Kinas menneskerettighetsbrudd i sentrum for råvarepris

Av

Bomull handles i dag til priser som vi skal ti år tilbake i tid for å finne. Vår råvareanalytiker er sikker på hvor bomullsprisen skal hen langsiktig. Han peker også på to viktige datoer den neste måneden som mer kortsiktige tradere bør holde øye med.

Det siste året har bomullsprisen steget med over 60%. De viktigste årsakene er etter min mening stigende etterspørsel, spekulativ posisjonering og kanskje først og fremst USAs importforbud fra Xinjiang provinsen i Kina. Her utsettes uigurer og andre etniske minoriteter for svært grove menneskerettighetsbrudd, og bomullsindustrien er blant verstingene.

I det korte bildet er usikkerheten tilknyttet prisen på bomull stor. Jeg tror viktigste (potensielle) trigger er muligheten for at US Department of Agriculture (USDA) har underestimert årets kinesiske avling. Dette vil i så fall bidra til kraftig prisfall. På lengere sikt er det mange faktorer som tyder på at prisen skal betydelig ned.

bomull høst

Er du råvare-trader kan du enkelt spekulere i utviklingen i bomullsprisen gjennom såkalte CFD-er. Hos nettmegleren Markets.com kan du kjøpe og selge nesten 20 ulike råvarer. Husk at CFD-er er gearede instrumenter, og at det derfor er viktig at du setter deg grundig inn i produktene du trader.

Vi anbefaler nettmegleren Markets.comKlikk her

Bomull – et relativt balansert marked

Sammenlignet med mange andre råvarer er bomullsmarkedet relativt balansert. USDA estimerte i siste World Agricultural Supply and Demand Estimates-rapport (WASDE) at de globale lagrene ved utgangen av 2021/22-sesongen vil ligge på 85,7 millioner baller (bomull måles i «baller», og i USA er nettovekten på én “ball” 480 pund, ca. 217,7 kilo. Vekten av en «ball» varierer noe fra marked til marked og det opereres med netto- og brutto tall).

I følge siste WASDE-rapport ventes de globale lagrene for inneværende sesong å bli 2,9 millioner lavere enn i fjor. Det er omtrent det samme som den forventede økningen i global etterspørsel (120,9 millioner til 124,3 millioner). Lagrene var langt høyere i 2019/20-sesongen, men dette året bør nok ses i sammenheng med koronautbruddet. Hvis vi ser lenger bak i tid er dagens lagre relativt tilfredsstillende:

bomullsprisen og -lager

I USA bidro stigende priser til at mange bønder planla å plante bomull, men tørke medførte en del skrinlagte planer. Likevel ble avlingen bra for dem som fikk plantet. India opplevde begrenset monsunregn, men årets avling ser likevel ut til å bli på det jevne. Sesongens store skuffelse ser, ifølge USDA, ut til å bli Kina, hvor avlingen ventes å bli på 26,75 millioner, kraftig ned fra fjorårets 29,5 millioner. Som jeg kommer inn på senere kan det imidlertid være usikkerhet rundt dette tallet.

Men hvis lagrene er tilfredsstillende og produksjonen er ok, hvorfor i all verden stiger prisen så mye? Jeg tror vi må til Kina.

Vesten tar grep mot Kina

Noe av det siste Donald Trump gjorde som president var å innføre importforbud fra Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC). XPCC er ifølge Wikipedia “a state-owned economic and paramilitary organization…” med “….administrative authority over several medium-sized cities as well as settlements and farms in Xinjiang” (se kart). Hele 85-90 % av landets bomull produseres i Xinjiang-provinsen, og i 2018 stod XPCC bak 30 % av landets totale bomullsproduksjon.

Kilde: Wikipedia

Det var mange som mente at Trump innførte importforbudet for å «straffe» Kina og gjøre livet surt for Joe Biden. Om dette stemmer får vi nok aldri vite, men langt viktigere er følgende:

Overgrepene mot Kinas uigurer og etniske minoriteter har vært kjent lenge. Kilder estimerer at mellom 500 000 og én million innbyggere er satt til tvangsarbeid. Kinesiske myndigheter begrunner dette med at innbyggerne må «de-radikaliseres», få yrkesopplæring og fattigdomsbekjempelse.

