0 kommentarer 31 July 2020 STRATEGIER Teknisk analyse

Trendfollow

Mange tradere bruker uttrykket «The trend is your friend», og det er det mye sannhet i. Nybegynnere innenfor trading drømmer ofte om å «fange vendingene», og dermed få den fulle avkastningen ved å kjøpe nøyaktig på det laveste punktet, og selge med maksimal profitt. Ønsker du suksess som trader, skal du derimot glemme denne drømmen med en gang. Å oppnå maksimal profitt i en prissyklus er nesten umulig. I stedet kan man med større suksess prøve å lokalisere en trend, og deretter ri på bølgen. For å lokalisere en trend og en mulig inngang kan du bruke følgende strategi. Denne har vi kalt «Trendfollow strategien».

Har du lyst til å investere i bitcoins og annen kryptovaluta? Hos eToro kan du spekulere i prisutviklingen på Bitcoins, Ethereum, Litecoins m.m. Klikk her.

A. For å være sikker på at du er i et trending market kan du legge inn tre forskjellige glidende gjennomsnitt i grafen. Som daytrader kan du for eksempel bruke en 5-minuttersgraf. EMA ́er skal ha tre forskjellige hastigheter: 10, 20 og 50. Når du ser at de tre EMA ́er ligger på rekke i forhold til hverandre vet du at du er i et trending market. Som ekstra sikkerhet kan 5-minuttersgrafen suppleres med en 15- eller 30-minuttersgraf, og på samme måte legge inn de tre EMA ́er over charten. Hvis denne lengre tidshorisonten viser den samme trenden, er det godt driv i trenden. Se figur 1.

De tre glidende gjennomsnitt er satt inn med tre forskjellige farger
Figur 1. De tre glidende gjennomsnitt er satt inn med tre forskjellige farger

B. For å avgjøre momentum i en trend– altså hvor kraftig trenden er –kan man benytte seg av indikatorene RSI og MACD. Momentum er et uttrykk for kjøpspresset i en uptrend, og salgspresset i en downtrend. For å være sikker på at vi har en solid trend ønsker vi at nye «highs» på prisgrafen også viser seg i nye «highs» på RSI og MACD. Hvis punkt A og B ovenfor er oppfylt kan du dermed være rimelig sikker på at du er i en uptrend. Det som nå gjenstår er å finne en god entry i markedet. Legg merke til hvordan et marked, selv om det er trendende, allikevel justeres underveis med små tilbakefall. Det er traderens oppgave å kjøpe disse tilbakegangene, slik at man får best mulig pris. Typisk venter man på at prisen beveger seg ned mellom det hurtige og mellomhurtige glidendegjennomsnitt.

 

Figur 2. Legg merke til de små trigger-candles (sirkel).
Figur 2. Legg merke til de små trigger-candles (sirkel).

Når du ser dette tilbakefallet bør du vente på et lite «trigger-candle». Det vil si et candle som bekrefter at markedet bremser opp, og nå venter på å ta en beslutning om igjen å gå i retning av trenden. Din nøyaktige entry skjer da når den neste candle passerer den lille triggercandelen i retning av trenden.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske Tradere. Trykk her.
figur 3. Markedet uten trend
figur 3. Markedet uten trend
Ordbok for tradere

Ordbok for tradere

Både som ny daytrader og deg som er mer erfaren på markedene, dukker det stadig opp ord og uttrykk man ikke har sett tidlige eller som trenger en opfriskning. Derfor har vi på daytrader.no satt sammen en ordbok med de ord og uttrykk man kan komme borti og er greie…
Les mer

Fading the double zeros

Fading the double zeros

Denne strategien er utformet av den amerikanske forextraderen Kathy Lien. Teknikken går ut på å finne områder i et valutakryss, hvor kursen nærmer seg «double zeros». Dette kan for eksempel være 0,7200 i NZDUSD eller 1,1200 i EURUSD. Tanken er at disse områdene utgjør en naturlig støtte, eller motstand, for tusenvis…
Les mer

RSI - Relative Strength Index

RSI - Relative Strength Index

Relative Strenght Index, eller RSI, er en momentumindikator som sammenligner størrelsen av de siste gevinster, med de største tapene i en periode. RSI brukes som regel til å vurdere om et marked er overkjøpt eller oversolgt. På en dagsgraf regner man ut RSI på følgende måte: RSI = 100 –…
Les mer

MACD-indikatoren

MACD-indikatoren

MACD-indikatoren er en av de mest brukte indikatorene i forhold til å forstå markedsutviklingen. MACD er en forkortelse for Moving Average Convergence Divergence, og indikatoren tar utgangspunkt i glidende gjennomsnitt og deres innbyrdes forhold. Indikatoren forteller noe om hva slags momentum det er i instrumentet. MACD baserer seg på tre…
Les mer

Trendkanaler

Trendkanaler

Trendkanaler er et godt redskap for å forstå hvor markedet er på vei. Man kan ofte se at markedet følger disse kanalene, og det gir mulighet til å bedre sette markeder, som ofte er uoverskuelige, inn i en forståelig ramme. En oppadgående trend er definert ved at grafen viser høyere…
Les mer

En enkel trading strategi som virker

En enkel trading strategi som virker

Som aktiv trader er man alltid på utkikk etter en strategi som virker. Imidlertid ender man ofte opp med en trading skjerm full av utallige streker og avanserte indikasjoner. Men i virkeligheten behøver det ikke å være så avansert. Joe Marwood, som er aktiv trader, blogger og analytiker har gjennomført…
Les mer

150% avkastning på å spotte trender

150% avkastning på å spotte trender

De fleste langsiktige investorer er fornøyd hvis de slår markedet med bare et par prosent. Det er imidlertid ikke nok for danskeren Jeppe Kirk Bonde. Jeppe er privat investor og jobber til daglig med blant annet valuation for amerikanske Hacket Group i London. I 2017 oppnådde han en avkastning på…
Les mer

Her er den beste glidende indikatoren

Her er den beste glidende indikatoren

For å lykkes med trading er det viktig at man bruker de rette indikatorene. Mange tradere benytter seg av en teknisk indikator kalt «glidende gjennomsnitt«. Et glidende gjennomsnitt kan brukes til å få et inntrykk av trenden en aksjekurs befinner seg i. Indikatoren er enkel å bruke, noe som også…
Les mer

Kicker Signals

Kicker Signals

Kicker-signalet er et kraftig signal som finnes i både bearish og bullish utgave. Signalet består av to candles. Det første candlet, som skal være forholdsvis langt, åpner og beveger seg i samme retning som trenden i markedet. Candle nummer to skal være ca. like langt, åpne på samme sted som…
Les mer

Inverted Hammer

Inverted Hammer

  Inverted Hammer-signalet består av, i likhet med Shooting Star, av et enkelt candle. Som navnet antyder ligger Inverted Hammer omvendt i formasjonen, sammenlignet med Hammer-signalet. Både Hammer og Inverted Hammer er bullish veningsmønstre, og Shooting Star er det omvendte signalet og indikerer en bearish vending. Signalet er lett gjenkjennelig…
Les mer