Uke 43 har blitt preget av mange resultater

Av Global Assets and Trading

Uke 33 har blitt preget av mange resultater både her hjemme i Norge, men også utlandet. Her i Norge har de fleste av de store levert tall. Norsk Hydro og Scatec Solar var to av de selskapene vi følger som leverte tirsdag.

Scatec Solar
Scatec Solar

Scatec Solar leverte et operasjonelt solid tredje kvartal. Topplinjen kom inn på NOK 280m mot ventet NOK 246m. De fikk en EBITDA på NOK 221,7m mot ventet NOK 187,75m. De fikk et nettoresultat på NOK 11m, men der har eksterne aksjonærer i de enkelte solprosjektene rettigheter på noen av inntektene. Dette gjør at nettoresultatet til aksjonærer i SSO endte på NOK -1m. Tallene visteen god vekst fra både kvartalet før, men også fra et år tilbake. Strømproduksjonen har doblet seg på et år. Ser vi på prosjektutviklingen så vi ikke noe særlig positiv utvikling i nye prosjekter som kommer inn. Den store triggeren utover er utviklingen i Egypt. Der har det vært store diskusjoner om finansieringen av solparkene, men for litt siden ble det meldt at Scatec var en av få selskaper som kommer tilå signere på avtaler med den Egyptiske staten om strømkjøp av solparker. Selskapet nedjusterer guidingen sin på drift og konstruksjon til 1300-1500MW innen 2018 fra 1400-1600MW. Volumene kommer til å være litt lavere i Q4 enn Q3 grunnet salget av Utah Red Hills. Gode operasjonelle tall fra Scatec, med 15-20% bedre tall enn ventet på driften. Vi var litt skuffet over den flate utviklingen av prosjekter og ønsker å se en del av prosjektene i Egypt og Sør Afrika bli videre realisert. Vi har denne aksjen i vår modellportefølje og har tradet denne aksjen denne uken, men gikk ut idag. Vi ser motstand mellom NOK 36-37.

2
NHY

NHY leverte også tredjekvartalstall som var litt bedre enn ventet. Topplinjen kom inn på NOK 20174m mot ventet NOK 19899m. Underliggende EBIT ble på NOK 1477m mot ventet NOK 1381m (7% bedre enn ventet) og nettoinntekter endte på NOK 958m mot ventet NOK 925m (3,5% bedre). All-in aluminiumspriser kom på $1862/tonn, fortsatt litt svakere enn hos Alcoa ($1901/tonn), og med en gjennomsnittlig USDNOK på 8,32 i kvartalet oppnådde de gode priser på NOK 15 491,84/tonn, dette er over vårt tidligere estimat på NOK 14 000/tonn. De opprettholder guidingen sin på 4-5% etterspørselsvekst, og legger til at de forventer i øvre sjiktet av denne rangen. For fjerde kvartal har 50% av aluminiumsproduksjonen allerede blitt prisen til $1600/tonn og realiserte Q4 premier på $225-275/tonn, noe som gir ca 50% av alt en all-in pris på $1825-1875, vi venter et USDNOK snitt i Q4 på 8,30, noe som gir en alupris på NOK 15 147-15 562/tonn, noe som totalt sett ligger rundt der vi er nå. Vi venter tallene i Q4 til å ligge rundt samme nivå som dette kvartalet, og det vil gi en underliggende EBIT på året på NOK 6073m eller NOK 2,97. Det priser selskapet til en EV/EBIT på 13,36x for 2016 med gårsdagens sluttkurs (NOK 35,77). Vi opprettholder vårt kursmål på NOK 40, og kommer til å kjøpe videre på svake dager. Vi ser motstand rundt NOK 37-37,50 og støtte på rundt NOK 33,5-33

3
Telenor

På onsdagen leverte blant annet Telenor og XXL tall. Telenor sine riftsinntekter kom inn på NOK 32,8mrd mot ventet NOK 32,9mrd. EBITDA (før andre poster) kom inn på NOK 12,459mrd mot vårt estimat på NOK 12,8mrd og konsensus på NOK 11,9mrd. Selskapet fikk et driftsresultat på NOK 3,167mrd mot ventet NOK 6,826mrd. Så større avskrivinger her enn ventet. Resultatet før skatt (EBT) endte på NOK -2,353mrd mot ventet NOK 2,55mrd. EPS endte på negativt NOK (3,21) mot ventet NOK 0,56. Det negative resultatet preges av ytterligere nedskrivinger i India på NOK 4mrd. Driftsmessig leverte selskapet gode tall, men grunnet nedskrivinger får de en svak bunnlinje. Basert på de estimatene som ligger til grunn ventes en EBITDA på året til NOK 43,705mrd og da prises selskapet til en EV/EBITDA på 4,38 mot peers på 7,74x og en utbytteyield på 5,4% mot peers på 5,38x. Alt i alt en relativt grei rapport for driften, men et svakt kvartal drevet av større nedskrivinger. Med en god utbytteyield og støtte på NOK 127-128 venter vi at nedsiderisikoen er mindre, men at vi får en relativt flat utvikling videre.

