0 kommentarer 28 October 2015 Excluded NYHETER Teknisk analyse

De mest profitable moving averages

En test av glidende gennemsnit i prisen på DAX viser at det er best å bruke glidende gjennomsnitt på grafer over en time med perioder som ligger et stykke fra de mest vanlige. Her kan du lese vår analyse, som også tar opp det tradisjonelle golden cross-signalet i de største indeksene.

En av de mest kjente begrepene innenfor teknisk analyse av kursgrafer, er det såkalte “golden cross”. Denne situasjonen oppstår når et raskt glidende gjennomsnitt (Moving Average) på en kursgraf, skjærer opp gjennom et tregere glidende gjennomsnitt på samme kursgraf. Når dette skjer ser traderen det som et tegn på at en uptrend er i gang, og at det kan lønne seg å gå “long” i markedet. Meningen nå er at handelen holdes inntil den omvendte situasjonen oppstår. Dette er når det raske glidende gjennomsnittet bryter det tregere glidende gjennomsnittet ovenfra. Dette kalles et “death cross”. Her vil traderen selge beholdningen sin, eller gå “short” i markedet.

Klassisk eksempel på dead cross (det modsatte af golden cross) i DAX i august 2015, hvor Moving average på 50 og 200 krydser hinanden på en dagsgraf. Siden faldt kursen voldsomt.
Klassisk eksempel på death cross (det motsatte av golden cross) i DAX i august 2015, hvor Moving average på 50 og 200 krysser hverandre på en dagsgraf. Etter dette falt kursen voldsomt.

Test av det klassiske Golden Cross

For at det skal være snakk om et “ekte” “golden/death cross”, skal det skje på en dagsgraf med et rask glidende gjennomsnitt med verdien 50, og et tregere med verdien 200. Situasjonen oppstår ikke så ofte i de store indeksene, og når det først skjer finner nyheten av og til veien til avisenes børsseksjoner.

Men, er “golden cross” i det hele tatt et gyldig teknisk signal som faktisk kan handles? Og kan man bruke “Golden cross” på annet enn dagsgrafer med verdien 50/200?

Det klassiske “Golden cross” har vært gjenstand for mange analyser for hva som er smartest å gjøre. Skal man kjøpe og selge markedet med jevne mellomrom når det oppstår “golden/death cross”, eller skal man bare kjøpe aksjene og beholde dem i årevis?

 

Et av de mest positive syn på “golden cross” finner man for eksempel hos den engelske investeringsportalen “Investors Chronicle”, som begynte som en løpeseddel for 150 år siden. Analytikeren Dominic Picarda har testet “Golden cross”-strategien i S&P-indeken fra 1928 til 2012. Han fant ut at det faktisk ville ha gitt god mening å kjøpe etter “golden cross” og selge når det oppstår “death cross” (eller når man opplever 10% tap av verdistigningen). Analysen blir imidlertid satt spørsmålstegn ved av mange andre, blant annet Jingzhi Huang og Zhijian Huang fra henholdsvis Pennsylvania State University og University of Wisconsin-Milwaukee.

i 2014 skrev de to en møysommelig rapport om golden cross-strategien, konkluderte med at strategien generelt IKKE klarer seg bedre på lang sikt i forhold til en strategi hvor man bare kjøper en indeks oh holder på sin handel. Grunnen til at mange andre analytikere tar feil av strategien er, ifølge Jingzhi og Zhijian, at “Golden cross”-strategien faktisk gir overskudd i noen indekser. Men dessverre kun i teorien. I praksis er det vanskelig for en trader å få den riktige entry til markedet, fordi “golden cross” ofte skjer under et market gaps hvor prisen hopper. ingzhi Huang og Zhijian Huang konkluder samtidig med at et raskt glidende gjennomsnitt med verdien 10 på en dagsgraf er det værst tenkelige. Her er tapet størst.

Lars Persson fra Millionærklubben på Radio24/7 er en af de tekniske tradere, der skæver til Golden Cross, når han vurderer, hvor markedet skal hen. Lars Persson understreger dog ofte, at Golden Cross ikke kan stå alene.
Lars Persson fra “Millionærklubben” på Radio24/7 er en av de tekniske traderne som sverger til Golden Cross, når han vurderer hvor markedet skal. Lars Persson understreker ofte, at Golden Cross ikke kan stå alene.

Test av golden cross som daytrader

Som daytrader skal man være påpasselig med å kun benytte seg en én enkelt indikator for inngang til markedet. Det er mye “støy” i markedet på korte tidshorisonter, og man kan raskt få et “falskt signal” på mindre nyheter som får prisene til å bevege seg kaotisk. Mange daytradere benytter seg imidlertid av en eller annen for for glidende gjennomsnitt til å “orientere seg” om retningen. Det gir derfor mening å teste hvilke glidende gjennomsnitt som fungerer best innenfor de siste par årene.

Her har vi testet forskjellige verdier av “golden cross” på forskjellige tidshorisonter. Inngangen til markedet skjer når det korte glidende gjennomsnittet skjærer det lange. Både ovenfra og nedenfra. I testen lukker vi imidlertid ikke vår handel når de glidende gjennomsnitt kryser hverandre igjen. I stedet har vi testet med et fixed target og stop, som utvides tilsvarende til hva som realistisk på de enkelte tidshorisonter. Dette har gitt et litt mer realistisk bilde av hvordan en daytrader vil handle. Testen er foretatt intradag – altså at handelen lukker når markedet lukker. Uansett kurs. Dette skjer for å unngå market gaps, som ofte endre med å gi noen meget dårlige resultater.

