Vil politisk uro føre til økonomisk krise i 2017?

trumpÅret 2016 har vært et av de mest overraskende i nyere tid. Det politiske landskapet er under rask forandring, og dette kan skape enorm usikkerhet i verdensøkonomien de kommende årene. I juni 2016 valgte Storbritannia å gå ut av EU. Deretter stemte den amerikanske befolkningen på den alternative presidentkandidaten, Donald Trump. Til sist hat italienerne, ved en avstemning, åpnet dørene for at et EU-kritisk parti snak kan få makten i landet.

Over alt lurer hard kritikk av gamle politiske idealer, og i stedet står nasjonalistisk-orienterte bevegelser klar til å overta makten. Mange steder fremskyndes prosessen av flyktningestrømmer, terrorangrep og generell utilfredshet med globalisering og fordelingen av rikdom. Resultatet kan bli stengte grenser, tollmurer og avbrutte handelsavtaler.

Vil du trade som de beste? Prøv Markets – stort produktutvalg og lave priser. Klikk her

Nye og alvorlige maktkamper mellom USA, Europa, Russland og Kina er ikke lenger usannsynlig, og det kan rask skape en usikkerhet som smitter over på verdensøkonomien og aksjemarkedet – både nasjonalt og globalt.

«Verdensøkonomien har begynt en reise inn i det ukjente», skriver det amerikanske investeringsselskapet Pimco i sine forutsigelser for 2017. De siteres i en artikkel i MarketWatch fra 25. desember, som handler om hvorvidt markedet undervurderer de store geopolitiske farene som bygger seg opp i 2017. Mange ting er under forandring, og ingen vet enda hvordan dette får innflytelse på verden i det nye året.


Sitater om verdensøkonomien og global usikkerhet, sagt og skrevet i 2016:

tumult«En voksende cocktail av politiske og geopolitiske farer har evnen til å svekke forbruket, senke etterspørselen og stanse den økonomiske veksten, noe som igjen har potensiale til å dytte den globale økonomien nærmere resesjon», – Morgan Stanley’s Global Economics Playbook, sitert i Business Insider 18. mai 2016.

 

«Hvis EU begynner å slå sprekker og landegrensene igjen blir lukket, vil handelen bremses og økonomisk samarbeid vil bli vanskeligere. Det vil tynge veksten i verdens største handelssone. Hvis EU-blokken begynner å falle sammen vil det samtidig føre til enorme bevegelser i valutamarkedet globalt» – Global Forecast Service under The Economist.

«Investorer er nødt til å overveie en ny risiko forbundet med sosioøkonomiske bekymringer, som går mye lenger enn til de tradisjonelle geopolitiske farer og har et potensial til å bryte ned den økonomiske aktiviteten og de finansielle markedene. Sammensmeltningen av nye og gamle politiske risikoer truer med å undergrave de fremskrittene som er skapt under globaliseringen, og fremme en stigning i konflikter mellom nasjoner og innenfor nasjonalstater», – rapport fra CitiGroup sitert i Bloomberg, 19. januar 2016.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her

«Det uventede utfallet av det amerikanske presidentvalget og Brexit har overrasket alle, og det tipper balansen slik at 2017 kan bli et av de vanskeligste årene i forhold til forretningsmessig strategi siden slutten av Den Kalde Krigen», – Richard Fenning, CEO of Control Risk, CNBC, 12. desember 2016. 

«Den mest pressende faren virksomheter står overfor i 2017 blir virkningen av sosial og politisk ustabilitet, som er på et «all-time high». De siste begivenheter i Italia, USA og Storbritannia har vist at velgerne i stigende grad er fiendtlige overfor internasjonal handel og globalisering. En spredning av nasjonalistiske tendenser som reaksjon på samfunnsmessige tendenser, sånn som voksende ulikhet, kan resultere i ytterligere forverring av det politiske klimaet. Denne økte usikkerheten kan føre til at investeringer blir satt på vent», – konsulenthuset Oliver Wyman i deres rapport «Top Risks for Global Businesses in 2017», sitert i Business Wire 8. desember 2016.

 

 

Vi har oppsummert de tre viktigste temaene, og funnet tankevekkende sitater fra eksperter gjennom de siste årene:

– Vil Kinas økonomi kollapse i 2017?
– Vil politisk uro føre til økonomisk krise i 2017?
– Vil den ekspansive pengepolitikken føre til krise i 2017?
– 2017 blir et skjebnesvangert år for økonomien

riskmap-1024x574

Del denne artikel
Tags:

Kommentarer

  • Relatert
  • Seneste
  • Populære
Ingen relaterte innlegg