Fryktindeksen – Slik trader du i VIX

Investor-ikonet Baron Rothschild sa en gang «kjøp når blodet renner i gatene». Men hvordan kan du som investor vite når panikken brer seg på markedene? Én måte er ved hjelp av volatilitetsindeksen, eller VIX.

Denne artikkelen ser nærmere på hva VIX, eller volatilitetsindeksen er. Vi viser også en strategi til hvordan du kan bruke indeksen til å identifisere bunnen i aksjemarkedet.

Tommelfingerregelen heter at VIX stiger når aksjemarkedet synker. Derfor er det mange som omtaler VIX som «fryktindeksen». Grafen ovenfor viser utviklingen i VIX fra 2008-2022. Legg merke til de store toppene i 2008 og 2020.

Ved begge anledningene krakket aksjemarkedet.

Long eller short? Handle tusenvis av CFD-produkter hos Markets.com Klikk her

Hva er VIX?

VIX er ticker-symbolet til Chicago Board Options Exchange’s CBOE Volatility Index, men er også det hverdagslige navnet til indeksen. VIX er en populær måte å måle aksjemarkedets forventede volatilitet med utgangspunkt i S&P 500-indeksens opsjoner.

Dersom indeksen stiger, så betyr det at etterspørselen etter salgsopsjoner øker og derfor blir dyrere. Når indeksen faller er det lavere etterspørsel etter de samme opsjonene, og prisene svarer derfor som regel med å falle. Under stabil og langvarig oppgang på aksjemarkedet er volatiliteten som regel lav (lave VIX-nivåer), men når aksjemarkedet faller kan det oppstå panikk, noe som for volatiliteten – og VIX-nivåene – til å stige.

Hvordan fungerer VIX?

VIX vises i prosentpoeng, og litt forenklet kan vi si at den viser forventet endring i S&P 500-indeksen de neste 30 dagene.

Eksempel: Hvis VIX står i 15, så representerer dette en forventet endring på 15 % (årlig). Det gir en endring på 1,25 % (opp eller ned) i S&P 500 i den kommende 30-dagersperioden.

Formelen til å beregne VIX ser slik ut:

I formelen ovenfor er T = antall gjennomsnittlige dager i en måned (30 dager), r = risikofri kurs, F = 30-dagers terminpris på S&P 500, P(K) og C(K) = prisene for puts og calls hvor K = 30 dagers løpetid.

Synes du også det virker komplisert? Du er ikke den eneste, men heldigvis behøver du ikke å forstå beregningene som danner grunnlaget for VIX for å kunne handle indeksen.

Hvordan trader jeg med VIX?

Den enkleste måten å eksponeres mot VIX er gjennom en ETF (børshandlet fond). Slik kan du enten spekulere i VIX-utviklingen eller bruke investeringen som en form for hedge i volatile tider.

Husk imidlertid at VIX-ETF-er pleier å synke over tid som et resultat av terminkurvene til VIX. Ved terminenes forfall har ETF-ene mindre penger å plassere i den påfølgende terminkontrakten. I løpet av lengre perioder vil denne prosessen gjenta seg, og på lang sikt ender de fleste VIX-ETF-er med å tape penger.

Du kan for eksempel se nærmere på et eksempel i ProShares Trust Ultra Short term Futures ETF:

Grafen viser kursutviklingen fra sommeren 2017 til sommeren 2022.

VIX kan identifisere bunner i markedet

Mange bruker i stedet for VIX som et verktøy til å forstå hvordan S&P 500, og det øvrige aksjemarkedet, kommer til å utvikle seg.

Når frykten og panikken kommer buldrende inn over Wall Street, kan dette være et tegn på at børsen nærmer seg en bunn. I slike tilfeller kan VIX være en teknisk sentiment-indikator som hjelper deg med å identifisere en markedsbunn. Av den grunn kan det være fornuft i å si at VIX er omvendt korrelert med S&P 500.

