aksje (som blir realiteten etter en aksjesplitt) tiltrekker mange investorer med mindre porteføljer.
  • Medieomtale i forbindelse med en aksjesplitt påvirker ofte markedet positivt.
Abonner på vår YouTube-kanal og se spennende tradingvideoerKlikk her

Hos nettmegleren Markets.com kan du også handle brøkdeler (ned til 0,1 kontrakt) i noen av de «dyreste» aksjene på markedet, eksempelvis Amazon og Google. Husk at du ikke handler fysiske aksjer hos Markets.com, men derimot aksje-CFD-er. Dette er gearede produkter som gjør at avkastningen kan bli større enn når du investerer i alminnelige aksjer. Vær oppmerksom på at risikoen for større tap også stiger.

Videoen nedenfor viser hvordan du kan ta både long- og short-posisjoner i aksjer hos Markets.com.

Hva med Tesla?

Det er ikke altfor lenge siden Tesla gjennomførte en 5:1-aksjesplitt. Faktisk skal vi ikke lenger tilbake i tid enn til starten av august 2020. Den gang steg Tesla-aksjen med 80 % i de tre ukene fra aksjesplitten ble offentliggjort til den ble effektuert i slutten av august.

Også denne gang var den umiddelbare reaksjonen på meldingen om en mulig aksjesplitt positiv. Samme dag som børsmeldingen kom ut steg Tesla med over 8 %. Med en aksjekurs på, i skrivende stund, ca. 1100 dollar vil en Tesla-aksje etter den nye aksjesplitten koste i overkant av 200 dollar.

På slike prisnivåer kan Tesla-aksjen være en kandidat til å bli inkludert i den prisvektede Dow Jones-indeksen. Dette vil i så fall kunne gi aksjen ytterligere medvind. Så selv om det ikke har skjedd fundamentale endringer i Elon Musks selskap, kan den positive stemningen og historikken forbundet med en aksjesplitt bety at Tesla vil ri på en ny, kraftig børsbølge.

Long eller short? Handle tusenvis av CFD-produkter hos Markets.com Klikk her

Hvis du handler Tesla-aksjer bør du være oppmerksom på at aksjen er mer volatil enn det generelle markedet. Er du derimot glad i volatilitet og store bevegelser kan du handle Tesla som aksje-CFD hos Markets.com. Her vil en investering i Tesla være gearet fem ganger, hvilket betyr at både tap og gevinst kan bli større enn en tilsvarende investering med alminnelige aksjer.

PS. I løpet av sommeren vil også de store, amerikanske teknologi-mastodontene Google og Amazon gjennomføre aksjesplitt.

Del denne artikel

Kommentarer

  • Relatert
  • Seneste
  • Populære