Børs døgnet rundt – Slik kan du handle i kveldstimene

Utgitt: 28. september 2020

Trading har blitt en hobby for mange nordmenn, og interessen for handel med aksjer og andre verdipapirer er stigende. Med begrensede åpningstider på de alminnelige børsene kan det imidlertid være vanskelig å kombinere interessen sin med, for eksempel, en fulltidsstilling. Markedene i vår tidssone er nemlig mest interessante å handle innenfor normale åpningstider.

Av den grunn har mobil-trading blitt mer vanlig, men mange velger også å ha et ekstra vindu i nettleseren på jobb-PC-en åpent, slik at de med jevne mellomrom kan skule til hvordan markedene utvikler seg. Om denne metoden egner seg til deg som vil gjøre suksessfulle handler er imidlertid usikkert, du bør i alle fall ikke ha en for komplisert strategi om du ønsker å lykkes.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplattformen Markets Klikk her

Er det egentlig mulig å trade aktivt, samtidig som du passer både jobb og familie? I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan du kan ta hånd om alle de ulike interessene og presenterer deg for markeder som det er verdt å handle utenfor normal arbeidstid.

Hvis du leter etter et spennende marked som egner seg til daytrading om kvelden, bør du ha følgende parametre i bakhodet:

 • Åpningstider
 • Volatilitet
 • Likviditet
 • Tilgjengelighet

Åpningstider

Europeiske børser åpner kl. 09.00 og stenger på ulike tidspunkt i løpet av ettermiddagen. Den regulære handelen på Oslo Børs stenger kl. 16.20 (sluttauksjonen pågår til kl. 16.25), mens børsen i Frankfurt er åpen til kl. 17.30. For alminnelige arbeidstakere er det med andre ord vanskelig å drive aktiv daytrading på europeiske markeder.

børsenes åpningstider.JPG
Verdens børsers åpningstider. Det tas forbehold for feil. Husk at tidspunktene endrer seg etter sommer-/vintertid.

Verdens største børs, New York Stock Exchange (NYSE), åpner kl. 15.30 (norsk tid) og stenger kl. 22.00. Her er det mulig å handle med noen av verdens største og mest verdifulle selskap. Deretter går det noen timer før det igjen er aktivitet på de viktigste globale markedene. Kl. 01.00 (norsk tid) åpner børsen i Australia og Japan, etterfulgt av Kina kl. 02.30. I India ringer børsklokken kl. 04.45.

Som du kan se er det, med mindre du er en nattugle, kun det amerikanske markedet som norske hobby-tradere aktivt kan følge. Til gjengjeld er dette preget av masse aktivitet. Det går sjeldent en dag uten at US-markedene byr på action, både i enkeltselskapene og på indeksnivå.

Dersom du vil prøve daytrading på de amerikanske indeksene, anbefaler vi følgende:

Dow Jones : Kanskje USAs mest kjente indeks, bestående av landets 30 største industriselskap. Omtales ofte som «US 30», «Wall Street» eller lignende hos ulike nettmeglere.
NASDAQ : Den amerikanske teknologiindeksen hvor du blant annet finner FANG-aksjene (Facebook, Amazon, Netflix og Gogle). Indeksen kalles mange steder «Tech 100». NASDAQ har opplevd stor volatilitet i 2020.
S&P 500 : Standard og Poor´s 500-indeks består av de 500 største selskapene, målt i markedsverdi, på NASDAQ- og Dow Jones-indeksene. Omtales ofte som «US 500».
Russell : Kan handles som «Russell 1000-3000» hos mange handelsplattformer. Indeksen består av amerikanske small cap-selskap.

Døgnåpent

I tillegg til de største indeksene bør enhver daytrader vurdere å spekulere i instrumenter som valuta (forex) og råvarer. En av de største fordelene med disse aktivaklassene er at de handles over hele verden og derfor er åpne døgnet rundt. Særlig intense tidspunkt for valutatradere er timene hvor de store børsene i London, Frankfurt og New York er åpne samtidig, altså mellom kl. 15:30 og kl. 17:00.

Overlap i børsernes åbningstid for forex-handel, giver ofte udslag i øget aktivitet.
Overlap i børsenes åpningstider kan ofte ses i økt aktivitet, særlig på valutamarkedet.

Med hensyn til valutakryds (forex), så handles de konstant etter hvert som jorden snurrer og de forskjellige børsene åpner og lukker. Spesielt intenst er det i de timene hvor børsene i både Frankfurt, London og New York er åpne.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplattformen Markets Klikk her

Forex og ulike valutakryss handles, som nevnt, døgnet rundt, men hvis du trader kryss som består av en asiatisk valuta, for eksempel australske dollar (AUD) eller japanske yen (JPY), kan du regne med ekstra stor aktivitet i løpet av nattetimene her i Norge.

Noe av det samme mønsteret ser vi også i mange råvarer. Både olje og gull handles gjennom hele døgnet, bortsett fra tiden rundt midnatt da markedene er stengte i kortere perioder.

volatilitet forex
Volatiliteten i ulike valutakryss varierer.

Volatilitet og likviditet

Dette er to viktige aspekter for mange daytradere. Likviditet handler om hvor mange kjøpere og selgere som finnes i markedet, noe som er vesentlig hvis du vil være sikker på å komme raskt ut og inn av posisjoner. Handler du på markeder med høy likviditet, reduserer du også risikoen for å bli «fanget» i dårlige posisjoner.

