0 kommentarer 14 April 2016 daytrader NYHETER Velg handelsplattform Video

Markets.com – anmeldelse

markets1Handelsplattformen Markets.com ble etablert i 2009, og tilbys i dag globalt på mange forskjellige språk. Plattformen eies og drives av selskapet Safecap Investments Ltd (Safecap) og holder til på Kypros. De derfor godkjent av den kypriotiske tilsynsmyndigheten, Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), til å utføre sine aktiviteter. Safecap er et datterselskap av Playtech PLC som handles på London Stock Exchange, og inngår i FTSE 250-indeksen. Playtech kjøpte Markets.com i mai 2015.

At Markets.com er underlagt kypriotisk tilsyn og lovgivning betyr ikke så mye, ettersom den EU-baserte finansielle lovgivningen gjelder i hele EU. Her inngår minimumsbeskyttelsesreglene som gjelder for private investorer. Safecap har videre vært registrert siden 2009 hos det danske finanstilsynet, og har lov til å drive finansiell virksomhet i Danmark, og i Norge siden 1997. Flere av de konkurrerende plattformene holder for så vidt også til på Kypros, så dette er ikke noe forhold å ta hensyn til.

Hvilke investortyper er handelsplattformen egnet til?

Ettersom det er mulig, i alle fall for visse instrumenter, å plassere lave minimumsinnsatser per handel, behøver man ikke nødvendigvis en stor innskuddskapital. Minimumskravet er 100 USD eller 100 EUR. Dette gjør at plattformen egner seg til nybegynnere og andre som vil gjøre seg kjent med gearede produkter. Både på Markets.com ‘s hjemmeside og på plattformen er det mulig å velge språk – herunder både norsk, svensk og dansk. Dette skiller den fra mange av de øvrige utenlandske tilbyderne på markedet. Imidlertid er for eksempel nyhetsfeed og visse dokumenter som Investment Services Agreement (forretningsbetingelsene) ikke oversatt.

I følge den gjeldende Investment Services Agreement praktiserer Safecap en såkaltnegativ balansebeskyttelse. Dette betyr at du som kunde ikke kan risikere å miste mer enn det du har innestående på din konto. For en nystartet investor må dette forholdet sies å være ganske betryggende.

Man har mulighet til å åpne en tidsubegrenset, gratis demokonto, og gjennom denne kan man prøve seg både i webplattformen og mobilplattformene.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske Tradere. Trykk her.

Design og plattform
Markets.com tilbyr handel via en webbasert plattform, samt applikasjoner til både iPhone og Android.

Den webbaserte plattformen
Det første man møter når man går inn på plattformen er som nevnt tidligere at man kan velge språk. Her kan man velge norsk, svensk, dansk og så videre. Imidlertid er det ikke alle ord og begreper som har blitt oversatt like hensiktsmessig. For eksempel har begrepet ”Free margin” blitt oversatt til ”Brukbar margin”, selv om begrepet dekker hvor stort beløp man har til rådighet for marginhandel. Heldigvis kan man enkelt skifte språk til for eksempel engelsk, hvis det .

markets
Skjermbilde hos markets.com når man logger inn.

Plattformen er relativt enkel og grei å forholde seg til. Den er oversiktlig bygget opp med en sort bakgrunn. Det er ikke mulig å endre så mye i det fastsatte oppsettet, noe som kan vøre ønskelig. Øverst til venstre på skjermen vises kursdata for instrumenter oppdelt etter type. Videre er det mulig å få frem en liste med de mest populære instrumentene, samt en noe mer brukbar og tilpasset liste kalt “Favoritter”.

Man tilføyer enkelt sine egne favoritter ved å klikke på en stjerne som vises på det enkelte instrumentet i de to øvrige listene. Søkefunksjonen er brukervennlig, men i forhold til enkeltaksjer er det dessverre ikke mulig å søke på spesifikke land. I stedet må man søke etter de individuelle aksjene, enten alfabetisk eller i søkefeltet, for deretter å tilføye dem til sine favoritter. Dessverre er det kun mulig å ha én favorittliste.

