03 februar 2022

Strammere marked og OPEC-problemer løfter oljeprisen videre

Strammere marked og OPEC-problemer løfter oljeprisen videre

Oljeprisen har steget over tolv prosent siden årsskiftet. Vår analytiker tror fortsatt stigning er uunngåelig, og han peker først og fremst på to avgjørende årsaker. Under OPEC+ sitt månedlige møte i denne uken ble som ventet produksjonskvoten økt med 400 000 fat om dagen. Kvoteøkningen vil imidlertid ikke være nok…
Les mer