cable

Handel i pund-dollar (GBPUSD)

Handel i pund-dollar (GBPUSD)

Pund mot dollar er et av verdens mest handlede valutakryss. Du kan spekulere i valutakrysset døgnet rundt, bortsett fra i helgene. USDGBP kalles også ”The Cable”. Betegnelsen er en form for slang som oppstod på midten av 1900-tallet, men brukes fortsatt av forex-tradere. Navnet oppstod som en følge av at…
Les mer

Pivotstrategi

Pivotstrategi

Pivotstrategien henvender seg i større grad til daytradere består i korthet av et glidende gjennomsnitt samt syv såkalte pivotlinjer. Handelen initieres når en bestemt pivotlinje brytes og avsluttes når prisen krysser det glidende gjennomsnittet. Pivotlinjene utgjør viktige prisnivå i de fleste valutakurser. Til tross for dette er det relativt få…
Les mer