Nederst til venstre vises dine kontoopplysninger i form av saldo, profit/loss på åpne posisjoner, nettoegenkapital, samt beløpet man har til rådighet for margin. Det som mangler her er et samlet tall for sin eksponering, men dette er ikke unormalt for mange handelsplattformer.

Informasjon om de enkelte instrumenter.
Informasjon om de enkelte instrumenter.

Til høyre finner man grafmodulen. Denne er enkelt bygget opp, men det er imidlertid mulig å få vist kursgrafen med candlesticks og sette inn en rekke tekniske indikatorer (over 50 forskjellige) på det enkelte instrument. Instrumentet som vises er det man sist trykket på i instrumentlisten til venstre på skjermen. Det er mulig å tilføye åpne handler og handle direkte på grafen. Per nå er det kun mulig å vise én graf av gangen, med mindre man åpner flere vinduer med webtraderen. Det er også mulig å tegne inn støttelinjer, trendkanaler og så videre. Dessverre forsvinner alt dette når man velger et nytt instrument, og det er ikke mulig å lagre sine innstillinger. Samlet sett kan man si at grafmodulen er under gjennomsnittet sammenlignet med konkurrerende plattformer. Det har imidlertid blitt opplyst at det jobbes med å forbedre disse forholdene i løpet av de nærmeste månedene. Dette vil helt sikkert heve nivået på plattformen.

Til høyre på skjermen vises også en nyhetsfeed hvor man kan følge med på relevante nyheter. Ordrer plasseres raskest ved å trykke kjøp eller selg på de enkelte instrumenter i kurslistene til venstre på skjermen.

Innleggelse av ordre
Ordrevindu

Da åpnes det en ordreboks. Klikker man på ”i” i kurslisten som vises for hvert instrument, kan man se en rekke nyttige opplysninger. Dette være seg minimum handelsvolum, marginkrav, overnight rentenivå, roll over dato og så videre.

Samtidig med ordreinnleggelsen er det mulig å angi et ”stop loss”- og ”take profit”-kursnivåer. Til hvert kursnivå beregnes hva ens nettoresultat omtrent vil bli, omregnet til sin denomineringsvaluta. Dette er en virkelig god funksjon.

I forbindelse med ordreinnleggelsen vises også den eksponeringen kan påtar seg. Dette blir også omregnet til sin egen valuta, og det gir et veldig godt overblikk. Dette er en funksjon andre handelsplattformer bør etterligne, da det ikke er innlysende hvor stort beløp man reelt er eksponert for i en gitt handel.

Selve ordreinnleggelsen fungerer samlet sett godt og er veldig informativ.

mobile
Mobilplattformen

Mobilplattformen
Mobilapplikasjonen kan lastes ned både til Android og iPhone. Dette er en enkel, oversiktlig og ganske brukervennlig applikasjon. Den tilbyr de grunnleggende nødvendige funksjonene, men ikke så mye mer.

Man har adgang til kursopplysninger, simpel grafvisning, handel og depotfunksjoner. Det er blant annet mulig å overføre og heve midler, samt se depothistorikk.  Både navigering mellom de relevante menyene og handler foretas raskt og enkelt.

 

Marginkrav og gearing

Markets.com skiller mellom “erfarne” og “uerfarne” kunder når det kommer til handel med gearede produkter. Om man regnes som erfaren eller uerfaren blir fastslått i forbindelse med at kunden utfører en obligatorisk egnethetstest. Testen har blant annet som formål å fastslå om gearede produkter i det hele tatt egner seg for den enkelte kunde.

En “erfaren” kunde defineres som en kunde som scorer høyt i egnethetstesten, altså en som kan demonstrere tilfredsstillende kjennskap og erfaring med komplekse finansielle instrumenter, sånn som CFD´er.

Hvis man karakteriseres som en “uerfaren” kunde vil man motta ytterligere risikoadvarsler man som kunde skal akseptere. Videre vil denne kundetypen kunne geare instrumentene opp til en faktor 50, eller 1:50, som tilsvarer et marginkrav på 2%. Har man i løpet av fire sammenhengende måneder foretatt minst 40 handler, fordelt med minst 2 handler per måned, vil kan kunne velge et høyere gearingnivå for de aktivklassene der det er mulig.