4
XXL

XXL fikk totale inntekter på NOK 2,08mrd mot ventet NOK 2,184mrd. En EBITDA på NOK 214m mot ventet NOK 229m. Selskapet fikk en EBIT på NOK 181m mot ventet NOK 200m og til slutt kan de vise til en bunnlinje på NOK 124m mot ventet NOK 148m. De peker på en unaturlig varm og tørr september som en av grunnen til litt lavere salg. Bruttomarginen litt faller fra 39% til 38,5%, da de sliter med å skalere opp i Finland, høyere kostnader i sentrallagrene og en del oppstartskostnader i Danmark. Norge står fortsatt for en signifikant størst del av deres totale omsetning. Vi ser en kroner som holder seg sterk, og kan styrke seg utover neste år med en oljepris som er i medvind og en større norsk rentespread til utlandet. Selskaper som tjener på en sterkere kroner er hovedsakelig konsumvaresegmentet som importerer en del varer. Dette er selskaper som Kid, Europris og XXL. Viktig å være oppmerksom på dette utover. Med de estimatene som ligger inne for Q4, prises XXL nå til en EV/EBIT på 23,96x mot Peers på 18,36x. Ser denne aksjen som fullpriset akkurat nå, men triggere på oppsiden er kostnadsutviklingen i Danmark, oppskaleringen i Finland, åpning av butikker i Østerrike og kroneutviklingen fremover. Teknisk ser vi støtte rundt NOK 97 etter at aksjen ble solgt ned etter kvartalstallene.

5
DNB

I går leverte flere store selskaper tall, men vårt fokus var på Statoil og DNB.
DNB fikk netto renteinntekter kom på NOK 8481m mot ventet NOK 8614m. Totale inntekter kom på NOK 12409m mot ventet NOK 12355m. Resultat før skatt kom på NOK 5209m mot ventet NOK 5053m. Nettoresultatet endte på NOK 4080m mot ventet NOK 3807m, altså 7% over estimatene. Så over hele linja en beat av estimatene. ROE for kvartalet (annualisert) kom inn på 8,5%, noe som er lavere enn totalt i år sålangt. Bankens kapitalkrav med overgangsregler ligger nå på 15,7%, opp 0,5p.p. fra forrige kvartal. Tap på lån og garantier endte på NOK 2176m. Vi kan se at det er ingen migrasjon av oljerelaterte lån over til kategorien misligholdte lån. Banken har per 3.kvartal en bokverdi per aksje på NOK 112,47 og prises da etter gårsdagens close på PB 1,01x. Dette er fortsatt en rabatt til Nordiske peers, men med en svakere ROE, mener ikke vi at man kan prise selskapet noe særlig høyere enn dagens nivå. Alt i alt gode tall fra DNB som kan gi en kursoppgang i dag, men vi må se bedre bokverdier og ROE for at vi kan legge til kursmål høyere enn der vi er nå. Fokuset har i ettertid av tallene hatt fokus på at selskapet nærmer seg målet ifht til kapitalkrav og man venter utbytte i øvre range av hva som tidligere har blitt meldt. Teknisk ser vi motstand i området mellom NOK 120-125.

