Nye kryptoreguleringer er ingen kortsiktig hjelp

Av Utgitt: 12. april 2022

Joe Biden signerte 9. mars en presidentordre som vil regulere kryptovaluta. Selv om reguleringer strider mot det «rebelske» DNA-et til kryptovaluta, så er dette en svært viktig anerkjenning. Både bitcoin og andre kryptovalutaer steg umiddelbart pent på nyheten, men er dette nok til å redde året for kryptoinvestorer?

Det blir det amerikanske finansdepartementet med Janet Yellen i spissen får hovedansvaret med å følge opp den omfattende presidentordren. Gjennomgangsord i ordren er «nasjonal interesse», «innovasjon» og «trygghet».

Nye kryptoreguleringer fra Joe Biden og Det hvite hus kan være gode nyheter for kryptovalutaers fremtid.

Konkret listes det opp seks områder det skal jobbes med:

  • Beskytte forbrukere, investorer og virksomheter.
  • Sikre amerikansk og global finansiell stabilitet.
  • Hindre illegal aktivitet som hvitvasking, terrorfinansiering etc.
  • Opprettholde USAs ledende posisjon i det globale finansielle systemet.
  • Sikre tilgang til trygge og konkurransedyktige finansielle tjenester.
  • Bidra til innovasjon og adressere klima, menneskerettigheter og «privacy».

I tillegg skal det utredes om den amerikanske sentralbanken skal utstede kryptovaluta. Finansminister Yellen har i etterkant fulgt opp med intervjuer, og etter manges mening fremstår hun som mer positiv til kryptovaluta enn tidligere. Spesielt hennes tale på American University’s Kogod School of Business Center for Innovation har fått mye oppmerksomhet.

Du kan handle bitcoin og andre kryptovalutaer hos AvaTrade Klikk her

En lang prosess

Etter min mening er det en god ting at de amerikanske myndighetene legger listen høyt, men samtidig gjør dette at det kan ta lang tid før prosessen er ferdig. Mye av problemet er at det virker som om man i stor grad starter på bar bakke. Innledningsvis skal Finansdepartementet blant annet utrede en rapport om «the future of money and payment system…»

Det er heller ikke klart hvilken rolle de forskjellige departementene skal spille, eller hvordan ansvar skal fordeles internt i departementene. Arbeidet vil også kreve internasjonalt samarbeid, og vi bør vente omfattende tautrekking i Kongressen når den tid kommer.

Flere hevder at det er for tidlig å si om dette er positivt for kryptovaluta, og at veldig mye avhenger av jobben myndighetene gjør fremover. Det er mange fallgruver, og the devil is in the details, som det heter.

Hva nå?

Likevel tror jeg det er av vesentlig betydning at amerikanske myndigheter nå har anerkjent kryptovaluta. Det vil gjøre at stadig flere investerer i kryptovaluta, ikke minst institusjonelle investorer. På sikt bør dette støtte kursene til de største kryptovalutaene.

På den korte bane er jeg imidlertid ikke like optimistisk på kursutviklingen. Mye av kryptovalutaens value preposition er at den skal være frikoblet fra svingningene i finansmarkedene, og at den dermed gir en god diversifiseringseffekt i en portefølje.

Den siste tiden har imidlertid kursene på de største kryptovalutaene i økende grad fulgt svingningene i finansmarkedene, og spesielt har kursene på kryptovaluta fulgt teknologiindeksene:

Utviklingen til NASDAQ (grønn), bitcoin (rosa) og ethereum (rød).

En viktig årsak til den økende korrelasjonen tror jeg er at investeringsbanker og profesjonelle forvaltere spiller en stadig større rolle i kryptovaluta. Og når det kommer til risikostyring håndteres kryptovaluta etter sigende ofte likt som teknologiaksjer.

Den økende korrelasjonen er et problem. Ikke bare mister kryptovaluta mye av sin diversifiseringseffekt, mange investorer vil nok nå tenke seg om to ganger før de øker sin eksponering i kryptovaluta. De kan jo likegodt kjøpe aksjer. Dermed får ikke (krypto)snøballen momentet den kanskje ellers ville fått.

Du kan handle bitcoin og andre kryptovalutaer hos AvaTrade Klikk her

Og når det kommer til utviklingen på børsene fremover, så er jeg langt fra optimistisk. Det finnes riktignok interessante enkeltaksjer, men markedet er dyrt og krigen i Ukraina vil hemme den økonomiske veksten og akselerere inflasjonen ytterligere.

Derfor tror jeg aksjeindeksene skal videre ned, og ettersom kryptovaluta ser ut til å følge aksjeindeksene, så blir konklusjonen at man neppe skal eie kryptovaluta heller. I alle fall ikke i nærmeste fremtid. Det finnes langt tryggere havner innenfor energi og råvarer.

Hos nettmegleren Markets.com kan du gå både long og short i bitcoin og en lang rekke andre kryptovalutaer.

Del denne artikel