Karakteriseres man derimot som en “erfaren” kunde, vil man i utgangspunktet kunne geare opp til en faktor 50, men ha mulighet til velge et høyere (eller lavere) gearingnivå. Avhengig av aktivklasse kan det være helt opp til 300 ganger. Hvis man velger det høyeste nivået vil man kunne geare de større valutakryssene opp til 300 ganger, aksjeindekser og råvarer opp til 200 ganger, og enkeltaksjer typisk opp til 20 ganger.

Har du lyst til å investere i bitcoins og annen kryptovaluta? Hos eToro kan du spekulere i prisutviklingen på Bitcoins, Ethereum, Litecoins m.m. Klikk her.

Markeder og produkter

Markets.com tilbyr CFD-handel i aksjeindekser, råvarer, EFT ‘er (passive indeksfond), enkeltaksjer og valutakryss.  Samtlige instrumeter som tilbys, minimumspreads, gaeringfaktorer og mer kan ses her: http://www.markets.com/no/cfds#Shares

Aksjeindeks
Det er mulig å handle alle de største indeksene fra over 20 land, herunder for eksempel norske N25, svenske S30 og danske C20. Disse er det ikke mange andre plattformer som tilbyr.  Ved handel med indeks skal man typisk minimum handle 1 lot av gangen.

Er det snakk om aksjeindekser vil 1 lot utgjøre verdien av indeksen. Dette betyr en eksponering for DAX (G30) på ca. 10.000 EUR, N25 ca. 635 NOK, C20 ca. 1.000 DKK og S30 ca. 1.500 SEK. Marginkravet vil typisk være 1%, noe som tilsvarer en gearing på 100. Default er imidlertid 50, altså en gearing på 50.

Ønsker man å handle med mindre innsatser skal man være oppmerksom på at den laveste eksponeringen i DAX per nå utgjør ca. 105.000 NOK, og krever derfor en margin på 2.100 NOK. Det betyr at man skal ha minst 2.100 NOK på kontoen for å satse i DAX. Ut over dette skal man også sørge for at kontoen takler de eventuelle kursbevegelsene som kan komme, dersom prisen skulle gå i motsatt retning av hva man forventet. I den forbindelse vil handel i nordiske indekser kanskje være mer interessante.

Minimumspreadet på DAX er angitt til 1,2. Når denne anmeldelsen ble skrevet observerte vi spread på 1,25 til 1,5. I forhold til N25 og C20 er minimumspreadet angitt til 2 DKK, mens S30 er 0,5. Under anmeldelsens utarbeidelse opplevde vi spread på hhv. ca. 3 DKK, 1 NOK og 0,5 SEK.  Aksjeindeksene som tilbys (og visse andre instrumenter) prissettes med bakgrunn i den nærmeste underliggende future på den enkelte indeks.

Dette medfører at de handlede kursnivåer kan skille seg fra spotmarkedet, og det medfører at de gjeldende kontrakter skal ”rulles over” ved utløp av futuren. Dermed annulleres eventuelle tilknyttede ordre. Man kan finne de relevante datoene under informasjonspunktet tilknyttet det enkelte instrumentet, og man blir gjort oppmerksom på dette i plattformen.

Enkeltaksjer
Ønsker man å handle enkeltaksjer basert på CFD ‘er tilbyr markets.com handel i over 2000 utvalgte aksjer uten betaling av separat kurtasje, akkurat som at man ikke skal betale for realtidskurser. Det er ut over aksjer fra de større internasjonale markedene også mulig å handle utvalgte likvide norske, danske og svenske aksjer. Hvis det frister, så har man faktisk også mulighet til å handle et antall kinesiske og russiske aksjer, sammen med én enkelt aksje fra Japan – Nintendo.

Du kan handle helt ned til 1 stk. av en gitt aksje, noe som gjør plattformen velegnet til aksjehandel med lav eksponering. Marginkravet er typisk 5%, og dette tilsvarer en gearing på 20. Ved spesielt risikofylte aksjer er marginkravet ofte høyere. Hvis man beholder en aksjekontrakt over natten, betaler man en rente på typisk ca. 4% p.a.