I den senere tid har det også kommet frem at opptil 500 000 kinesere tvinges til sesongarbeid i bomullsindustrien, og her står XPCC i sentrum.

Problemet er mer omfattende enn kun XPCC. I forrige måned innførte USA «The Uyghur Forced Labor Prevention Act» hvor all import fra Xinjiang-provinsen forbys, men hvor importører kan få fritak om de kan bevise at varene ikke er produsert med tvangsarbeid. Legg merke til den omvendte bevisbyrden. Det hvite hus var i utgangspunktet lunkent til lovforslaget, men med overveldende flertall i kongressen ble loven signert i slutten av desember.

EU ser ut til å følge etter, og i september sa Europakommisjonens president Ursula von der Leyen “..We can never accept that (people are) forced to make products and that these products then end up for sale here in shops in Europe”. Selv om en del tyder på at EU trår varsommere enn USA og at innføring av et forbud vil ta tid, så vil et importforbud etter alt å dømme også komme til Europa.

Bli en bedre trader med vårt nye e-kursKlikk her

Hva nå, Kina?

Kina er en av verdens største eksportører av bomullsprodukter, og et vestlig importforbud kan få store konsekvenser. Mulige scenarier er:

Økt import: Sannsynligheten er stor for at Kina må øke importen av amerikansk bomull (USA er verdens største eksportør av bomull). Bomullen vil bli foredlet til klær og andre produkter som så blir eksportert til USA som før (produksjonen kan imidlertid ikke skje i Xinjiang provinsen). Vi ser allerede tegn som kan tyde på økt import fra USA:

  • USDA har økt sine eksportestimater fra juni til desember med rundt 160,000 tonn
  • Kina innførte en ekstraordinær importkvote på 700,000 tonn i 2021. Dette kom i tillegg til den ordinære importkvoten på 894,000 tonn. Sannsynligvis kommer det nye ekstraordinære kvoter i år.

Lavere priser i Kina: På sikt er det rimelig å anta at et vestlig importforbud av kinesiske bomullsprodukter bidrar til svakere priser på kinesisk bomull. Enn så lenge har imidlertid ikke dette slått til, men på den annen side trådte loven først i kraft nylig.

Bomullsprisen på kort sikt: Meget stor usikkerhet

Det er meget stor usikkerhet knyttet til den kortsiktige utviklingen av bomullsprisen. Jeg ser én faktor som kan trekke prisen kraftig opp («bull scenario»), og én faktor som vil kunne bidra til kraftig fall i bomullsprisen («bear scenario»):

«Bull scenario»

Mye tyder altså på at Kina vil øke importen av bomull. Kina vil sannsynligvis bli nødt til å kjøpe amerikansk (og brasiliansk) bomull, og dette vil støtte/løfte prisen på amerikansk bomull, som er bomullen som handles på de store råvarebørsene. Situasjonen er også uoversiktlig, og det taler i seg selv for en viss risikopremie på bomull. EU kommer også ganske sikkert til å innføre importforbud, hvilket vil bety at Kina vil trenge enda mer bomull. Selv om dette bør være kjent, så kan nyheter tilknyttet dette bidra til ytterligere prisoppgang.

bomullsprisen markets.com
Utviklingen i bomullsprisen det seneste året. Skjermdump: Markets.com.

«Bear scenario»

I WASDE rapporten fra desember estimerer USDA Kinas 2021-2022 avling til 26,75 millioner baller. Dette er et betydelig fall fra forrige sesong hvor avlingen kom inn på hele 29,5 millioner baller og et moderat fall fra sesongen før som kom inn på 27,75 millioner.