Volatiliteten i et aktivum det neste du bør se på. Volatilitet kan beskrives som kursbevegelsene i det aktuelle verdipapiret. Siden en daytrader kun ønsker å sitte på posisjoner i minutter, timer eller dager, er høy volatilitet attraktivt. Det er nemlig volatiliteten som kan sikre den store avkastningen, selv om risikoen for større tap også er til stede.

De store amerikanske indeksene er preget av høy grad av både likviditet og volatilitet. Særlig i NASDAQ- og Russell-indeksene kan kurssvingningene være store.

Valutatradere opplever ofte at volatiliteten skifter i løpet av dagen, uken og året. En av de mest volatile valutaene er japanske yen. Blant verdens råvarer kan volatiliteten være enda høyere enn i valuta. Naturgass opplever ofte de største prissvingningene, etterfulgt av olje, men også fødevarer som mais og hvete kan være meget volatile. Illustrasjonen nedenfor viser en oversikt over volatilitet og avkastningen i verdens forskjellige råvarer. Tallene er fra perioden 2010 til 2019.

commodities return
Volatilitet i råvarer de seneste ti årene.

Som hobby-trader er det viktig å være oppmerksom på at volatiliteten kan skape problemer. De store kurssvingningene på kort tid medfører risiko for å bli «stoppet ut» av posisjonene, selv om du har truffet riktig på den generelle utviklingen til instrumentet. Denne risikoen er særlig stor hvis du trader råvarer, men også posisjoner i visse indekser er risikofylte. Dette kan typisk være indekser som den greske indeksen, enkelte asiatiske indekser og spesial-indekser som VIX.

Slik måles volatilitet og likviditet:

Mange ganger kan et blikk på en graf være nok til å bestemme om instrumentet lever opp til dine krav om volatilitet og likviditet. Grafen i et verdipapir uten nevneverdig volatilitet vil stå nesten helt stille på en horisontal linje. Noen bruker den morbide referansen om EKG-skjermen til pasienter med hjertestopp når de snakker om verdipapirer uten volatilitet.

Average True Range-indikatoren (ATR) kan være nyttig hvis du vil danne deg et overblikk over når det er størst volatilitet i et verdipapir. Indikatoren regner ut et aktivas volatilitet i løpet av en bestemt tidsperiode ved å trekke hver periodes laveste punkt fra høydepunktet og deretter beregne et glidende gjennomsnitt av resultatet.

På samme måte kan også volumindikatorer være med på å vise hvor stor aktivitet det er i aksjen. Hvis lave volum, fra tid til annen, avbrytes av relativt voldsomme volum, kan dette tyde på en generell lav aktivitet i papiret.

De fleste aksjene på hovedlisten på Oslo Børs opplever ikke denne typen problemer, men flere aksjer på den unoterte listen og Merkur Market kan oppleve lav likviditet. På de amerikanske børsene ser vi ofte fenomenet i de såkalte «penny stocks». Dette er en samlebetegnelse på aksjer med en kursverdi på mindre enn fem dollar. Disse aksjene lider av lav likviditet og kan bli offer for spekulasjon, noe som igjen kan få kursen til å stige i rakettfart eller falle som en stein. Husk derfor å være oppmerksom på volatilitetsaspektet og risikoen forbundet med dette hvis du ønsker å handle med «penny stocks», det er ikke nødvendigvis noe for nybegynnere.

 

AVT-indikatoren kan hjælpe til med at finde typiske tidspunkter for høj volatilitet.
ATR-indikatoren kan hjelpe deg med å finne tidspunkter med høy volatilitet.

Tilgjengelighet

Dersom du ønsker å handle på noen av de ovennevnte markedene, krever det at handelsplattformen som du benytter tilbyr dem. De aller fleste plattformene som du finner på markedet i dag tilbyr et relativt stort utvalg av forex, aksjer og indekser, men det er ikke sikkert du kan handle de såkalte «penny stocks» alle steder.

Hva angår råvarer så finner du de mest populære som olje, naturgass, gull og sølv hos de fleste handelsplattformer, men enkelte steder kan du også trade i prisutviklingen til eksempelvis mais, sukker, hvete og sojabønner.

Er du en ekte råvarespekulant finner du alle råvarene over hos Markets, men her kan du også spekulere i prisen på både ris og bomull.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplattformen Markets Klikk her

Hvis du vil vite mer om hvordan handelsplattformen Markets fungerer, anbefaler vi deg å lese vår omfattende anmeldelse av plattformen.

Konklusjon

Hvis vi tar hensyn til faktorer som åpningstider, likviditet, volatilitet, tilgjengelighet, risiko og potensiell avkastning, kan vi oppsummere ved å si følgende: Er du en daytrader/swingtrader som ønsker å handle om kvelden, anbefaler vi at du ser nærmere på instrumentene nedenfor.

Indekser

 • Dow Jones
 • S&P 500
 • NASDAQ
 • Russell

Valuta (forex)

Alle de store valutakryssene, kanskje spesielt kryssene som består av japanske yen (JPY), australske dollar (AUD) og new zealandske dollar (NZD).

Råvarer

 • Gull
 • Olje
 • Naturgass
 • Hvete
 • Mais

Aksjer

Alle amerikanske aksjer (bortsett fra «penny stocks». Husk å bruke volum og ATR-indikatoren til å avgjøre hvor stor volatilitet det er i den aktuelle aksjen.

Del denne artikel

Kommentarer

 • Relatert
 • Seneste
 • Populære