Du kan for eksempel handle 1 stk. av Marine Harvest-aksjen av gangen. På et tilfeldig tidspunkt var bid/ask på 147,25/147,65, som tilsvarer et spread på 0,4 (0,2%). På samme tidspunkt var bid/ask direkte på børsen 147,4/147,5, altså litt lavere spread. Til gjengjeld behøver man ikke betale kurtasje på Markets.com. Det betyr at hvis man handler med mindre posisjoner, kan det være billigere å handle hos markets.com. Handler man med utenlandske aksjer vil kurtasjen være noe høyere enn for de norske, noe som tilsier at man kan spare enda mer. Ved utenlandske aksjer hvor det er større volum, vil også spreadet typisk være noe mindre.

Råvarer
Det tilbys handel i 15 forskjellige råvarer med en gearing på opp til 100 ganger. Default er 50 ganger. Det er blant annet mulig å handle crude oil ned til 10 kontrakter av gangen, noe som gir en eksponering på ca. 550 USD. Minimumspreadet er angitt til 0,3 USD.

Valutakryss
Hva gjelder valutakryss tilbyr markets.com mer enn 50 forskjellige kryss. De som tilbys er blant annet alle de store valutaer, samt en del mindre valutaer og såkalte eksotiske valutaer. Det er som utgangspunkt mulig å handle døgnet rundt med få unntakelser.  EUR/USD har et minimumspread på 2 pip. Marginkravet for de største valutakryssene er typisk 0,5%, noe som tilvarer en gearing på faktor 200. Default er imidlertid 2%, tilsvarende en gearing på faktor 50. Den minste mulige eksponeringen vil være 1.000 basisenheter, f.eks. 1.000, ved handel med EUR/USD-valutakrysset. Det er derfor mulig å handle valuta med lav eksponering.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske Tradere. Trykk her.

Utdanning, analyse og nyheter 

Inne på webtraderen har man adgang til en nyhetsfeed med relevant informasjon. Det vises ikke overveldende mange nyheter, men de nyhetene som vises virker relevante og forklaringene om kursutviklingen på forskjellige børser gir brukbar informasjon.  Det skal være planer om å forbedre webtraderen betydelig innenfor dette området, men nøyaktig når dette vil skje vet vi ikke.

Tvangslukning av posisjoner/margin calls

Plattformen utløser en melding om margin call hvis din kontantbeholdning 70% (eller under) av marginen som kreves for dine åpne posisjoner. Hvis saldoen på din konto faller til under 50% av marginen som kreves vil plattformen automatisk lukke alle åpne posisjoner.

Markets.com kommer selv med følgende eksempel:

”En kunde åpner en 200.000 USD/JPY-posisjon med et innskudd på $2.000. Marginkravet for en slik posisjon vil være $1.000 (som også omfatter den brukte marginen). Hvis kundens saldo faller til $700 vil kunden motta en margin call-melding. Hvis kundens saldo fortsetter å falle, og faller ned til $500, vil posisjonen lukkes til markedskursen.

Denne bestemmelsen fremkommer i forretningsbetingelsene. Man ser sjeldent at handelsplattformene opererer med en fast, objektiv regel for tvangslukning av posisjoner. Tross alt kan dette sies å være positivt for investoren, ettersom det i alle fall ikke oppstår noen tvil rundt dette.

 

Priser

Sammenlignet med de andre plattformene vi har anmeldt her, er Markets.com ‘s minimumspreads ikke helt på nivå med de beste, men fortsatt i den gode enden av skalaen.

Hvis man beholder sine posisjoner åpne i lengre perioder, er finansieringsomkostningene ved dette ganske lave. Typisk 3-4% p.a. Dette må helt klart sies å være i den laveste enden. Valutakrys er vanligvis noe lavere. De spesifikke rentekostnadene finner man enkelt frem til ved å trykke på “i” ved siden av hvert enkelt produkt.

For handel med CFD i enkeltaksjer betaler man ikke kurtasje. Men betaler kun et spread. Disse er som regel litt høyere enn ved å handle direkte på børsen, men oppveies delvis av muligheten for å kjøpe meget små posisjoner. Handler man ikke aktivt eller ikke foretar innskudd i en periode på 90 dager, blir man pålagt et inaktivitetsgebyr på 10 USD per måned.