Se eksempelet fra koronakrakket under. VIX er representert i den øverste grafen, mens S&P 500 er den nederste. Legg merke til at toppen i VIX og bunnen i S&P 500 inntreffer nesten samtidig.

«When VIX is high, it is time to buy»

Ordtaket ovenfor er en gjenganger blant erfarne investorer, men er det noe i det?

Svar: Delvis.

VIX har nemlig bestemte nivåer som indeksen pleier å toppe omkring. Hvis vi ser på månedsgrafen kan vi se at VIX har snudd ved 50-nivået ved flere anledninger de siste årene. Disse toppene sammenfaller ofte med bunner i S&P 500 (oransje graf i bunn):

Når det oppstår et større fall i markedet kan det, ut fra historisk informasjon i grafen ovenfor, være et bra kjøpstidspunkt når VIX nærmer deg 50. Trenger du ytterligere bekreftelse kan du bruke en candlestick-graf på S&P 500 og lete etter et vendingsmønster, som en dobbeltbunn, omvendt skulder-hode-skulder-formasjon etc.

Det finnes selvsagt ingen garantier for at VIX snur ned igjen rundt 50-nivået når aksjemarkedet befinner seg i fritt fall. Noen ganger når ikke indeksen opp til 50, mens andre ganger stiger VIX mye høyere. Det skjedde for eksempel både i 2008 og 2008 da indeksen nådde henholdsvis 90 og 50 (se ovenfor).

Velkjent strategi

En annen fremgangsmåte kan være å dele kjøpene opp i flere deler, såkalt dollar cost averaging. La oss anta at du har 150 000 kroner som du vil handle for hvis det kommer et større markedsfall (dem har det jo vært noen av i 2022). Da kan du handle på følgende måte:

  • Kjøp for 50 000 kroner når VIX når 30
  • Kjøp for 50 000 kroner når VIX når 50
  • Kjøp for 50 000 kroner når VIX når 80

Fordelen med ovenstående strategi er at du kjøper på nivåer hvor VIX, og dermed det generelle aksjemarkedet, har tendert til å snu tidligere. Som med all annen form for investering, så er det også risiko forbundet med denne. Én kunne for eksempel være at markedet snur før et av nivåene nås og at du derfor går glipp av avkastning. Av den grunn er det viktig at du har en plan som passer til din risikoprofil og personlighet.

Dolla cost averaging er også én av metodene du kan bruke hvis du prøver å gripe «fallende kniver» i aksjemarkedet. Se mer i videoen nedenfor.

Hvordan trade VIX?

Du kan naturligvis også drive kortsiktig spekulasjon i VIX, for eksempel ved å identifisere de nevnte støtte- og motstandsnivåene og handle mellom disse. På grafen nedenfor ser du at kursen flere ganger i løpet av 2021 bunnet ut rundt 16 (grå boks). Du kunne derfor med hell kjøpt indeksen på disse nivåene, for så å ha solgt hver gang nivået nådde 20-25, som flere ganger fungerte som sterkt motstandsområde.

VIX-utviklingen vist på handelsplattformen til Markets.com.

Med fasit i hånd ser jo dette veldig enkelt ut, men i praksis er det langt mer utfordrende å trade VIX. Det er derfor viktig at du studerer og analyserer grafer i volatilitetsindeksen og tester strategiene dine for små beløp (eventuelt en demokonto) først. Hos nettmegleren Markets.com åpner du en demokonto hvor du kan handle for fiktive penger på et par øyeblikk.

Vær oppmerksom på at VIX, særlig i volatile tider, kan oppføre seg som et villdyr. Hvis du trader VIX er det derfor viktigere enn noen gang at du implementerer en ansvarsfull risikostyring og benytter stop loss.

Hvis du vil lære mer om risikostyring og bli inspirert av flere effektive trading-strategier, så anbefaler vi vårt gratis e-kurs, Kickstart din daytrading.

Les mer og meld deg på her.

Del denne artikel
Tags:

Kommentarer

  • Relatert
  • Seneste
  • Populære
Ingen relaterte innlegg