Analytiker etter Equinors kapitalmarkedsdag: – Skuffende fornybarsatsing

Av Utgitt: 17. juni 2021

Energigiganten Equinor la frem nye olje-, gass- og fornybarplaner på selskapets kapitalmarkedsdag denne uken. Vår analytiker har sett nærmere på tallene uten å bli altfor imponert. Heller ikke markedet virker å reagere positivt på planene.

Mye av fokuset under Equinors kapitalmarkedsdag gikk på hvordan selskapet arbeider for å bli grønnere. I etterkant var det selskapets forventninger om lavere avkastning på havvindprosjektene som stjal overskriftene. De grønnere planene fikk en lunken mottakelse i markedet, og aksjen endte ned 2,5 % for dagen.

Johan Sverdrup kommer fortsatt til å være ett av stedene hvor Equinor får mest for pengene. Foto: Equinor.com

Mine take aways er først og fremst at jeg er skuffet over at Equinor ikke har enda høyere ambisjoner innen fornybar energi. Omvendt er jeg imponert over oljedivisjonene til selskapet og hvordan de med kloke grep har fått ned kostnadene.

Akselerere investeringen din? Se sertifikater fra en av Norges ledende utstedere Klikk her

200 milliarder i fornybart, men lavere avkastning

Equinor opplyser at de i perioden 2021-2026 skal investere (brutto) 23 milliarder dollar i fornybar energi, nesten 200 milliarder kroner. Samtidig reduserer selskapet forventet avkastning på fornybarprosjekter fra 8-12 % til 6-10 % (nominelt).

Dette er en «big deal», men samtidig ikke helt uventet. Selv om potensialet innen havvind er enormt begynner det å komme mange aktører på banen nå. Det presser marginene.

Selskapet trekker videre frem at risikoen innen havvind ikke kan sammenlignes med olje- og gassvirksomhet, og at det derfor er naturlig med en større grad av prosjektfinansiering. Mange potensielle partnere setter pris på gjeldsfinansiering da det øker avkastningen på egenkapitalen.

Equinor mener prosjektfinansiering og nedsalg i prosjekter vil kunne gi en avkastning på (prosjektenes) egenkapital på 12-16 %. Dette høres kanskje pent ut, men likevel er det 6-10 % man må ta utgangspunkt i når man sammenligner avkastningen mellom Equinors divisjoner. Eksempelvis ligger forventet avkastning på nye prosjekter i Equinors internasjonale divisjon på over 20 %, og i Norge ligger den muligens enda høyere. Det er dette som er Equinors store hodepine – de får så mye bedre betalt ved å investere i olje og gass.

Equinor skal satse enda mer på fornybart i årene som kommer. Foto: Eskil Eriksen

Så hva er problemstillingen? Bør ikke selskapet alltid søke de investeringsmulighetene som gir høyest avkastning?

Jeg vil si nei. Den slutningen blir for enkel.

Selv om vi kun ser på dette finansielt, så skal selskapet maksimere aksjonærverdiene. Det skjer i hovedsak ved at investorer ønsker å eie aksjer i selskapet og at aksjekursen dermed stiger. Stadig flere begynner å bli skeptiske til å investere i oljeselskaper, og dette er mye av grunnen til at Equinors P/E er 14x mens Ørsteds er 35x.

Og jeg tror ikke dette bildet kommer til å endre seg med det første.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe – Norske daytradere.Klikk her

Skuffende grønne ambisjoner…

Jeg frykter altså at Equinor er litt blendet av de gode avkastningsmulighetene innen olje og gass. Mine nøkkelobservasjoner:

Netto karbonintensitet (Scope 1-3)

Selskapet sikter mot 20 % reduksjon i 2030, 40 % reduksjon i 2035 og i 2050 ønsker selskapet å være karbonnøytralt. Karbonnøytralitet i 2050 høres fint ut, men dette er veldig langt frem. Jeg synes spesielt en reduksjon på bare 20% i 2030 er skuffende, og ironisk nok er dette samme målsetning som Shell hadde da dette oljeselskapet nylig tapte i retten i Haag.

Du kan lese mer om hvilke utfordringer jeg synes Shell og andre oljegiganter har i årene som kommer her.

