1929

Årsaker til børskrakket i 1929: Hva skjedde og hvorfor gikk det galt

Årsaker til børskrakket i 1929: Hva skjedde og hvorfor gikk det galt

Våren 1929 hersker det en nesten euforisk stemning i USA. Arbeidsløsheten er lav, og den nyinnsatte presidenten, Herbert Hoover, er full av optimisme. I sin første tale beskriver han det amerikanske folket som en «ny sivilisasjon beundret av hele verden». Noen måneder senere går det galt. I sentrum for optimismen…
Les mer