6
Statoil

Statoil vist e til totale inntekter på $12092m mot ventet $11738m. De fikk en EBITDAX på $3859 og en EBITDA på $3203m mot ventet $4691m. De rapporter et driftsresultat på $737m mot ventet $1mrd. De fikk et nettoresultat på -$432m mot ventet $185m. Høyere kostnader for kvartalet dro ned det totale bildet for selskapet. Høye letekostnader, planlagt vedlikehold og svake raffinerimarginer slår negativt. På et positive siden har selskapet en god kontantstrøm og fikk en nettoøkning in kontanter på $1234m. Vi ser effekten av en endret utbyttepolitikk. Sålangt i 2016 har Statoil betalt ut $1505m i utbytter på samme periode i fjor på $2178m. Nettogjeld mot arbeidene kapital ligger nå på 30,3%, det er ned fra 31,2% i forrige kvartal. De kutter sin Capex for året fra $12mrd til $11mrd. De kutter også letekostnader med $300m. Alt i alt en litt svakere rapport enn ventet og med et kutt i CAPEX og letekostnader bør vi nok vente oss en svakere dag for oljeservice også. Statoil prises nå til en EV/EBITDA for året på 4,6x mot peers på 6,73x. De har en dividende yield på 6,7% mot peers på 4,77%. De opprettholder utbytte på $0,2201 og scriputbytte med 5% for de som ønsker dette. Teknisk sett ligger aksjen midt i rangen med støtte på NOK 127 og motstand på NOK 147. For oljerelaterte aksjer er det nyheter rundt OPEC kutt som er den store storyen. Negative nyheter rundt dette kan dra aksjen ordentlig ned.

Norwegian
Norwegian Finans Holding

I dag leverte flere mellomstore selskaper tall. Jeg drar fra Norwegian Finans Holding (Bank Norwegian). De kan vise til netto renteinntekter på NOK 667,25m mot ventet NOK 661,33m. Total omsetning ble på NKO 711,3m mot ventet NOK 703,33m. Nettoresultatet endte på NOK 245,6m mot ventet NOK 239,33m. De fikk en ROE på 38,7% mot ventet 35%. Totale lån økte med 14% i kvartalet. De tok avsetninger for lånetap på NOK 119,1m mot ventet NKO 128m. Gode tall fra banken med en solid ROE. Vi ser teknisk motstand rundt NOK 86,50 og støtte rundt NOK 77. Dette er en aksje som kommer til å få mange oppgraderinger videre. Her kan vi fort se et brudd på oppsiden utover.

Neste uke venter flere tall og vi får av de større, AKER BP på mandag. Entra og Orkla på tirsdag. Marine Harvest og REC på onsdag. På torsdag blir det litt mer still, men AKVA Group, EMGS, Archer og Europris levere blant annet. På fredag får vi SeaBird Exploration og Thin Film.

På valutasiden ble er heller rolig uke sett under ett, men vi fikk gode intradagmuligheter. Vi ser YEN faller tilbake på BOJ sine betraktinger rundt stimuli og rentesetting. Om USDYEN bryter 105 og med økt rente spread mot spesielt USA vil 107-108 nivået være mulig SL settes i underkant av 104.

SEK
YEN

SEK fikk en kraftig svekkelse med nedjustering av rentebanen. Inflasjon eller mangel på sådan styrer økonomien. Torsdag gikk EURSEK 9,70-9,90. Vi ser profittaking og kommersielle interesser på nivået men 10 taller blinker i det fjerne. Vi ser SEK på den svake siden.

EUR
EUR

 

EURUSD har vaket i området rundt 1,09 med store bildet 1,0850-1,0950. Vi tror fokus på FED og rentesettingen styrer mye. Rentemøte i desember blir viktig. US renter trekker opp og gir positivt bakteppe til USD. Valget 8/11 kan om det ender med overraskelse gi kortsiktige negativ reaksjoner for børs og USD men det ser ut som ett gitt resultat. Vi ser flow inn i USD, men se opp for profittaking og korreksjonsdag. Vi har en salgsanbefaling på EURUSD for 1.0750 nivået, men entry ved 1.0950-1,0980 SL om 1.1050 brytes.

9
EURNOK

NOK styres av mange elementer; olje, renter, inflasjon og boligmarkedet. Vi ser Olje i range 45-55 USDb Brent og vi ser flow mot høyere rente. Inflasjon er over NB sitt target på 2,5 prosent yy og med et heller luftig boligmarked synes det som lite sannsynlig med lavere rente. EURNOK store bildet 8,93-9,10. Vi har en salgsanbefaling på EURNOK 9,03-9,05 nivået for test 8,90 med SL 9,1150. ‘

Kort SEKNOK på upticks, men ønsker mann negativ krone eksponering kjøper man USDNOK.
Global Assets and Trading samarbeider med daytrader.no. For mer informasjon om oss i Global Assets and Trading, gå til vår hjemmeside www.globalassets.no.

Disclaimer
Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.

 

Del denne artikel

Kommentarer

  • Relatert
  • Seneste
  • Populære