Fornybarinvesteringer

23 milliarder dollar i fornybarsatsing i perioden 2021-2026 er ekstremt mye penger. Likevel er jeg litt skuffet, for vi må nemlig huske at:

  • Dette er bruttoinvesteringer og en stor del vil være fremmedkapital. Equinors innskutte egenkapital vil sannsynligvis kun være halvparten
  • Til sammenligning med eksempelvis Ørsted så er 23 milliarder dollar puslete. Ørsted skal investere 57 milliarder dollar innen utgangen av 2027, dette til tross for at Equinor har mye sterkere kontantstrømmer fra driften.
  • Og siden vi er inne på det: Equinor vil ha frie kontantstrømmer fra olje og gass på 45 milliarder dollar over samme periode
  • Til slutt, og kanskje dette er litt ufint, er 23 milliarder dollar tross alt ikke mer enn Equinor har tapt i USA….

Men det er vel noe som ikke stemmer? Aksjen ble straffet for høye investeringer i fornybar energi, og så sier jeg at jeg hadde håpet Equinor skulle ha investert enda mer i fornybart? Henger det sammen?

Fra et miljøperspektiv ønsker jeg selvfølgelig investeringer i fornybar energi fremfor olje og gass. Alle gjør jo det. Men hvis vi ser bort fra det, så er Equinor faktisk et oljeselskap som fra et verdsettingsperspektiv har fått igjen for sine investeringer i fornybar energi. Equinor er et av få oljeselskaper som ikke er billig, og konklusjonen jeg trekker fra det er at markedet verdsetter fornybardivisjonen til Equinor.

Equinors er også innforstått med at fossile energikilder er på vei ut.

Andre europeiske oljeselskaper er under press for å «synliggjøre verdier», gjerne ved strategiske grep som spin offs. Men Equinor er ikke i denne situasjonen, og nettopp derfor har selskapet faktisk råd til å satse ende hardere på fornybar energi.

…men et knakende godt oljeselskap

Det føles litt merkelig å kritisere Equinor for at de ikke satser nok på fornybar energi, for deretter å rose selskapets olje- og gassvirksomhet. Men la gå:

Det heter seg at Equinor er dyktige til å dra nytte av kriser. Man kan kjøpe rimelig og ikke minst får man sterke forhandlingskort ovenfor underleverandører. Men de siste årene har Equinor gjort mer:

  • Selskapet fokuserer i større grad på det de er gode på, og er i dag i utgangspunktet kun operatør offshore.
  • Internasjonalt prioriterer selskapet kun markedene hvor dets kjernekompetanser kommer til sin rett, og hvor det har tilgang til store ressurser med lave kostnader. Resultatet er at selskapet i dag bare har produksjon i 15 land, en halvering fra 2017.
  • Equinor jobber mer målrettet for å dra nytte av eksisterende felt og infrastruktur.

Punktene over gjør at Equinor har blitt et svært lønnsomt oljeselskap, og det fortjener de ros for. Som nevnt ser selskapet for seg en internrente på over 20 % på nye prosjekter internasjonalt, og divisjonen har en cash-flow break-even på bare 30 dollar per fat i inneværende år (ekskludert leting).

Kostnadene i Norge er enda lavere, og her oppgis produksjonskostnaden å være kun fem dollar per fat. Dette er ekstremt bra til å være en offshore-produsent, og tall Equinor bare kunne drømme om for 5-10 år siden.

Bør man eie aksjen?

Som jeg har vært inne på er aksjen relativt fair priset. Man gjør ikke så mye feil ved å kjøpe Equinor, men det er mer oppside i andre oljeaksjer.

Akselerere investeringen din? Se sertifikater fra en av Norges ledende utstedere Klikk her

Flere av de største meglerhusene som dekker Equinor hoppet heller i taket over Equinors nye og grønnere planer.

Selskaper som BP, Shell og TotalEnergies arbeider alle hardt med å omstille seg til en karbonnøytral fremtid. Av disse er franske TotalEnergies spesielt interessant grunnet solide kontantstrømmer og bra utbytte. Selskapet har også en meget bra fornybarportefølje.

Du kan handle aksjer i alle de store oljeselskapene hos nettmegleren Markets. Både som CFD-kontrakter på meglerens trading-plattform, MarketsX, eller som alminnelige aksjer på investeringsplattformen MarketsI.

Del denne artikel