Doji-momentum-strategien

Denne daytrader-strategien er masert på momentum i den tyske DAX-indeksen. Den baseres på en 30-minuttersgraf, og strategien krever ingen indikatorer. Strategien er back-testet, og gir løpende overskudd over flere år. Som med alle strategier er det imidlertid ingen garanti for at strategien også fungerer i fremtiden.

Mange daytradere fokuserer sine strategier på momentum. Ideen er å gå inn i markedet når prisen har flyttet seg en viss avstand i løpet av en kort periode. Tanken er at ved momentum oppstår det en selvforsterkende effekt, som får flere og flere tradere til å kjøpe eller selge i retning momentum. Teorien kan sammenlignes med en bølge som starter som en krusning på overflaten, og som etter hvert vokser seg større og større i kraft av understrømmen. Til slutt blir effekten selvforsterkend ettersom bølgen trekker med seg mer og mer vann.

I Doji-momentum-strategien leter man først og fremst etter «stille vann». Det vil si at man kikker etter et tidsrom hvor markedet ikke har valgt noen retning. For å finne et slikt tidspunkt ser man etter en såkalt «doji» på en 30-minuttersgraf.

En «doji» er betegnelsen på et «candlestick», hvor åpne- og lukkeprisen er nesten identisk.

Pilen peger på en såkaldt doji-bar
Fig. 1. Pilen peker på en såkalt doji-bar

Pilen i figur 1 viser et candlestick hvor åpne- og lukkeprisen er nesten identisk. Dette er en «doji».

Deretter skal du vente på at markedet finner en retning, og dermed danner et momentum. Dette skjer når markedet har beveget seg P antall point i løpet av M antall minutter. Når det skjer, går man inn i markedet. Target og stop settes nå til T.

 

 

 

 

Strategien er testet av en tradingrobot, og følgende verdier har gitt løpende profitt over en periode på flere år:

Marked: DAX som CFD ( For eksempel «Germany 30 Cash euro 5 mini contract» hos IG)
Max størrelse på doji: 2 point

Pricemove (P) : 0,0023 x doji-kursen på DAX
Target/stop (T): 0,008 x entry-kursen på DAX
M : 30 minutter 
Tradingframe: Fra kl. 9:00 – 16:00 (VIGTIg! Man kan ikke starte en handel før eller etter dette tidsrommet)

 

Strategien er testet som «rolling». Det vil si at den fortsetter gjennom natten hvis target/stop ikke har inntruffet før markedet stenger. Man skal imidlertid være meget forsiktig med å la en gearet handel kjøre gjennom natten, og man bør overveie om man i så fall bare skal lukke handelen når markedet stenger.

Doji åbner i kurs 10002,1 og lukker i 10002,8 i ovenstående eksempel. Entry lægger derfor i kurs 10025.
Doji åpner i kurs 10002,1 og lukker i 10002,8 i eksempelet ovenfor. Entry legges derfor i kurs 10025.

Eksempel:

La oss si at DAX handles til en kurs på 10.002,1. Ved dette nivået skapes det en doji på en 30-minuttersgraf, som åpner i 10.002,1 og lukker i 10,002,8. Her er det derfor snakk om en valid doji med en «kropp» på under 2 point. I løpet av de neste 30 minuttene beveger kursen seg 23 point, opp til kurs 10025 og utløser en handel (10.002m8 x 0,0023 = 23 point).

 

Target legges deretter i 80,2 point fra entry i profittens retning (10.025 x 0,008 = 80,2), noe som tilsvarer en kurs på 10.105,2. Stop setes i minus 80,2 point fra entry: 9.944,8.

Vær oppmerksom på at man også kan gå «short» med denne strategien. I så fall legges entry i eksempelet ovenfor i kurs 10.002,8 – 23 point = 9.979,8. Stop og target endres naturligvis i forhold til denne nye entry.

 

Nedenfor ser du en video med forklaring av doji-momentum-strategien.

Del denne artikel
Tags:

Kommentarer

  • Relatert
  • Seneste
  • Populære