Fem ting å holde øye med i jakten på markedsbunnen

Utgitt: 12. mai 2022

Smertefulle kursfall har vært en gjenganger på aksjemarkedene i de seneste månedene. For investorer kan det være en prøvelse bare å kikke på de blødende porteføljene. Ytterligere investeringer virker fjernt for mange, men når kan du egentlig begynne å kjøpe de sønderbombede aksjemarkedene igjen?

Mange av de største indeksene globalt har falt opptil 30 %. Sitter du på enkeltaksjer kan tallene være mye styggere. Noen av markedets mest populære vekstaksjer har blitt pulverisert. Blant de groveste eksemplene er amerikanske Peleton og Zoom, som har falt henholdsvis 92 og 85 % fra sine topper.

I løpet av høsten 2020 var Zoom mer verdt enn oljegiganten Exxon Mobil. I dag er oljeselskapet verdt 14 ganger mer enn videokonferanseutbyderen.

Er bunnen nådd eller har investorenes siste støtter forsvunnet?

Korreksjoner, som den vi står midt i nå, vil ta slutt på et eller annet tidspunkt. Mange omtaler den avsluttende fasen i nedturer for kapitulasjon, og dette er tidspunkter hvor det historisk har vært gunstig å hamstre aksjer. Men hvordan kan du vite når markedskapitulasjonen er et faktum?

MarketWatch.com har snakket med flere aksjestrateger, og det er ikke gledelige nyheter for deg som håper bunnen er nådd. Alle mener at aksjene fortsatt befinner seg på rutsjebanen, og at det stadig er nedside som ikke er tatt ut.

Samtidig peker strategene på fem sentrale ting å holde øye med hvis du vil prøve deg på bunnfiske:

  • Fryktindeksen
  • Fallende margingjeld
  • Investorsentimentet
  • Aksjefall
  • Salgs- vs. kjøpsopsjoner
Long eller short? Handle tusenvis av CFD-produkter hos Markets.com Klikk her

Fryktindeksen

Volatilitetsindeksen (VIX), eller «fryktindeksen» som den populært kalles, blir ofte brukt som mål på hvor stor frykten er i markedet. Jo høyere indeksnivå, jo mer frykt.

VIX-indeksen handles i skrivende stund på nivåer mellom 30 og 35, men for sjefsanalytiker hos Crossmark Global Investments, Bob Doll, er nivået for lavt til å indikere kapitulasjon.

– Nivået må mye tettere på 40 før vi kan anta at aksjemarkedet nærmer seg en bunn, forteller Doll.

Fallende margingjeld

Når investorer handler for stadig færre lånte penger, kan dette tyde på at markedet er ved å nå en bunn.

Hos analyseselskapet SentimenTrader sitter Jason Goepfert, og han mener at et stort fall i margingjelden hos meglere er et tegn på kapitulasjon.

Goepfert hevder at dette fallet må være mint 10 % på årsbasis. Inntil videre er fallet på kun 3 %, altså et godt stykke unna Goepferts kapitulasjonsmål.

Få backtestede tradingsignaler på mobilen – GRATISKLIKK HER

Investorsentimentet

Det er viktig å skille mellom meningsmålinger og hva som faktisk skjer i markedet. Sentimentet blant markedsaktørene er voldsomt negativt, men hvis vi ser på hva investorene faktisk gjør med pengene, så er virkeligheten en annen.

Ifølge Bank of America har investorer plassert 1,5 billioner dollar i fond og ETF-er siden starten av 2021. Inntil videre har de ikke trukket ut mer enn 35 milliarder dollar.

– Disse tallene tyder ikke på at vi har noen kapitulasjon, sier Michael Hartnett, sjef for Bank of Americas investeringsstrategi.

Aksjefall

Larry McDonald i Bear Traps Report bruker antallet aksjer som opplever kraftige kursfall som et mål på når markedet når bunnen. Dersom tilstrekkelig mange av aksjene på New York Stock Exchange (NYSE) faller under deres 200-dagers glidende gjennomsnitt, mener McDonald at dette kan signalisere en bunn.

Helt konkret så mener McDonald at markedet kapitulerer hvis færre enn 20 % av NYSE-aksjene handles over sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt.

– Vi mener nivået nå er lavt nok til å tro sterkt på en rekyl. Vi ser for oss 20-30 % oppside nå, forklarer McDonald.

Som investor er det imidlertid ingen grunn til å glede deg for tidlig. McDonald poengterer at et slikt rally trolig vil være midlertidig. Samtidig frykter han at vi står foran et langvarig bear market.

– Nedturen kommer til å pågå i et år eller to. Investorer har tapt mye, og de prøver nå å få så mye av pengene som mulig tilbake. Det er derfor sannsynlig at de kommer til å selge ved midlertidige styrkelser i markedet, sier McDonald.

Long eller short? Handle tusenvis av CFD-produkter hos Markets.com Klikk her

Salgs- vs. kjøpsopsjoner

Salgsopsjoner (put options) er noe som erfarne investorer kjøper i bear markets. Kjøpsopsjoner (call options), derimot, handles i troen på at aksjer står foran stigninger.

Forholdet mellom salgs- og kjøpsopsjoner («put/call ratio») kan derfor brukes til å si noe om hvor nervøse investorene er. Jo høyere forhold, jo større frykt i markedet.

Ifølge sjefsstrateg i Leuthold Group, Doug Ramsey, har markedet siden 2014 bunnet ut når forholdet når 0,85. I skrivende stund er tallet på ca. 0,75.

– Aksjemarkedet har allerede tatt stor skade, men smertepåføringen er ikke over enda. Investorene er nervøse uten å ha gått i panikik, og derfor tror jeg ikke at bunnen er nært forestående, forklarer Ramsey.

Du kan følge put/call ratio daglig via denne lenken. Bemerk at Doug Ramsey baserer sine tall på et tredagers gjennomsnitt.

Del denne artikel