0 kommentarer 01 January 1970 daytrader NYHETER Teknisk analyse

Hode-og-skuldre-formasjonen

En av de mest kjente mønstrene innenfor teknisk analyse kalles for ”Hode-og-skuldre-formasjonen». Mønsteret beskriver en vending i markedet, og er et av de mest solide signalene innenfor teknisk trading. En annen fordel er at mønsteret er lett å forstå – også for nybegynnere. Allerede i boken ”Technical Analysis of Stock Trends” fra 1948 kalles ”Hode-og-skuldre-formasjonen» som ”et av de mest vanlige mønstrene – og samtidig et av de mest pålitelige”. Denne definisjonen holder fortsatt, til tross for nåtidens markedsstøy, algoritmekaos og frequency trading.

Har du lyst til å investere i bitcoins og annen kryptovaluta? Hos eToro kan du spekulere i prisutviklingen på Bitcoins, Ethereum, Litecoins m.m. Klikk her.
En klassisk skulder-hoved-skulder.
fig 1. En klassisk topp-formasjon

En «hode-og-skuldre-formasjon» er et vendemønster, og kan oppstå både i toppen eller i bunnen av en trendvending. Derfor kan mønsteret enten kalles ”hode-og-skuldre-topp» eller «hode-og-skuldre-bunn». En klassisk topp-formasjon (figur 1) består av to topper på nesten samme nivå som dannner skuldrene. Mellom disse finner man en litt høyere topp, som kalles hodet. Formasjonens bunn kalles ”nakkelinjen” og den skal brytes før mønsteret er komplett. Når nakkelinjen er brytes, håper traderen at markedet trekker seg tilbake i en avstand som tilsvarer minst avstanden fra hodet til nakkelinjen. (H) i figur 1.

Når traderen tegner nakkelinjen, skal han se etter de to bunnene som former skuldrene. Det er bruddet på denne linjen som avslutter formasjonen, og samtidig setter i gang en mulig handel. Hode-og-skuldre-formasjonen finnes på alle tidshorisonter. Fra få minutter og opp til ukes- og månedsgrafer. Jo høyere tidshorisont, desto mer sikkert er mønsteret. Hvis man handler på en plattform som også angir volumet i markedet, vil man typisk se en økning i volum når prisen bryter nakkelinjen. Jo høyere volum rundt bruddet, desto mer valid er mønsteret.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske Tradere. Trykk her.

Dessverre kan man ikke forvente at markedet alltid former en helt perfekt formasjon. Nakkelinjen vil ofte være skjev, eller de to skuldrene har forskjellig høyde. Det betyr derimot ikke at signalet er mindre gyldig. Derfor kan det lønne seg å øve på å finne de formasjonene som ikke er helt perfekte. Nedenfor vil vi vise eksempler på varianter av «Hode-og-skuldre-formasjonen». For å finne dem er det enklest å å starte med å se etter en topp, samt to mindre topper. Deretter kan man trekke nakkelinjen. Hvis det er snakk om en bunnformasjon leter man naturligvis etter det motsatte.

S-H-S-mønster i euro over for pund på en timegraf. En version med bred venstre skulder er bred.
fig. 2

Figur 2 viser H-S-mønster i valutakrysset EUR/GBP på en timesgraf. Dette er en versjon av mønsteret med en bred venstre skulder.

fig. 3
fig. 3

Figur 3 viser et H-S-mønster i DAX på dag dagsgraf. Her ser man en meget skjev nakkelinje, som allikevel gir et valid signal.

Har du lyst til å investere i bitcoins og annen kryptovaluta? Hos eToro kan du spekulere i prisutviklingen på Bitcoins, Ethereum, Litecoins m.m. Klikk her.
fig. 4
fig. 4

Figur 4 viser et H-S-mønster i den danske ISS-aksjen på en dagsgraf. Her ser man også en skeiv nakkelinje, og en høyre skulder med ”dobbelttopp”. Imidlertid ser man et relativt stor fall etter at nakkelinjen brytes.

fig. 5
fig. 5

Figur 5 viser valutakrysset AUD/USD med en H-S bunnformasjon. Bunnformasjonen kjennetegnes ved nøyaktig samme mønstre som en toppformasjon, bare motsatt.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske Tradere. Trykk her.
fig. 6
fig. 6

Figur 6 viser olje på en ukesgraf. Her er det snakk om en nesten perfekt H-S bunn.