Når har det seg imidlertid slik at det fra Kina meldes om en bra avling (!). Ifølge Xinjiangs offisielle nettsted, Tianshannet, estimeres årets avling i Xinjiang til 3,1% over fjorårets. Dersom dette stemmer (meldingen bør nok møtes med en viss skepsis) så er det nærliggende å tro at Kinas avling blir rundt 3 % bedre enn i fjor og kommer inn over 30 millioner baller. I så fall kan USDA ha underestimert Kinas avling med over 10 %. Det vil være dramatisk.

I tillegg til mulig manipulasjon fra Kina er det forskjeller i hvordan aktører beregner avlinger, og sammenligninger mellom sesonger og kalenderår skaper også problemer. Nettopp derfor velger de fleste å holde seg til USDA – så slipper man å «sammenligne epler og pærer».

Likevel; dersom USDA faktisk har underestimert Kinas avling kraftig, så gir dette gode muligheter for tradere. Jeg ville derfor fulgt nøye med på de neste WASDE-rapportene som kommer 12. januar og 9. februar. Sjansen er at avlingen i Kina oppjusteres betydelig, og dette kan bidra til kraftige fall i prisen på bomull.

Bli en bedre trader med vårt nye e-kursKlikk her

Bomullsprisen på lang sikt: Forvent betydelige prisfall

Som nevnt før er ikke bomullsmarkedet spesielt stramt. På sikt er det primært økende etterspørsel som vil støtte prisen på bomull. Det er imidlertid flere forhold som tilsier at prisen skal ned.

Kina

Selv om Kina må importere mer bomull, så kan vi dessverre ikke forvente en reduksjon i bomullsproduksjonen i Xinjiang-provinsen, snarere tvert imot. Ifølge China Chemical Fiber Group er Kinas eksport av bomullsklær og -tekstiler opp 2,5 % i fjorårets første ti måneder sammenlignet med 2019. Dessuten importerer USA vesentlig mindre fra Kina nå enn for kun få år siden. Kanskje er det mer krevende å straffe Kina enn man først trodde? Grafen under viser USAs import av bomullsklær og -tekstiler:

India

India er sammen med Kina verdens største produsent av bomull, men Indias bomullsprodusenter sliter med lite effektiv produksjon. Landets produksjon har de siste tre årene ligget på 460-510 kilo per hektar, langt under verdensgjennomsnittet på 810 kilo og USA, som i inneværende sesong ser ut til å havne på rundt 1000 kilo per hektar, ifølge USDA. Indiske myndigheter har imidlertid flere pågående initiativer som skal øke produksjonen betydelig.

Hvis vi ser på de globale arealene brukt til å dyrke bomull, så ligger 40 % av disse i India. Oppsiden i India er altså stor. Som landets myndigheter sier (kanskje noe optimistisk): “the fundamental changes that are taking place in the realm of cotton cultivation in the country, are having the potential to take the current productivity level near to the world average in the near future.” (kilde: The Cotton Corporation of India Ltd.)

Forwardprisene

Disse tilsier langt svakere priser fremover. Dette indikerer at den kraftige oppgangen i stor grad har vært drevet av andre faktorer enn fundamentale tilbuds- og etterspørselsforhold, primært spekulativ posisjonering og en økende risikopremie. Dermed er oppgangen neppe holdbar:

Hardførhet og vanning

Til tross for at bomull trenger store mengder vann, så er den hardfør, og i mange markeder gir utbygde vanningssystemer en god del trygghet. Dermed ser eksempelvis 2021-2022 avlingen i India og USA ut til å bli relativt bra, til tross for lite regn og høye temperaturer.

Vi anbefaler nettmegleren Markets.comKlikk her

Er du råvare-trader kan du enkelt spekulere i utviklingen i bomullsprisen gjennom såkalte CFD-er. Hos nettmegleren Markets.com kan du kjøpe og selge nesten 20 ulike råvarer. Husk at CFD-er er gearede instrumenter, og at det derfor er viktig at du setter deg grundig inn i produktene du trader.

Del denne artikel
Tags: ,

Kommentarer

  • Relatert
  • Seneste
  • Populære