La Niña drar kaffeprisen til himmels

Av

Råvareprisene har steget voldsomt i løpet av 2021, og kaffeprisen er ikke noe unntak. Kanskje vil du kunne oppleve at kaffen på den lokale butikken blir noe dyrere, men det er på markedene at prisstigningene virkelig synes. Og årsaken er været.

La Niña er et spesialtilfelle av det globale værfenomenet El Niño-Southern Oscillation. Etter en liten pause er La Niña nå tilbake, og mye taler for at værfenomenet vil forfølge oss i vinter, kanskje også gjennom hele våren. Det siste året har La Niña blant annet bidratt til ekstrem tørke i Brasils kafferegioner. Dette er trolig hovedårsaken til at prisen på kaffe har doblet seg.

Selv om kommende avling forventes å bli bedre er det ennå mange skjær i sjøen, og jeg tror derfor prisen på kaffe kan stige enda mer. Jeg forklarer hvorfor litt lenger nede i artikkelen.

De store prisstigningene har gjort det populært å spekulere i prisutviklingen på råvarer. Privatinvestorer kan enkelt spekulere i råvarer gjennom såkalte CFD-kontrakter hos en nettmegler. Hos Markets.com kan du blant annet kjøpe og selge både kaffe, olje, hvete m.m.

Vi anbefaler nettmegleren Markets.comKlikk her

El Niño-Southern Oscillation

El Niño–Southern Oscillation (ENSO) er et av klodens viktigste værmønstre. I nøytral tilstand drives værfenomenet av passatvinden, som blåser fra vestkysten av Sør-Amerika mot Asia. Vinden trekker med seg overflatevannet fra vestkysten av Sør-Amerika, som erstattes av kaldt vann fra dypet. Dette bidrar til en naturlig forskjell på vanntemperaturen i Australia/Asia sammenlignet med vestkysten av Sør-Amerika.

Når det varme vannet kommer til Asia/Australia fordamper det og faller ned som regn. Luften, som nå er langt tørrere, fortsetter videre oppover i atmosfæren og returnerer tilbake til Syd-Amerika høyere oppe i atmosfæren. Denne atmosfæriske cykelen kalles walkersirkulasjon.

Kilde: Bueau of Meteorology, Australian Government

Med jevne mellomrom bryter imidlertid walkersirkulasjonen sammen. Den vestgående havstrømmen bidrar til en høydeforskjell på rundt 60 cm mellom Asia/Australia og vestkysten av Sør-Amerika, og når vinden avtar gjør denne høydeforskjellen at mye av det varme vannet vest i Stillehavet vender nesen tilbake østover. Dette skaper en helt ny meteorologisk situasjon som får globale konsekvenser – det er dette som er El Niño.

Motstykket til El Niño er La Niña. Da er passatvindene ekstra kraftige, og syklusen går i høygir. Også dette får globale konsekvenser.

Status og konsekvenser

Man måler som regel ENSO ved Oceanic Niño indeksen (ONI). I grove trekk beskriver indeksen temperaturavvik fra normalen i El Niño 3.4 regionen. Som vi ser av grafen under er indeksen nå under -0,5, hvilket betyr av man er i en La Niña situasjon (under forutsetning at walkersirkulasjonen ikke er brutt). En rekke meteorologiske institutter har også bekreftet at vi nå er tilbake i en La Niña-situasjon.

Kilde: Golden Gate Weather Services, National Oceanic and Atmospheric Administration

Av grafen over bør man merke seg at en la La Niña-situasjon kan vare i 2-3 år. Derfor er La Niña-situasjoner ekstra viktige innen «soft commodities». Én dårlig avling er ofte håndterbart fordi man har lagre. To dårlige avlinger, derimot, er langt mer problematisk.

Meteorologiske institutter har blitt gode på å gi langsiktige prognoser for ENSO-fenomenet. I følge amerikanske Climate Prediction Centre er det 90 % sannsynlig at La Niña-situasjonen vil vare gjennom vinteren, og det er 50 % sjanse for at vi også har La Niña til våren (mars-mai). Prognosekartet for desember til januar gir nyttig innsikt og er fascinerende. Prognosekart for andre perioder finner du her.

Kilde: National Oceanic and Atmospheric Administration

Som nevnt er konsekvensene av La Niña globale, og i viktige landbruksområder som Australia og Nord- og Syd-Amerika kan følgene bli store:

Kilde: www.fews.net / US AID
Bli en bedre trader med vårt nye e-kursKlikk her

La Niña og Kaffe

Brasil er verdens største kaffeprodusent med 35-40 % av den globale produksjonen. Brasil produserer i hovedsak arabica-kaffe, og produksjonen av arabica foregår i landets sørøstlige regioner. Siste års totale avling kom inn på 56,3 millioner bags (1 bag = 60 kilo), en dramatisk reduksjon fra det foregående årets 69,9 millioner bags. Det er flere grunner til det kraftige fallet:

 • Arabica-frukten har en toårig vekstsyklus. Det betyr at ett år bærer treet mye frukt før det neste år bærer mindre frukt, men til gjengjeld vokser mye. År med lite frukt kalles «off-cycle», og Brasils siste avling var «off-cylce».
 • Brasil har i år opplevd en ekstrem tørke. Selv bønder med vanningsanlegg har hatt problemer fordi de ofte har hatt begrenset tilgang på vann. Tørken henger sannsynligvis sammen med La Niña.
 • I juni og juli opplevde Brasil den verste frosten siden 1994. Også dette kan sannsynligvis relateres til La Niña.

Grafen under viser Brasils produksjon av henholdsvis arabica- og robusta-bønner. Det er tydelig hvordan arabicaproduksjonen svinger avhengig av om det er «on-cycle»- eller «off-cylce»-år:

Kilde: USDA

Den svake produksjonen har bidratt til et dramatisk fall i globale kaffelagre:

Kilde: USDA
Vi anbefaler nettmegleren Markets.comKlikk her

Prisdrivere

Det er til stor hjelp at vi nå har gått inn i et «on-cycle»-år, og det kom regn i oktober. Likevel er det mange skjær i sjøen:

 • La Niña er tilbake og kan skape tørke i den viktige vekstsesongen.
 • Frosten i juni og juli har skadet trærne, og dette vil redusere den kommende avlingen. Det er betydelig usikkerhet knyttet til omfanget, men estimater fra i høst lå på 2-7 millioner bags.
 • Tørken har stresset trærne. Også dette ventes å redusere kommende avling. Enn så lenge har jeg ikke sett estimater på effekten.
 • Prisene på gjødsel er rekordhøye. Dermed får bøndene mindre insentiver til å gjødsle.
 • Mange bønder solgte deler av produksjonen på forward-kontrakter. Når prisen på kaffe stiger videre får de som ikke klarer å levere store problemer. Det er ventet en rekke konkurser.

Faktorene over forklarer hvorfor det er en reell fare for at kaffemarkedet ikke balanseres med det første. Og med lave lagre har jeg få problemer med å rettferdiggjøre siste års prisoppgang. Jeg tror faktisk at vi fortsatt ikke har sett toppen:

Hvis du som privatinvestor ønsker å spekulere i kaffe, er det enklest å gjøre dette gjennom såkalte CFD-kontrakter hos en nettmegler. Hos Markets.com kan du blant annet kjøpe og selge både kaffe, olje, hvete m.m.

Del denne artikel
Tags: ,

Kommentarer

 • Relatert
 • Seneste
 • Populære