Handelsstrategien er simpel: I en avsluttet toppformasjon ønsker man å gå kort når nakkelinjen brytes. Hvis bruddet følges opp av høyt volum vil den dristige traderen forsøke seg med høyere gearing. Minimum-target tilsvarer avstanden mellom hodet og nakkelinjen. Stop settes typisk rett over høyre skulder hvis det gir fornuftig risk/reward. Helst bedre enn 1:3. I tiden rett etter bruddet på nakkelinjen kan det oppstå en mindre re-trace opp mot nakkelinjen. Her vil nakkelinjen typisk fungere som motstand. Tradere med lav risiko kan vente med å gå inn i handelen inntill re-trace er avsluttet, og traderen har konstatert at nakkelinjen virkelig fungerer som motstand. For alle andre gjelder det bare å ha tålmodighet hvis kursen foretar denne klassiske re-tracen.

Har du lyst til å investere i bitcoins og annen kryptovaluta? Hos eToro kan du spekulere i prisutviklingen på Bitcoins, Ethereum, Litecoins m.m. Klikk her.

Kampen mellom selgere og kjøpere: For å forstå psykologien bak skulder-hode-skulder kan man forestille seg at kjøperne er fulle av begeistring under en uptrend og handler mange aksjer. Plutselig blir noen spekulanter i tvil om trendens videre forløp, og de begynner og selge seg ut. Dermed skapes venstre skulder. Etter litt tid kommer begeistringen tilbake igjen, og kjøperne gjenopptar sine kjøp i håp om at den opprinnelige trenden fortsatt er intakt. Når kursen kommer et stykke opp over venstre skulder, gripes flere av panikk. Var korreksjonen/venstre skulder bare et uttrykk for at aksjen allikevel ikke er så sterk? Tvilen setter i gang salget av aksjer igjen, og dermed skapes hodet. Salget forsetter inntil nakkelinjen rammes, hvor det fortsatt ligger kjøpere fra den forrige korreksjonen. Kjøperne evner å sende kursen opp til samme nivå som den første skulderen. Der treffer man en gruppe selgere fra den gang toppen av venstre skulder ble skapt. Aksjen sendes nå ned med full fart, og når kursen bryter nakkelinjen, blir det alvor av frykten. Noen få modige tradere forsøker kanskje å kjøpe seg opp, men kursen kommr aldri over nakkelinjen. Frykten har tatt over, og kursen faller. Mønsteret er komplett, og uptrenden har nå snudd til en downtrend.

Tags:
En enkel trading strategi som virker

En enkel trading strategi som virker

Som aktiv trader er man alltid på utkikk etter en strategi som virker. Imidlertid ender man ofte opp med en trading skjerm full av utallige streker og avanserte indikasjoner. Men i virkeligheten behøver det ikke å være så avansert. Joe Marwood, som er aktiv trader, blogger og analytiker har gjennomført…
Les mer

Kopier de beste børshandlerne i sommerferien. Slik gjør du det

Kopier de beste børshandlerne i sommerferien. Slik gjør du det

Sommerferien nærmer seg, og det er ikke alle som i den forbindelse får tid til å passe på aksjeporteføljen. Skal man ut å reise, eller er travelt opptatt med familie og venner, kan det gi mening å overlate en del av sine investeringer til en dyktig børshandler som kan stå…
Les mer

150% avkastning på å spotte trender

150% avkastning på å spotte trender

De fleste langsiktige investorer er fornøyd hvis de slår markedet med bare et par prosent. Det er imidlertid ikke nok for danskeren Jeppe Kirk Bonde. Jeppe er privat investor og jobber til daglig med blant annet valuation for amerikanske Hacket Group i London. I 2017 oppnådde han en avkastning på…
Les mer

330% i avkastning på ett år. Intervju med elitetrader Jay Nemesis

330% i avkastning på ett år. Intervju med elitetrader Jay Nemesis

Den 27 år gamle engelske daytrader Jay Edward Smith – også kjent som Jay Nemesis – er det vi kan kalle for spektakulær. I løpet av de siste 12 måneder har Jay Edward gjennom trading generert en avkastning på over 330%. I tillegg hadde han en avkastning i 2015 og…
Les mer

Her er den beste glidende indikatoren

Her er den beste glidende indikatoren

For å lykkes med trading er det viktig at man bruker de rette indikatorene. Mange tradere benytter seg av en teknisk indikator kalt «glidende gjennomsnitt«. Et glidende gjennomsnitt kan brukes til å få et inntrykk av trenden en aksjekurs befinner seg i. Indikatoren er enkel å bruke, noe som også…
Les mer