 

Innrapportering til Skatteetaten

Ettersom Markets.com er en utenlandsk plattform innberetter de ikke til norske skattemyndigheter.

Derfor er man som kunde forpliktet til å gjøre dette selv. Som utgangspunkt er kontoen din denominert etter ditt opprinnelsesland. Dette gjør at nettoresultatet automatisk regnes om til eksempelvis norske kroner. Dette gjør det lettere i forhold til egen innberetning.  I webtraderen er det mulig å ta ut en Account Statement/kontooversikt. Denne viser det samlede resultatet for en gitt periode. Avhengig av om dette er positivt eller negativ skal dette meldes inn til skattemyndighetene i forbindelse med selvangivelsen. Account Statement gir ikke mulighet til å få spesifisert nettoresultatene på de enkelte instrumentene, men kontooversikten kan lagres slik at man kan foreta denne oppdelingen selv i f.eks. Excel.

Kundeservice og åpning av konto

Markets.com sin kundeservice er i følge deres hjemmeside tilgjengelig døgnet rundt i hverdager. Det er også mulig å kontakte dem på norsk, dansk eller svensk telefonnummer, men man kan ikke være sikker på at personen i andre enden snakker ditt språk. Kundeservice kan også enkelt kontaktes via e-post og en livechat som fungerer ganske bra.

Selve opprettelsen av konto er enkelt og hurtig. Du blir godkjent for handel så snart plattformen har mottatt de nødvendige identifikasjons- og dokumentasjonspapirene, sånn som pass og f.eks. kontoutskrift som viser din adresse. Hvis man allerede åpnet en demokonto kan man via denne enkelt åpne en ordentlig konto.

Meglerne på jobb hos Markets.com
Meglerne på jobb hos Markets.com

 

I forbindelse med innskudd tar ikke Markets.com overførselsgebyr, og man kan sette inn penger med kredittkort, bankoverførsel, Web Money med mer. Du kan oppleve å bli trukket gebyr fra din egen bank eller kredittkortselskap for disse overførslene.

Ved bankoverførsler (men ikke ved bruk av kredittkort eller Fast Transfer) over 2.500 USD (eller tilsvarende i NOK) tilbyr Markets.com å dekke eventuelle omkostninger. Overførsler med VISA debit card vil typisk ha gebyrer, men dette kan man sjekke opp med banken sin direkte. Pengene vil ved overførsel med VISA debit card stå på konto etter meget kort tid. Det er vesentlig at overførsler skjer fra konto eller kredittkort som står i sitt eget navn. Ellers blir beløpet avvist.

Ønsker man å ta ut midlene sine kan man velge om pengene skal overføres direkte til sitt kredittkort, via bankoverførsel eller annet. Det går raskest via kredittkort, mens bankoverførsler tar noen virkedager. Markets.com tar ikke gebyrer for disse overførslene, men man kan igjen risikere at din egen bank gjør det. Markets.com stiller også krav om at pengene blir overført tilbake på samme måte som de opprinnelig ble overført.

 

Bonus

På tidspunktet for anmeldelsens anmeldelse tilbys man 200 NOK (25 USD) i bonus for å opprette en konto. Denne bonusen har ikke handelskrav eller andre betingelser, ut over at man skal ha legitimert seg og er godkjent som kunde. Øvrige bonuser med handelskrav er ikke lenger tilgjengelige. Daytrader.no anbefaler generelt at man unngår bonuser med handelskrav, da man gjerne kan ha en tendens til å overhandle. Det resulterer som regel i unødvendige handelskostnader eller risiko for større tap enn høyst nødvendig. Imidlertid er det som nevnt ingen handelskrav knyttet til den nevnte bonus, så det er derfor ingen grunn til å ikke akseptere.

