0 kommentarer 04 August 2015 Teknisk analyse

Støtte- og motstandsnivåer

Støtte- og motstandsnivåer er blant mest grunnleggende begrepene innenfor trading, både innenfor langsiktige handler og kortsiktig daytrading. Begge nivåer er steder på grafen prisen har en tendens til å stoppe opp, og i noen tilfeller vende helt om. Mange bruker nivåene derfor som mulige kjøps- eller salgstidspunkter. Dette gjelder spesielt hvis det er andre indikatorer som tilsier at prisen skal vende på nettopp dette stedet. Nedenfor ses et eksempel i prisen på euro/dollar i perioden fra høsten 2012 til høsten 2014. Prisen på rundt 1,2738 fungerte som støttepunkt, og derfor blir dette en oppkøpsmulighet for mange tradere.

Har du lyst til å investere i bitcoins og annen kryptovaluta? Hos eToro kan du spekulere i prisutviklingen på Bitcoins, Ethereum, Litecoins m.m. Klikk her.
støttepunkt
Utviklingen i Euro/Dollar fra høsten 2012 til høsten 2014. Prisen har funnet et støttepunkt rundt 1,2738, som det var vanskelig å bryte gjennom.

De færreste suksessfulle tradere bruker utelukkende støtte- og motstandspunkter til å foreta deres kjøp og salg. For mange fungerer det imidlertid som en medvirkende faktor når vesentlige beslutninger skal tas. Man bør legge merke til at jo flere ganger et støtte- eller motstandspunkt treffes, jo sterkere vil det være.

Omvendt kan prisen gå desto lenger ned når motstanden endelig blir brutt. Mange nybegynnere innenfor trading lar seg friste til å handle price-breaks – altså å gå kort med en gang hvis et støttepunkt blir brutt. I de fleste markeder er dette en ganske risikabel strategi, da man ofte kan oppleve små falske breakouts.

Dette er når et støttepunkt kort blir brutt, men deretter vender om. Man bør derfor være forsiktig med å bruke denne strategien. Motstandsnivåer fungerer naturligvis på samme måte, bare med motstatt fortegn. Her er det snakk om nivåer der prisen har støtt imot mange ganger tidligere, uten å klare og bryte gjennom. Hvis man gjerne vil kjøpe seg opp i et marked bør man derfor være oppmerksom på om det er et ”loft” som prisen støter mot. Dette kan være med på å gjøre det mindre sannsynlig å avslutte handelen med suksess.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske Tradere. Trykk her.

Et annet kjent fenomen relatert til støtte og motstand er at støtte ofte kan utvikle seg til å bli motstand. Dette vises med et eksempel nedenfor.

support-restistance
Her er enda et eksempel fra euro/dollar, hvor man kan se at tidligere støttepunkter kan bli til et motstandspunkt.

En av forklaringene på dette fenomenet er at når et etablert støttepunkt brytes, vil mange som utgangspunkt gjerne være short, men en del tradere rekker det ikke. Når prisen så kommer tilbake til det gamle nivået, så vil det være naturlig for dem å shorte markedet på det tidspunktet.

Tags:
Her er den beste glidende indikatoren

Her er den beste glidende indikatoren

For å lykkes med trading er det viktig at man bruker de rette indikatorene. Mange tradere benytter seg av en teknisk indikator kalt «glidende gjennomsnitt«. Et glidende gjennomsnitt kan brukes til å få et inntrykk av trenden en aksjekurs befinner seg i. Indikatoren er enkel å bruke, noe som også…
Les mer

Kicker Signals

Kicker Signals

Kicker-signalet er et kraftig signal som finnes i både bearish og bullish utgave. Signalet består av to candles. Det første candlet, som skal være forholdsvis langt, åpner og beveger seg i samme retning som trenden i markedet. Candle nummer to skal være ca. like langt, åpne på samme sted som…
Les mer

Inverted Hammer

Inverted Hammer

  Inverted Hammer-signalet består av, i likhet med Shooting Star, av et enkelt candle. Som navnet antyder ligger Inverted Hammer omvendt i formasjonen, sammenlignet med Hammer-signalet. Både Hammer og Inverted Hammer er bullish veningsmønstre, og Shooting Star er det omvendte signalet og indikerer en bearish vending. Signalet er lett gjenkjennelig…
Les mer

Shooting Star

Shooting Star

Shooting Star er et «mønster» som består av et enkelt candle. Det kan lett identifiseres med sin lille kropp og lange, øvre hale, som skal være minst to ganger lenger enn kroppen. Det er også det omvendte mønsteret av Inverted Hammer. En forutsetning for mønsteret er at det oppstår i et…
Les mer

Evening Star og Morning Star

Evening Star og Morning Star

Evening Star og Morning Star er to motsatte formasjoner, og henholdsvis et bearish og bullish veningsmønster. Begge mønstrene består av tre individuelle candles. Det første skal ha en relativt stor kropp, candle nummer to skal optimalt sett gappe enten opp eller ned med en liten kropp. Markedet skal altså åpne…
Les mer