Trading på Wall Street: S&P 500, Dow Jones eller NASDAQ?

Utgitt: 30. juni 2022

Første halvdel av børsåret 2022 er slutt. Fellesnevneren for investorer har vært portefølje-blodbad og knelende aksjeindekser. Se hvor historiske data mener du bør plassere pengene dine i resten av 2022. Og hvor du bør la være.

S&P 500 er på vei mot sitt verste børshalvår på 52 år. Den ledende indeksen, som består av USAs aller største aksjeselskaper, har slanket bort ca. 20 % av verdien siden første handelsdag i 2022. Voldsomme fall som ikke er sett siden 1970. Og indeksen har til og med hentet seg inn et par prosent de seneste ukene.

Bjørnen har overtaket på børsen i 2022.

Enda styggere ser det ut for NASDAQ. Den amerikanske teknologiindeksen har falt ca. 30 % siden årets start. Og, som i S&P, vi skal bare noen uker tilbake for å se enda rødere tall.

Faktisk har NASDAQ kun to ganger tidligere falt mer enn 20 % i løpet av første børshalvår – i 1973 og 2008.

Long eller short? Handle tusenvis av CFD-produkter hos Markets.com Klikk her

Sammenlignet med sine to indeksbrødre har mer industritunge Dow Jones «kun» falt ca. 15 % siden starten av januar. Det er første gang siden finanskriseåret i 2008 at indeksen faller mer enn 10 %. Dog er det ikke like uvanlig at Dow Jones faller betydelig i vinter-, vår og de tidlige sommermånedene. Det har skjedd 15 ganger at Dow Jones er ned mer enn 10 % (år til dato) når kalenderen heter 30. juni.

Hvor kommer avkastningen?

Selv om røde tall, kursfall og investorer som rømmer markedene kan være nedslående, er det trøst å finne hvis vi dykker ned i dataene. I alle fall hvis du investerer på mellomlangsikt og er villig til å løpe risiko.

En oversikt fra Marketwatch har sett på de tre ledende amerikanske indeksene, og de levner ingen tvil om hvor det historisk har vært smartest å investere etter lignende børsuro.

S&P 500

S&P 500 har ved fem tidligere anledninger falt mer enn 15 % i årets seks første måneder. Og selv om datamengden ikke er enorm, er tallenes tale tydelig. Ikke ved én eneste anledning har indeksen, etter et så dårlig første halvår, gitt negativ avkastning i perioden juli-desember.

Kilde: Dow Jones Market Data

Som tabellen ovenfor viser, så er det lenge siden S&P-fallet i første halvår har vært så dypt som i 2022. Derfor bør tradere og investorer gjøre opp med seg selv om de tror historien gjentar seg eller om markedsomstendighetene i 2022 er radikalt forandret og devaluerer verdien av gamle data.

PS. Bjørnemarkeder etterfulgt av en resesjon har, i gjennomsnitt, vart i 20 måneder og falt 37,8 %. Et bear market utenfor resesjonstider har kun vart ca. seks måneder i snitt og falt 28,9 %.

Så er spørsmålet: Kommer det, eller befinner vi oss allerede i, en resesjon?

Få backtestede tradingsignaler på mobilen – GRATISKLIKK HER

NASDAQ

De historiske tallene for S&P 500 forteller at investorer kan forvente god positiv avkastning i resten av 2022. Like overbevisende er ikke tallene for NASDAQ, selv om datamengden for teknologiindeksen er enda mindre.

Kun to ganger tidligere – i 1973 og 2002 – har indeksen falt mer enn 20 % i første børshalvår. Ved begge tilfeller har årets seks siste måneder vært (nesten) like harde for investorene, med en ytterligere negativ avkastning på snaue ni prosent.

Dow Jones

Også Dow Jones er i ferd med å legge et forferdelig halvår bak seg. Et fall på ca. 15 % gjør første halvdel av 2022 til det verste siden 2008.

For investorer og tradere som liker å treffe beslutninger på bakgrunn av historiske data, er DJIA-vannet noe mer mudret enn hva tilfellene er for S&P 500 og NASDAQ..

Kilde: Dow Jones Market Data

I to av tre tilfeller, hvor indeksen har falt mer enn 15 % i første halvår, har investorer sett positiv avkastning på pengene fra 1. juli til 31. desember.

Long eller short? Handle tusenvis av CFD-produkter hos Markets.com Klikk her

Her er det imidlertid verdt å legge merke til at ni av femten tilfeller stammer fra perioden før andre verdenskrig. Kun én gang de siste 38 årene har Dow Jones vært ned mer enn 15 % for året når kalenderen skifter fra juni til juli. Det var i 2008, og noen husker med sikkerhet at siste halvdel av det året også hadde markeds-ruskevær å by på.

Blant annet gikk den amerikanske investeringsbanken Lehman Brothers konkurs i september 2008. Markedstumultene betydde også at Dow Jones-indeksen ble sendt ytterligere ned, og investorene tapte ytterligere 22,68 % i siste halvdel av 2008.

Hvordan vil du angripe årets seks siste børs-måneder? Og tror du historiske data, under de rådende makroøkonomiske forholdene, kan brukes som en rettesnor for 2022?

Hos nettmegleren Markets.com kan du spekulere i både stigende og fallende kurser i S&P 500, NASDAQ og Dow Jones.

Del denne artikel