Uke 47: Positiv utvikling på Oslo Børs, restruktureringer og stigende USD

Av Global Assets and Trading

Vi har hatt en positiv utvikling på Oslo Børs med OSEBX som har lagt på seg 1,73% denne uken. Oppgangen kom for det meste i starten av uken drevet av en oljepris som spratt opp nesten 7-8% de første par dagene. Etter det har vi sett en flat oljepris. Markedet venter at OPEC kommer frem til en avtale som vil stabilisere oljemarkedet. Det har vært en del snakk om hvem som skal være fritatt. Irak og Iran har her skreket høyest og har sådd tvil om en eventuell avtale har noe substans. Tradere verden over holder nå litt igjen da en sterk dollar gjør det dyrere å handle olje i andre valutaer.

471

Kurtasjefri aksjehandel i tre måneder hos Markets.com Klikk her

Vi ser også at metaller får drag oppover godt hjulpet av fremtidige infrastrukturinvesteringer og offentlige reformer i Kina, samt økt tro på infrastrukturinvesteringer under Trump regjeringen fremover. Kobber har vist vei og handlet mandag på 16-måneders høy.

472

Vi kommenterte litt rundt DNB her forleden uke da Jeffries oppgraderte aksjen. Denne uken hang HSBC på og oppgraderte kursmålet med target NOK 133/aksje.

 

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her

Aksjen har ligger fortsatt under motstand. Mye av den flate utviklingen denne uken kan nok også forklares på bakgrunn av at det har vært mye negativitet rundt norsk offshore rederier. Her er DNB største lånegiver og hvordan de håndterer dette blir interessant. Banken har allerede satt av NOK 18mrd i tap, så lite skal nok til for at dette økes.

473

PGS fullførte en emisjon denne uken der de hentet inn NOK 1,9mrd. Selskapet skal utføre en reparasjonsemisjon på NOK 300m, rettet mot eksisterende aksjonærer. Provenyet skal primært gå til å finansiere et byttetilbud på 2018-obligasjoner, der obligasjonseierne får kontanter og nye obligasjoner med forfall i 2020. Emisjonen ble fulltegnet på NOK 22,5/aksje og Ferd tegnet for NOK 425m og opprettholdt sin eierpost på 10,09%.

 

Kurtasjefri aksjehandel i tre måneder hos Markets.com Klikk her

Aksjen gikk kraftig, men vi nærmer oss en klassisk gap fill. For de som ser etter innganger og er positive til selskapet kan emisjonskursen være en spennende inngang.

474

BWLPG leverte tall på torsdag og topplinjen kom inn på $104,8m mot ventet $68,15m. EBITDA kom på $33,39m mot ventet $25,19m. Nettoresultatet endte på $-60,4m mot ventet $-2,59m. Den svake bunnlinjen var drevet av store nedskrivinger. De skriver ned skipene sine med $50m og Aurora LPG med $10,6m. Driften ligger foran det markedet ventet, men med store nedskrivinger ble nettoresultatet svakt. Nettoresultat før nedskrivinger kom på $0,5m. Selskapet sier selv at selv om ratene har vært under press, ser men en liten forbedring da de Asiatiske LPG prisene har økt og arbitrasjevinduet har åpnet opp igjen. Kontraktsdekningen var på 38-49% innenfor VLGC-segmentet og de slo Baltic index med 15% på spot porteføljen.

Kortsiktig har aksjen motstand rett over NOK 30/aksje

475

Havila shipping fikk ikke gjennomslag blant obligasjonseierne og et restruktureringsforslag 23 november. 24 november fikk de et brev av bankene om at hvis de ikke leverte et forslag innen mandag 28 november kl 15, ville de definere lånene som misligholdt. Ledelsen i Havila sier at enten blir obligasjonseierne med på en restrukturering eller så går selskapet konkurs. De som har kjøpt aksjen må se på den som en opsjon på at selskapet blir restrukturert.

Farstad kom fredag med et restruktureringsforlag der de foreslår å restrukturere så å si all gjeld til egenkapital. Siem garanterer for emisjonen og vil etter den foreslåtte restruktureringen sitte med en aksjepost på 50,01%.

Så vi har innenfor denne uken opplevd en del restruktureringer på Oslo Børs, og som Åge Remøy sa til pressen er at dette er den tyngste tiden han har opplevd innenfor shipping.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her

Denne uken har stort sett vært preget av en stigende USD samt svekkelse av safe haven valutaer. USD styrker seg på renteforventinger og tro på at FED hever rentene på møtet i desember. Trump og signaler om økt fokus på å booste den amerikanske økonomi ser ut til å gå hjem. I Europa ser man en noe økt økonomisk vekst men dette er hovedsakelig som resultat av ECB og deres likviditetstilførsel. Valg i Italia og Frankrike skaper en viss uro og som resultat er CHF på sterke siden. UK med nye budsjetter som oppfattes som positive i markedet og GBP stiger. I Sverige er troen på økt økonomisk vekst tilbake og vi ser positiv utvikling på SEK. I Norge fikk vi en rolig uke uten store utslag. Olje og budsjett i fokus, mens fredagens renteforventings analyse gir tro på høyere Norske renter.

OPECs møte blir neste uke store happening. Enes OPEC vil dette gi boost til NOK, CAD og AUD.

Vi ser fokus opprettholdes mot sterkere USD og høyere rente. 1,05 nivået viktig før en mulig test av 1,00 i krysset EURUSD.

476

 

Global Assets and Trading samarbeider med daytrader.no. For mer informasjon om oss i Global Assets and Trading, gå til vår hjemmeside www.globalassets.no.

Disclaimer
Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.

Del denne artikel

Kommentarer

  • Relatert
  • Seneste
  • Populære