0 kommentarer 10 August 2015 NY DAYTRADER

Shortselling – hva er det?

Hvis man er vandt med tradisjonell aksjehandel kan det kanskje være vanskelig å forstå begrepet ”shortselling”. Ved vanlig aksjehandel kjøper man et antall aksjer, og håper deretter på at selskapet vil stige i verdi. Slik tenker man ikke nødvendigvis som daytrader. En daytrader vil typisk handle CFD-kontrakter eller futures som gjenspeiler aksjekursen. Forskjellen her er at man ikke eier selve aksjen selv. Dette gir mulighet til å ”shorte”, eller ”selge markedet”, og på denne måten kan man få gevinst selv om aksjekursen faller.

Når man ”selger markedet” skal man forestille seg at man først låner et antall verdipapirer (det foregår typisk ved CFD-kontrakter, eller futures). Når man har lånt dem, selger man de med en gang til det beste tilbudet. Deretter håper man at kursen faller, slik at man kan kjøpe aksjene tilbake igjen – forhåptentligvis til en billigere pris. Når dette er gjort, leverer man verdipapirene til den opprinnelige eieren med gevinst.

For å gjøre det enda mer konkret kan man forestille seg at man går til naboen og spør om man kan låne hans nye gressklipper i to dager. Når man har lånt den selger man den med en gang på Finn ril 5.000 kroner. To dager senere finner man den samme type gressklipper, men nå til 4.000 kroner.
For å gjøre det enda mer konkret kan man forestille seg at man går til naboen og spør om man kan låne hans nye gressklipper i to dager. Når man har lånt den selger man den med en gang på Finn ril 5.000 kroner. To dager senere finner man den samme type gressklipper, men nå til 4.000 kroner.

For å gjøre det enda mer konkret kan man forestille seg at man går til naboen og spør om man kan låne hans nye gressklipper i to dager. Når man har lånt den selger man den med en gang på Finn ril 5.000 kroner. To dager senere finner man den samme type gressklipper, men nå til 4.000 kroner. Man kjøper gressklipperen og deretter leverer den til naboen. Naboen har fått gressklipperen tilbake, og selv har man tjent 1.000 kroner i mellomtiden.

I forhold til handel med CFD skal man imidlertid legge til at selgeren er helt inneforstått med at man prøver å tjene penger på hans ”gressklipper”. Samtidig er det deg som låner som står med risikoen, ettersom det er mulig at man ikke kan kjøpe gressklipperen tilbake til en billigere pris. I så fall taper man differansen ettersom naboen skal ha tilbake gressklipperen – koste hva det koste vil.

Shortselling ble spesielt diskutert under finanskrisen. Noen mennesker synes at det var umoralsk å spekulere i om et firma klarte seg dårlig, og dermed fallende kursverdi. Det er opp til den enkelte daytrader å ta stilling til om man kan stå inne for det moralske i shortselling, men i realiteten er det også sunn fornuft forbundet med begrepet.

Den moderne historien med kjøp og salg av kontrakter stammer fra 1848 i Chicago, da byen ble hovedsete for oppbevaring, salg og distribusjon av korn.
Den moderne historien med kjøp og salg av kontrakter stammer fra 1848 i Chicago, da byen ble hovedsete for oppbevaring, salg og distribusjon av korn.

Den moderne historien med kjøp og salg av kontrakter stammer fra 1848 i Chicago, da byen ble hovedsete for oppbevaring, salg og distribusjon av korn. Kornhandelen var sesongbetont, og bøndene ønsket å gardere seg mot stor bevegelser i prisen på korn – noe som i verste fall kunne true deres eksistens. De sikret seg ved å selge kornet på kontrakt til en fast pris i fremtiden. Dermed var det plutselig kjøperen som satt med risikoen (men også gevinsten), hvis kornet steg/fat med enn den avtalte prisen. I kjølvannet til denne relativt gjennomskuelige konstruksjonen, oppstod en rekke mellomhandlere som hele tiden kjøpte og solgte kontraktene på korn. Dermed oppstod det et marked for spekulasjon og shortselling.

Man kan samtidig argumentere positivt for at mange kjøpere og selgere bidrar til å gjøre markedet likvid. Et likvid marked kan i siste ende bety at prissettingen av en vare kan bli mer korrekt. Her kan man forestille seg hva som ville skjedd hvis det var mange selgere (av f.eks. korn), men kun én enkelt kjøper. I denne situasjonen vil kjøperen ha makten, og sakte men sikkert kunne presse prisen lenger og lenger ned. Til slutt vil bøndene slite med å få sine forretninger til å gå rundt. I den situasjonen vil de fleste bøndene sikert ende med å ønske at det var mer enn én enkelt kjøper av deres korn.

