En sterk “Buy The Dip”-strategi

Utgitt: 17. november 2023

Det er ingen hemmelighet at aksjemarkedet historisk sett har steget, men med betydelige korreksjoner og kriser underveis. Hvis man forutsetter at aksjemarkedet også i fremtiden vil stige over en lengre tidsperiode, gir det god mening å utvikle strategier for hvordan man kan kjøpe under korreksjonene, og dermed forsøke å kjøpe når prisene er lave.

Det finnes mange forskjellige måter å gjøre det på, men en av de beste metodene vi har kommet over, er utviklet av den norske system-traderen Oddmund Grøtte. Den bygger på en indikator kalt Williams %R, som ble utviklet av den kjente traderen Larry Williams.

Vi vil forklare hvordan man bruker Williams %R-handelsstrategien og hvordan man beregner og bruker indikatoren. Deretter backtester vi handelsstrategien for å se hvordan den fungerer.

Konklusjonen er at den fungerer godt.

Daytrader.no anbefaler Markets for lynrask handel med olje, valuta og aksjer Klikk her

Williams %R måler lukkeprisen på for eksempel en aksje eller en indeks i forhold til den laveste prisen i en bestemt tidsperiode. En høy verdi betraktes som overkjøpt, og lave verdien betraktes som oversolgte.

Her er hvordan en fem-dagers tidsperiode med Williams %R ser ut i S&P 500. Under grafen kan du se indikatoren som viser prisen.

Som man kan se, skifter Williams %R raskt mellom overkjøpt og oversolgt tilstand. Derfor brukes den hovedsakelig som en mean reversion-indikator. Mean reversion betyr at markedet har en tendens til å vende tilbake til den gjennomsnittlige prisen over tid.

Slik beregner Williams %R

Williams %R kan brukes på forskjellige tidsperioder. Hvis du bruker en periode på fem dager ser formelen slik ut:

Williams %R = ((Høyeste pris de siste fem dager – lukkeprisen)/(høyeste pris siste fem dager – laveste pris siste fem dager)*-100)

For eksempel:

Hvis lukkeprisen i dag er 100, den høyeste prisen de siste fem dagene var 115, og den laveste prisen i de siste fem dagene var 95, så er Williams %R = ((115-100)/(115-95)*-100) = (15/20)*-100 = -75.

Backtest av Williams %R-handelsstrategien

Nå backtester vi Williams %R-handelsstrategien på S&P 500 (SPY). Vi åpner en posisjon ved markedets avslutning når Williams %R er under -90 og dermed betraktes som oversolgt. Vi lukker handelen igjen når dagens sluttkurs er høyere enn gårsdagens høyeste pris, eller når Williams %R lukker over -30.

Ved å teste ulike perioder for Williams %R har Oddmund Groette kommet frem til at de beste resultatene oppnås med korte perioder på to dager og opp til 25 dager.

Det beste resultatet oppnås ved å bruke en to-dagers tidsperiode. Dette gir følgende utvikling i avkastningen:

Både under finanskrisen i 2008/09 og under coronakrisen presterer strategien ekstraordinært godt. Avkastningen i 2008 og 2020 var henholdsvis 98,9% og 43,3%! Under bear-markedet i 2022 økte den med 15,7%, noe som fortsatt kan betraktes som anstendig, siden markedet i samme periode hadde et tap på 19-20%.

Det årlige avkastet er 11,5%, og man er bare eksponert i markedet 22% av tiden. Antall handler er 588, gjennomsnittlig gevinst per handel er 0,59%, det maksimale tilbaketrekkingen er 17%, og gevinstfaktoren er 2,2. Dette er ganske gode tall og viser at strategien har vært historisk sett solid.

Maksimer din tro på markedet med børshandlede produkter fra Societe Generale

Oddmund Grøtte har testet Williams %R-indikatoren mot mer kjente indikatorer som RSI og Stochastics, og resultatene indikerer at Williams %R generelt presterer bedre. På bakgrunn av dette konkluderer den norske traderen at Williams %R er en undervurdert indikator.

En måte å forbedre strategien på kunne være å kun handle den når man er i et bull-marked. Dette kunne oppnås ved å legge til en glidende gjennomsnittslinje og ha en regel som sier at handler kun blir utført når prisen er over den glidende gjennomsnittslinjen.

Del denne artikel