Uke 46: Rolig børsuke, OPEC, tørrbulk og renteforventninger

Av Global Assets and Trading

Vi har hatt en ganske rolig uke på børsen sett på indeksnivå. Oslo Børs (OSEBX) åpnet uken på 640 og handler i skrivende stund på 648, dvs opp 1,25%, med en range som fra det laveste til høyeste nivået har vært på ca 2% differanse. På DAXen er vi ned 0,7% på uken og også der har rangen vært på ca 2%. Med andre ord, et rolig nachspiel etter forrige uke med valg og en oljepris som har vært i fritt fall.

Kurtasjefri aksjehandel i tre måneder hos Markets.com Klikk her

Vi skrev for et par uker siden skrev vi om en oljepris som lå rundt signifikante nivåer etter bruddet ned fra trendlinje. Vi har slått rundt dette nivået med god hjelp av OPEC og OPEC surrogater som har snakket opp oljeprisen. Vi hadde EIA oljelagertall som viste lagerbygging en god del over ventet, og fire minutter senere kom det en melding om at OPEC samtalene er positive og man venter en avtale. Deres offisielle møte er 30 november og vi venter en avventende oljepris frem mot det. Vi legger til at den sterke dollaren denne uken har lagt press på oljen i dollartermer.

 

461

Tørrbulkmarkedet har også kommet i sterkt fokus den siste tiden. Det har blitt meldt om dagrater på over $16.000, noe som er bedre enn break-even for en del redere. For de som handler i tørrbulkmarkedet er mye av tradingfokuset der og man kan oppleve gode volumer.

462

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her

 

På onsdag fikk vi kvartalstall fra Salmar. Topplinjen kom inn på NOK 2262m mot ventet NOK 2157m. Operasjonell EBIT kom inn på NOK 576m mot ventet NOK 659m. De sier at det fortsatt er store biologiske utfordringer og har videre nedjustert produksjonen for 2016 fra 126 000 tonn til 118 000 tonn. De guider 128 000 tonn for 2017. Ser man på snittprisen på laks for 2017 ligger den på NOK 67,55/kg vil det gi en estimert omsetning på NOK 8646m. Basert på marginene de har levert sålangt i år venter vi en Operasjonell EBIT på NOK 2421m eller NOK 21,36/aksje. Det priser Salmar til en EV/EBIT for 2017 på 13,72x. Dette er over der en del andre peers prises. Basert på disse tallene og nedjustering av guiding for ut året venter vi en svak utvikling.

Teknisk ser vi at aksjen har slått rett under trendtaket, men fikk ikke bruddet videre opp. Vi mener basert på det tekniske bildet, at man for kan se nedside ned på NOK 245-240.

463

DNB-aksjen ble oppgradert av Jeffries til kjøp fra underperform og øker kursmålet fra NOK 91 til NOK 142. Snittkursmålet for aksjen ligger nå på NOK 123,81 mot en måned siden da snittkursmålet lå på NOK 111,65. DNB hadde kapitalmarkedsdag der det ikke kom ut så veldig mye nytt. De opprettholder sitt mål om en ROE på 12%. De ser en ren kjernekapitaldekning på 15,7%, en utbyttegrad for 2016 på mellom 30-50% og en utbyttegrad på 50% for 2017. De opprettholder fortsatt estimerte nedskrivinger på inntil NOK 18mrd over perioden.  Så i det store og det hele er de overordnete målene de samme. Aksjen hadde en svak utvikling på en børs som falt og mange peker på mangel av store nyheter for dette.

Ser man på det tekniske bildet har aksjen motstand mellom NOK 125-130.

464

På fredag ble det meldt at Arcus, et utskilt selskap fra Vinmonopolet som produserer mye av norsk brennevin, skal børsnoteres. De har vært mye snakk om at de skal børsnoteres og fredag meldte de at de skal noteres og detaljene rundt det. De vil gjøre en emisjon for å innhente NOK 775m ved å utstede mellom 17,2m-19,9m aksjer. Indikativ noteringskurs foreslås mellom NOK 39-45/aksje noe som gir selskapet en verdi på mellom NOK 1950m-2250m.

Kurtasjefri aksjehandel i tre måneder hos Markets.com Klikk her

I valutamarkedet ble det en uke preget av renteforventninger i USA og uttalelser fra sentrale FED medlemmer. Det syns klart at renter er på vei opp i USA og markedet søker yield gjennom long US rates. USD har nytt godt av dette og hatt en sterk uke og testet oppsiden i de fleste kryss. USD Index over 101. Positive makro og selskapsstall underbygger utviklingen. Sterk USD negativ for råvarer og spesielt AUD og CAD mot svake siden. Yuan under press tiltross for god makro, det er frykt for en del handelshindringer mot USA som styrer. YEN faller tilbake med god børs og flow ut av safe haven plasseringer. Krona sideveis sist uke og hovedfokus mot oljemarkedet.

Vi ser på neste uke som spennende. Uformelt møte i Opec kan gi signaler om enighet og derav løfte oljeprisen igjen. Dette vil slå positivt ut for NOK. 9,00 mot EUR er viktig nivå mot sterkere valuta. 9,15 viktig om markedet ikke tror på felles fornt og høyere priser. Vi tror USD har hatt en god reise og vil fortsette, men mulige reprisinger kan forekomme i intradagmarkedet. Vi ser videre at emerging markets vil være under press  og BRL, MXN og INR vil kunne svekkes med den sterke USD.

 

465

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her

 

Vi legger til tilslutt at vi nevnte Nasdaq Biotech Index er spennende å se på nå som Trump snart blir president. Pareto sendte ut et leserbrev rundt handelsmuligheter i USA den 15. november og nevner der Nasdaq Biotech Index. For de som følger markedskommentarene til Global Assets and Trading og Daytrader.no, ville dette vært informasjon som dere allerede visste.

 

 

Global Assets and Trading samarbeider med daytrader.no. For mer informasjon om oss i Global Assets and Trading, gå til vår hjemmeside www.globalassets.no.

Disclaimer
Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.

Del denne artikel
Tags: , , , , , ,

Kommentarer

  • Relatert
  • Seneste
  • Populære