Tags: ,
Webinar om teknisk analyse - Opptak

Webinar om teknisk analyse - Opptak

Tirsdag 4. april 2017 holdt daytrader.no et åpent webinar om teknisk analyse som en del av Tradingeksperimentet. Webinaret ble holdt av Espen Grønstad, daglig leder i Investtech. >>>>Her kan du registrere deg hos Saxo Bank. >>>>Her kan du registrere deg hos Markets.   Facebook0Twitter0Google plus0

Webinar om CFD-handel - Opptak

Webinar om CFD-handel - Opptak

Mandag 27. mars 2017 holdt daytrader.no et åpent webinar om CFD-handel som en del av Tradingeksperimentet. Webinaret ble holdt av Saxo Bank. >>>>Her kan du registrere deg hos Saxo Bank. >>>>Her kan du registrere deg hos Markets.   Facebook0Twitter0Google plus0

Ordbok for tradere

Ordbok for tradere

Både som ny daytrader og deg som er mer erfaren på markedene, dukker det stadig opp ord og uttrykk man ikke har sett tidlige eller som trenger en opfriskning. Derfor har vi på daytrader.no satt sammen en ordbok med de ord og uttrykk man kan komme borti og er greie…
Les mer

Hva risikerer du ved CFD-handel?

Hva risikerer du ved CFD-handel?

Det er ikke alltid helt tydelig hva man risikerer når man foretar en handel med CFD basert på margin (som er det beløpet man skal deponere for å geare sin investering). De forskjellige handelsplattformene på markedet har nødvendigvis heller ikke samme fremgangsmåte. Derfor er det veldig viktig at man setter seg…
Les mer

Futures-kontrakter. Hva er det?

Futures-kontrakter. Hva er det?

Som daytrader handler man typisk med futures og/eller CFD´er. Begge deler er mye mer fleksibelt enn den tradisjonelle aksjehandelen. En future er en kontrakt mellom to parter om kjøp og salg av et verdipapir til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Begrepet futures oppstod innenfor landbruket i…
Les mer

Supertrader: 10.000 timer sammen med grafene

Supertrader: 10.000 timer sammen med grafene

Han har fått avkastning på 112% kun i 2017, han følges av 74.000 mennesker, og over 2.300 mennesker kopierer handlene hans automatisk. Den 40 år gamle italienske nettverksingeniøren Massimiliano De Falco er blant de ledende copy tradere på handelsplattformen eToro. De Falco er en usedvanlig trader. Han hat nemlig en…
Les mer

Bokanmeldelse: Aksjekjøp og Daytrading, Oddmund Grøtte

Bokanmeldelse: Aksjekjøp og Daytrading, Oddmund Grøtte

Bokanmeldelse: “Aksjekjøp og Daytrading” av Oddmund Grøtte. 4. utgave, 2016, Hegnar Media AS, 604 sider.  Dette er en av bestselgerne innenfor bøker om aksjehandel og trading, og forsiden prydes med teksten «Bestselgerutgave 25.000 eksemplarer». Boken er skrevet av Oddmund Grøtte, som har handlet suksessfullt på amerikanske aksjemarkeder siden 2001, hvor…
Les mer

Hva er daytrading?

Hva er daytrading?

Begrepet daytrading dekker over handel med verdipapirer på meget kort sikt – ofte innenfor sekunder, minutter eller høyst få timer. Det vil si at daytrading ligger langt fra vanlig handel med aksjer eller obligasjoner hvor tidshorisonten typisk er uker, måneder eller år. Når man hører om daytrading for første gang,…
Les mer

ABCD-formasjonen

ABCD-formasjonen

ABCD-formasjonen er et av de mest kjente mønstre innenfor teknisk trading. I en mer avansert form kalles mønsteret også for Gartley-patterns. ABCD-mønsteret beskriver en korreksjon i markedet med en bølgeformasjon i enten ned- eller oppadgående retning. Når formasjonen avsluttes skal traderen se etter muligheten til å gå «long» ved nedadgående…
Les mer

Psykologisk strategi i daytrading

Psykologisk strategi i daytrading

Når du trader er det slett ikke markedet som er din verste fiende. Det er deg selv. Det kan høres ut som en klisjé, men det er slik fleste profesjonelle tradere ser på sin jobb. Det betyr også at du aldri kan vinne over markedet i det lange løp hvis…
Les mer