 

Sikkerhet for innestående

Safecap oppbevarer kundenes midler adskilt fra Safecaps egne midler ihht. EU ‘s (EØS) finansforskrifter og MiFID via såkalte segregerte kundekonti. Det betyr ar den enkeltes konto holdes separat fra meglerens egne midler i en eventuell konkurssituasjon.  Ut over dette er privatkunders midler etter kypriotisk lovgivning, om igjen er EU-basert, i visse situasjoner forsikret mot uregelmessigheter med opp til 20.000 EUR per kunde.  Ettersom Safecap er underlagt relativt strenge minimumskrav fra EU vedrørende tilbud av finansielle tjenesteytelser, adskiller selskapet seg ikke nevneverdig fra andre tilbydere når det gjelder ovenstående.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske Tradere. Trykk her.

Konklusjon

Markets.com er en utmerket handelsplattform – spesielt for nybegynnere som ønsker en simpel og oversiktlig plattform og mulighet til å foreta handler med lav eksponering. Mer erfarne tradere kan oppleve at de synes plattformen er mangelfull i forhold til oppsett og grafvisning sammenlignet med andre plattformer. Til gjengjeld er plattformen enkel å få tilgang til og krever umiddelbart ikke stor maskinkraft.

Ettersom Safecap, som driver Markets.com-handelsplattformen, er en utenlandsk megler, er man selv forpliktet til å melde inn sitt nettoresultat til skattemyndighetene, med relevant dokumentasjon. Grunnet de begrensede datauttaksmulighetene kan dette bli en tidkrevende prosess, men dette gjelder for de fleste handelsplattformer. Har man i tillegg kontoen sin i NOK, blir dette vesentlig enklere.

Spreadmessig er markets.com ikke helt i toppen blant de beste. Til gjengjeld er prisstrukturen gjennomsiktig, og man betaler for eksempel ikke kurtasje for CFD-aksjehandel.

Er man nybegynner vil det gi en ekstra trygghet å vite at man ikke risikerer mer enn det man har på sin konto. I tillegg vet man nøyaktig når ens posisjoner blir lukket hvis markedet går i mot deg.

Det kan klart anbefales å opprette en gratis demokonto for å prøve plattformen. Deretter er det meget enkelt å åpne en ordentlig konto, ved å laste opp nødvendig dokumentasjon, samt besvare den nevnte egnethetstesten.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Prøve Markets.com

 

Preview af Markets.com:

Daytrader.no mottar kommisjon og/eller betaling for annonsering fra Markets og andre handelsplattformer som omtales på denne siden. Daytrader.no tilstreber imidlertid 100% objektivitet i likhet med hva man finner hos andre profesjonelle medier og deres annonsærer. Inntektene fra annonsering er med på å sikre at vi også fremover kan levere de beste guidene og det beste innholdet om daytrading.

 

Saxo Bank - Anmeldelse

Saxo Bank - Anmeldelse

Saxo Bank tilbyr noen av verdens mest sofistikerte handelsplattformer for aktive tradere. Banken er dansk og holder til i Københavnsområdet, så hvis du mener at “det er dejligt at være norsk i Danmark”, så er Saxo Bank en opplagt kandidat når du som investor, daytrader eller swingtrader skal velge handelsplattform.…
Les mer

IG - Anmeldelse

IG - Anmeldelse

Handelsplattformen fra IG er som skapt til daytrading. Her får man både avanserte grafer og konkurransedyktige spreads på rundt 15.000 markeder. IG Group er notert på børsen i London, og virksomheten er en av de største meglerne for daytradere over hele verden. IG ble opprinnelig startet av forretningsmannen Stewart Wheeler…
Les mer

Velg megler

Velg megler

    Facebook0Twitter0Google plus0

En enkel trading strategi som virker

En enkel trading strategi som virker

Som aktiv trader er man alltid på utkikk etter en strategi som virker. Imidlertid ender man ofte opp med en trading skjerm full av utallige streker og avanserte indikasjoner. Men i virkeligheten behøver det ikke å være så avansert. Joe Marwood, som er aktiv trader, blogger og analytiker har gjennomført…
Les mer

Kopier de beste børshandlerne i sommerferien. Slik gjør du det

Kopier de beste børshandlerne i sommerferien. Slik gjør du det

Sommerferien nærmer seg, og det er ikke alle som i den forbindelse får tid til å passe på aksjeporteføljen. Skal man ut å reise, eller er travelt opptatt med familie og venner, kan det gi mening å overlate en del av sine investeringer til en dyktig børshandler som kan stå…
Les mer