Testen er utført på den tyske DAX-indeksen fra 1. januar 2011 og frem til 25. oktober 2015 i Ninja Trader med IQfeed. Nedenfor ser du de innstillingene som presterer best i de enkelte tidshorisonter:

Timeframe Raskt MA
(periode)
Langsomt MA
(periode)
Target/stop*
(point)
% profitable Antall handler
2 minutter 20 190 50/50 51,5% 3139
5 minutter 30 140 50/50 50,5% 1672
30 minutter 5 170 100/100 53,5% 536
60 minutter 25 190 150/150 59,7% 119
120 minutter 10 130 150/150 61% 103

* Det er ikke splittestet på target/stop. Disse er satt som fixed mål i de enkelte timeframes, men siden stop og target er like store kan de allikevel være med på å belyse suksessraten.

Analysen ovenfor er ikke vitenskapelig, men den kan allikevel gi en pekepinn på om effekten av “golden cross” på de forskjellige tidshorisonter i DAX. Som man kan se gir signalet i seg selv ingen mening på korte tidshorisonter. Først på tidshorisonter rundt og over 60 minutter, kommer suksessraten til “golden/death cross”-signalet opp på et akseptabelt nivå rundt 60%. Du skal imidlertid være oppmerksom på at tilfeldigheten av utfallet stiger fordi det er snakk om langt færre handler, og at gaps kan vanskeliggjøre entry.

Suksessraten endrer seg forøvrig ikke hvis man utvider target/stops på de korte tidshorisontene. Resultatene kan fortsatt beskrives som et myntkast. Resultatet endrer seg heller ikke nevneverdig hvis man ser bort fra det korte MA, og lar entry til markedet skje når prisen kun krysser det lange MA.

Vi kan også tilføye at vi har gjort samme test i prisen på gull. Har var vi ikke i stand til å finne en tidshorisont som et MA ga fornuftig suksessrate.

Konklusjon og handelsstrategi:
cross

Den klassiske “golden cross”-strategien på en dagsgraf med MA på 50/200 gir ikke overskudd i seg selv, hvis man sammenligner med en strategi hvor man bare kjøper og beholder verdipapiret i samme periode.

En “golden/death cross”-strategi i DAX med faste targets/stops på grafer med timeframes på under 1 time viser ingen signifikant suksessrate.

En “golden/death cross”-strategi i DAX med faste targets/stops på grafer med timeframes på over 60 minutter viser et mulig gevinstpotensiale i  perioden fra 2011 til oktober 2015.

Man bør ikke bruke “golden/death cross” som et isolert signal. Som daytrader kan det gi god mening å bruke et 120 minutters chart med 2xMA på henholdsvis 10 og 130 minutter. Hvis det raske MA har krysset det tregere MA oppover, man kan supplere med sine øvrige signalere og se etter muligheten til å gå “long” i markedet. Hvis det raske MA krysser ned under det trege MA, kan man supplere med andre signaler og se etter muligheten for å gå “short” i markedet.

Glidende gjennomsnitt

Glidende gjennomsnitt

Et av de grunnleggende og viktigste redskapene innenfor teknisk analyse er glidende gjennomsnitt. Glidende gjennomsnitt kan blant annet brukes til å fastslå hvilken trend det er i et marked – opp, ned eller sideveis – samt som komponent i flere strategier og andre indikatorer. Hvis man ser på et simpelt…
Les mer

En enkel trading strategi som virker

En enkel trading strategi som virker

Som aktiv trader er man alltid på utkikk etter en strategi som virker. Imidlertid ender man ofte opp med en trading skjerm full av utallige streker og avanserte indikasjoner. Men i virkeligheten behøver det ikke å være så avansert. Joe Marwood, som er aktiv trader, blogger og analytiker har gjennomført…
Les mer

Kopier de beste børshandlerne i sommerferien. Slik gjør du det

Kopier de beste børshandlerne i sommerferien. Slik gjør du det

Sommerferien nærmer seg, og det er ikke alle som i den forbindelse får tid til å passe på aksjeporteføljen. Skal man ut å reise, eller er travelt opptatt med familie og venner, kan det gi mening å overlate en del av sine investeringer til en dyktig børshandler som kan stå…
Les mer

150% avkastning på å spotte trender

150% avkastning på å spotte trender

De fleste langsiktige investorer er fornøyd hvis de slår markedet med bare et par prosent. Det er imidlertid ikke nok for danskeren Jeppe Kirk Bonde. Jeppe er privat investor og jobber til daglig med blant annet valuation for amerikanske Hacket Group i London. I 2017 oppnådde han en avkastning på…
Les mer

330% i avkastning på ett år. Intervju med elitetrader Jay Nemesis

330% i avkastning på ett år. Intervju med elitetrader Jay Nemesis

Den 27 år gamle engelske daytrader Jay Edward Smith – også kjent som Jay Nemesis – er det vi kan kalle for spektakulær. I løpet av de siste 12 måneder har Jay Edward gjennom trading generert en avkastning på over 330%. I tillegg hadde han en avkastning i 2015 og…
Les mer